วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

June 12, 2020


เปิดเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์ กับโครงการ คลินิกแก้หนี้บายแซม หรือที่รู้จักกันในชื่อ คลินิกแก้หนี้ โดยผู้ที่มีปัญหาหนี้เสียสารพัดบัตร และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยคลินิกแก้หนี้แนะนำประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากไวรัสโควิด19 รอบ 2

เช็คสิทธิ์ รับเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย  ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ กลุ่มผู้เปราะบาง และ กลุ่มเกษตรกร 


วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

โดยคลินิกแก้หนี้จัดทำทาเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน จะต้องมีคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังนี้

  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
  • เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
  • เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ก่อน 1 ม.ค. 63 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ธ.ค. 62 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป)
  • หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

(หมายเหตุ : ผ่อนขั้นต่ำอยู่ และหนี้นอกระบบ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้)

 

วิธีลงทะเบียนคลินิกแก้หนี้

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

เข้าเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือคลิกได้ที่รูปด้านบน จากนั้นเลือกเมนูสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม สมัครออนไลน์

 

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

เข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นลงทะเบียน กรอกรายละเอียดให้ครบ

 

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

 กรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นกดปุ่ม ต่อไป

 

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

หน้าลงทะเบียนเมื่อกรอกครบแล้วให้ติด ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไข จากปรากฎข้อตกลงและเงื่อนไข โดยเมื่อท่านอ่านครบแล้วให้กด ยอมรับ เสร็จแล้วกดลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

หน้าใบสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน  กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานะภาพสมรส ข้อมูลภรรยาและบุตร ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ระดับการศึกษา หรือ อาชีพ เป็นต้น โดยเมื่อท่านบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม “ถัดไป”

 

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

หน้าจอบันทึกข้อมูลรายได้ของท่าน โดยเบื้องต้นระบบจะดึงข้อมูลรายได้ที่ท่านได้บันทึกไว้ ก่อนหน้านี้มาแสดง และ ท่านสามารถกรอกข้อมูลรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เมื่อ บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นให้ท่านกดปุ่ม ถัดไป

 

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

หน้าจอบันทึกข้อมูลภาระหนี้ ในเบื้องต้นระบบจะดึงข้อมูลภาระหนี้ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการที่ท่านได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้มาแสดง และ ท่านสามารถกรอกข้อมูลภาระหนี้อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ภาระหนี้นอกโครงการ ภาระหนี้ของบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดของบริษัทที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน เช่น อิออน
ยูเมะพลัส หรือ เฟิร์สชอยส์ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นให้ท่านกดปุ่ม “ถัดไป” ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อ เข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสถานที่ทำงานต่อไป (กรณีที่ต้องการกลับไปดูข้อมูลที่กรอกไว้แล้วของแต่ละหัวข้อสามารถกดแทบหัวข้อสีเขียวได้)

 

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

และเมื่อท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแสดงข้อมูลสถานะของใบสมัคร โดยในเบื้องต้นสถานะของการสมัครเข้าร่วมโครงการของท่านจะเป็น “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ในหน้านี้ท่านสามารถ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานแสดงรายได้ หรือ เอกสารเครดิตบูโร เป็น
ต้น เพื่อส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้อีกด้วย และเมื่อท่านดำเนินการเสร็จสิ้น ท่านสามารถ Logout ออกจากระบบได้โดยการกดปุ่ม “Logout” ที่อยู่มุมบนด้านขวามือ เพื่อป้องกันผู้อื่นเข้ามาใช้งาน

 

ธนาคารและสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2610-2266 ตู้ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905  Call Center : 0 2610 2266

 

 

คลินิกแก้หนี้” สัญจร ระหว่างวันที่ 11-17 มิ.ย.63

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้” สำหรับผู้ที่มีปัญหาหนี้เสียสารพัดบัตร และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน  สามารถไปพบเจ้าหน้าที่ได้ที่บูธคลินิกแก้หนี้ ระหว่างวันที่ 11-17 มิ.ย 63 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. บริเวณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ  และควรเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัครให้พร้อม เพื่อความสะดวก ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (หากมี)
  3. สลิปเงินเดือนย้อนหลังหรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
  4. รายการเดินบัญชีหรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  5. รายงานเครดิตบูโร คือ เอกสารการตรวจข้อมูลเครดิตบูโร ควรตรวจล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วและรู้ผลการสมัครเบื้องต้นได้ทันทีในงาน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการผ่อนชำระคืนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 4-7% ต่อปี อีกทั้งยังผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อของลูกค้าที่สนใจจะมาที่บูธสัญจร เพื่อขอคำปรึกษาแก้หนี้เสียสารพัดบัตร หรือ มาสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ https://bit.ly/36YljtW ทั้งนี้ โครงการคลินิกแก้หนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครตัวจริง และเอกสารประกอบที่ครบถ้วนเท่านั้น

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน