เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สำหรับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล,ไลฟ์สไตล์"

August 7, 2020


สำหรับท่านผู้อ่านที่ต้องการ เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สำหรับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย ทั้งแบบที่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ วันนี้เราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว โดยสามารถ เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่ 2สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่ 2 สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่-2-สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย

สำหรับท่านผู้อ่านที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย เพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ย ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่ 2 ที่ท่านได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ โดยคุณสมบัติของลูกค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของลูกค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 2 ดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
 • ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อน วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่ 2 ที่ไม่ต้องลงทะเบียน

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่-2-สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย

 • มาตรการช่วยเหลือบัตรเครดิตกสิกรไทย จาก 18% เป็น 16%
 • มาตรการช่วยเหลือบัตรเงินด่วนจาก 28% เป็น 25%
 • มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อเงินด่วน จาก 28% เป็น 25%*
 • มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ จาก 28% เป็น 24%*

มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่ 2 ที่ต้องลงทะเบียน

หลักเกณฑ์ทั่วไป การเข้ามาตรการไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ และไม่คิดค่าปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด หากลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ให้เข้ามาปรึกษาธนาคารเพื่อเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

 

สินเชื่อ บัตรเครดิตกสิกรไทย

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่-2-สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย

 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 1  พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 รอบบัญชีนับจากเดือนที่ลงทะเบียน
  *หากเคยลงทะเบียนไว้ก่อน 30 มิ.ย. 63 เพื่อรับประโยชน์สูงสุดแนะนำให้ลงทะเบียนอีกครั้งในเดือน ธ.ค. 63
 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนชำระ 48 งวดดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี***
  *บัตรจะถูกยกเลิก กรณีเลือกทางเลือกนี้
*หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยในระยะที่ 1 แล้ว หากมาลงทะเบียนใหม่ตามมาตรการระยะที่ 2 ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการระยะที่ 1 เดิมจะสิ้นสุดลง
ตัวอย่าง
ลูกค้าบัตรเครดิตเคยลงทะเบียนมาตรการระยะที่1(ภายใน 30 มิ.ย. 63) ระยะเวลาสิ้นสุดเดิม 31 ธ.ค. 63
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ในเดือน ก.ค. 63 จะมีผลรอบบัญชีเดือน ก.ค. 63 และสิ้นสุดในรอบบัญชีเดือน ธ.ค. 63 หรือ ม.ค. 64 (ขึ้นอยู่กับรอบบัญชี) หรือ
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ในเดือน ธ.ค. 63 จะมีผลรอบบัญชีเดือน ธ.ค. 2563 และสิ้นสุดในรอบบัญชีเดือน มิ.ย. 64

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

 

สินเชื่อ บัตรเงินด่วน Xpress Cash

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่-2-สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย

 

 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับจากเดือนที่ลงทะเบียน
  *หากเคยลงทะเบียนไว้ก่อน 30 มิ.ย. 63 เพื่อรับประโยชน์สูงสุดแนะนำให้ลงทะเบียนอีกครั้งในเดือน ธ.ค. 63
 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนชำระ 48 งวดดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี***
  *บัตรจะถูกยกเลิก กรณีเลือกทางเลือกนี้
*หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยในระยะที่ 1 แล้ว หากมาลงทะเบียนใหม่ตามมาตรการระยะที่ 2 ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการระยะที่ 1 เดิมจะสิ้นสุดลง
ตัวอย่าง
ลูกค้าบัตรเงินด่วนลงทะเบียนมาตรการระยะที่1(ภายใน 30 มิ.ย.63) ระยะเวลาสิ้นสุดเดิม 31 ธ.ค.63
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ในเดือน ก.ค. 63 จะมีผลรอบบัญชีเดือน ก.ค. 63 และสิ้นสุดในรอบบัญชี ธ.ค. 63 หรือ ม.ค. 64 (ขึ้นอยู่กับรอบบัญชี) หรือ
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ในเดือน ธ.ค. 63 จะมีผลรอบบัญชีเดือน ธ.ค. 63 และสิ้นสุดในรอบบัญชีเดือน มิ.ย. 64

 

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่-2-สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย

 

 • ทางเลือกที่ 1พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี
  *หากเคยลงทะเบียนไว้ก่อน 31 มี.ค. 63 เพื่อรับประโยชน์สูงสุดแนะนำให้ลงทะเบียนอีกครั้งในเดือน ธ.ค. 63
 • ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิมเป็นเวลา 6 รอบบัญชีดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี
*หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยในระยะที่ 1 แล้ว หากมาลงทะเบียนใหม่ตามมาตรการระยะที่ 2 ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการระยะที่ 1 เดิมจะสิ้นสุดลง
ตัวอย่าง
ลูกค้าสินเชื่อเงินด่วนลงทะเบียนมาตรการระยะที่1(ภายใน 31 มี.ค. 63) ระยะเวลาสิ้นสุดเดิม 31 ธ.ค. 63
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ในเดือน ก.ค. 63 จะมีผลรอบบัญชีเดือน ก.ค. 63 และสิ้นสุดในรอบบัญชีเดือน ธ.ค. 63 หรือ ม.ค. 64 (ขึ้นอยู่กับรอบบัญชี) หรือ
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ในเดือน ธ.ค. 63 จะมีผลรอบบัญชีเดือน ธ.ค. 63 และสิ้นสุดในรอบบัญชีเดือน มิ.ย. 64

 

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่-2-สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย

 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1%เป็นเวลา 3 เดือน
 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50%ของค่างวดเดิมเป็นเวลา 3 เดือน
 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

 

สินเชื่อเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่-2-สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย

 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 2 ลดยอดผ่อนชำระ 30%เป็นเวลา 3 เดือน
 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

 

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่-2-สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย

 • มาตรการช่วยเหลือ ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

 

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ /สินเชื่อรถ (รถใหม่) /สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนโดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือ
 • มาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิมเป็นเวลา 6 เดือนโดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน

 

ลูกค้าสามารถลงทะเบียน พิมพ์ @help ผ่านช่องทาง LINE KBank Live หรือ K-Contact Center 02-8888888 หรือ K-Biz Contact Center 02-8888822

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru สิคะ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน