รีวิวสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ มันพิเศษกว่าที่อื่นยังไง

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

July 30, 2020


รีวิวสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ สินเชื่อส่วนบุคคลดีๆ ที่หลายคนสนใจและเราอยากจะแนะนำให้รู้จักกัน เรามาดูกันว่า สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ มันพิเศษกว่าที่อื่นยังไง 

รีวิวสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ มันพิเศษกว่าที่อื่นยังไง

รีวิวสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ เป็นบริการธุรกิจสินเชื่อบุคคล อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินในกลุ่มของซิตี้ (Citi) ประเทศไทย

สำหรับสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อการใช้จ่ายส่วนตัว โดยสามารถใช้เป็นเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ สามารถใช้ในยามจำเป็น และภาวะฉุกเฉินแบบไม่มีหลักประกัน (Unsecured Personal Loan) ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ  ซึ่งการขอสินเชื่อในอดีตนั้น มีความไม่สะดวกอย่างมากในเรื่องเอกสาร แต่การขอสินเชื่อในปัจจุบันนั้น สามารถทำได้ในช่องทางออนไลน์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ และอนุมัติรวดเร็ว 

อ่านเพิ่มเติม : สินเชื่อบุคคล ซิตี้ บริการทางการเงินดีๆ จาก CITI

สินเชื่อบุคคล ซิตี้ บริการทางการเงินดีๆ จาก CITI

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อบุคคลซิตี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน และสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะได้รับอัตราพิเศษนี้ คือ

  • อันดับแรกวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 20.99 ต่อปี)
  • ถัดมาวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 200,000 – 399,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 18.99 ต่อปี)
  • ส่วนวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 400,000 – 699,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 17.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 15.99 ต่อปี)
  • สำหรับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 700,000 – 999,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 17.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 14.99 ต่อปี)
  • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 1,000,000 – 1,299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 14.99 ต่อปี)
  • สุดท้ายวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 1,300,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 15.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 13.99 ต่อปี)

สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อกลุ่มอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้นั้น มีอัตราดอกเบี้ยดังนี้

ผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 27.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี

สำหรับคนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 – 39,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 27.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี 

ต่อมา คนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 40,000 – 49,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 200,000 – 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี

ในส่วนองผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 50,000 – 59,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 200,000 – 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20.99 ต่อปี

ถ้ามีเงินเดือนตั้งแต่ 60,000 – 79,999 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 300,000 – 399,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18.99 ต่อปี 

เงินเดือนตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 300,000 – 399,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18.99 ต่อปี วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 17.99 ต่อปี

ท้ายที่สุดเงินเดือนตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป (ถ้าวงเงินไม่ถึง 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยเท่ากับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 80,000 บาท) วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 15.99 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ call center หรือซิตี้แบงก์โดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลที่แน่นอนอีกครั้ง

ทำไมควรสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

สำหรบบุคคลที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น นำไปปิดหนี้อื่นๆ หรือใชจ่ายยามฉุกเฉิน ถือว่าสินเชื่อนี้ตอบโจทย์อย่างมาก เพราะมีวงเงินให้หลายระดับและดอกเบี้ยไม่สูงมาก เริ่มต้นที่ปีละ 7.99% เท่านั้น งานบริการก็ได้มาตรฐาน บริษัทมีความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะขอสินเชื่อควรเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือผู้มีรายได้ประจำ จะมีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ คลิกที่นี่

ที่มา : ซิตี้แบงก์

แม้หนี้สินจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนไม่อยากจะมี แต่บางสถานการณ์มันก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่จะเข้ามาช่วยผ่อนปรนภาระทางการเงินของคุณได้ หรือช่วยทำให้ความปรารถนาของคุณสำเร็จได้ไวขึ้น หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนั้น คุณสามารถเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลที่ moneyguru.co.th ได้เลย

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน