แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับคนทำงาน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

October 29, 2020


แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับคนทำงาน ด้วยสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้หลายคนอาจจะต้องการสภาพคล่องทางการเงิน จนต้องหาแหล่งเงินกันอย่างด่วน บทความนี้เลยจะขอแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือสำหรับคนที่ยังมีงานประจำอยู่ไว้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินกัน แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับคนทำงาน

แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับคนทำงาน

แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับคนทำงาน

อ่านเพิ่มเติม : สินเชื่อบุคคล ซิตี้ บริการทางการเงินดีๆ จาก CITI

อ่านเพิ่มเติม : สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-Cash เป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ 

สินเชื่อส่วนบุคคล Citibank เป็นสินเชื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่มาพร้อมกับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ผ่านทางออนไลน์ โดยจะมีเพียงขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งโดยรวมแล้วสินเชื่อนี้จะสมัครง่ายมาก เพียงกรอกออนไลน์ไม่กี่ช่องแล้วเตรียมเอกสาร จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับถึงที่ สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำแต่สิ่งที่พิเศษกว่าสินเชื่ออื่นๆ นั่นคือ การไม่เช็คภาระหนี้สิน และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน โดยให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ปัจจุบัน สามารถทำการผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย 

ผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 27.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี

สำหรับคนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 – 39,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 27.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี 

ต่อมา คนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 40,000 – 49,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 200,000 – 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี

ในส่วนองผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 50,000 – 59,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 200,000 – 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20.99 ต่อปี

ถ้ามีเงินเดือนตั้งแต่ 60,000 – 79,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 300,000 – 399,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18.99 ต่อปี 

เงินเดือนตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 300,000 – 399,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 17.99 ต่อปี

ท้ายที่สุดเงินเดือนตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป (ถ้าวงเงินไม่ถึง 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยเท่ากับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 80,000 บาท) วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 15.99 ต่อปี

สินเชื่อบุคคล ซิตี้ บริการทางการเงินดีๆ จาก CITI

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
 • สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สินเชื่อส่วนบุคคลนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อการใช้จ่ายส่วนตัว โดยสามารถใช้เป็นเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ สามารถใช้ในยามจำเป็น และภาวะฉุกเฉินแบบไม่มีหลักประกัน (Unsecured Personal Loan) ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ  ซึ่งการขอสินเชื่อในอดีตนั้น มีความไม่สะดวกอย่างมากในเรื่องเอกสาร แต่การขอสินเชื่อในปัจจุบันนั้น สามารถทำได้ในช่องทางออนไลน์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ และอนุมัติรวดเร็ว 

สินเชื่อส่วนบุคคล UOB 

ตอนนี้สินเชื่อของยูโอบีก็ได้ปรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครขอสินเชื่อ อย่างเช่นรายได้ขั้นต่ำ  พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป อายุงาน 1 ปี ขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน เจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป เจ้าของกิจการ 3 ปี ซึ่งการลดเพดานเงินเดือนมาเป็น 15,000 ก็ทำให้สินเชื่อนั้นเอื้อมถึงง่ายขึ้น แถมยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จนถึงรุ่นเก่า ตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี ขอสินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้ได้

นอกจากนี้ ดอกเบี้ยที่ใช้คิด ก็เป็นแบบลดต้นลดดอก เลือกระยะเวลาผ่อนได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน สบายใจในยามฉุกเฉิน เพราะที่นี่ สามารถอนุมัติไวใน 3 วัน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ สมัครง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำอีกด้วย 

จุดเด่นหลักๆ ของสินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-cash

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • อนุมัติ ภายใน 1 วัน หลังได้รับเอกสารครบถ้วน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน
 • สามารถยกเลิกวงเงินได้ภายใน 7 วัน หลังอนุมัติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-Cash คลิกที่นี่

คุณสมบัติของ UOB I-Cash

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท*
 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
 • คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน
 • อนุมัติภายใน 3 วัน
 • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา

พนักงานบริษัท

 1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
 3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะกับคนทำงาน ทั้ง 2 สินเชิ่อจาก 2 ธนาคารนี้ก็ถือว่าเป็นสินเชื่อที่น่าเชื่อถือ และมีอัตราดอกเบี้ยที่ยังพอรับได้ หากใครสนใจก็สามารถสมัครทั้ง 2 สินเชื่อนี้ได้ที่ MoneyGuru หรือคลิกที่ปุ่มสีเขียวแล้วสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เลย 

ใครที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน 

;

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน