ติดเครดิตบูโร มีผลต่อการขอสินเชื่อ ส่วนบุคคลอย่างไร

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

September 25, 2020


ติดเครดิตบูโร มีผลต่อการขอสินเชื่อ สำหรับคนที่จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลต้องฟังทางนี้ให่ดี คำว่าเครดิตบูโร คงจะเป็นคำที่คุ้นหูใครหลายคน เช่น ติดเครดิตบูโรจะกู้ไม่ผ่านนะ เป็นต้น ติดเครดิตบูโร มีผลต่อการขอสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไร 

ติดเครดิตบูโร มีผลต่อการขอสินเชื่อ ส่วนบุคคลอย่างไร

ติดเครดิตบูโร มีผลต่อการขอสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม : ความสำคัญของเครดิตบูโร สำหรับคนที่คิดจะขอสินเชื่อ

เครดิตบูโร เป็นองค์กรกลางที่ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ และบัตรเครดิตของเราทุกคน ข้อมูลเหล่านี้ ได้มาจากสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคาร และทั้งที่ไม่ได้เป็นธนาคาร ที่เป็นสมาชิกขององค์กรกลางนี้ โดยเครดิตบูโรจะเป็นคนเก็บข้อมูลให้สมาชิก หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้ามาดูรายละเอียดสินเชื่อ บัตรเครดิต หรือพฤติกรรมทางการเงิน ภาระหนี้ การจ่ายหนี้ โดยองค์กรนี้มีชื่อเต็มว่า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจการให้บริการข้อมูลเหล่านี้ในกรอบกฎหมาย พรบ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545

ข้อมูลเครดิตบูโร

ข้อมูลที่เครดิตบูโรเก็บนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ 

1) ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้า เครดิตบูโรจะเก็บข้อมูล ชื่อ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด อาชีพ สถานภาพการสมรส ของลูกค้าเท่านั้น โดยจะไม่สามารถเก็บข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะทางร่างกาย หรือประวัติคดีอาญาเกี่ยวกับคนๆ นั้นได้

2) ข้อมูลประวัติการขอการได้รับอนุมัติสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ เครดิตบูโรจะเก็บประวัติการชำระสินค้า บริการโดยบัตรเครดิต (สินเชื่อ) ตามกฎหมาย เครดิตบูโรจะไม่ได้จำกัดแค่การกู้ยืมสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล แต่รวมถึงประวัติการจ่ายเงินเช่าซื้อรถยนต์ ลีสซิ่ง การค้ำประกัน การใช้ยืมหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะแสดงข้อมูลฝั่งของหนี้สินเท่านั้น แต่จะไม่แสดงข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินของเรา

ข้อมูลเหล่านี้ ได้มาจากสมาชิกของเครดิตบูโร ก็คือธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ(เฉพาะกิจ) บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซอเอร์ บริษัทประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ผู้ให้บริการบัตรเครดิต ฯลฯ

ข้อควรทราบ: ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค (การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ค่ายบริษัทมือถือ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเหล่านี้ ไม่ได้เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ดังนั้น หากมีใครมาขู่ มาทวงหนี้ แล้วอ้างว่าเราไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าน้ำ ค่าไฟ จะติดแบล็กลิสท์ของเครดิตบูโร ไม่เป็นความจริง 

เครดิตบูโรมีส่วนในการพิจารณาสินเชื่อหรือไม่ 

การพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อ หรือออกบัตรเครดิตให้กับผู้ที่มาขอสินเชื่อนั้น ทางสถาบันการเงินที่คุณขอ จะนำข้อมูลต่างๆ ไปพิจารณารวมกับข้อมูลที่แสดงความสามารถในการทำรายได้ เช่น เงินเดือน อาชีพ ภาระในครอบครัว เป็นต้น ดังนั้นการพิจารณาเป็นสิทธิและเป็นอำนาจของสถาบันการเงิน เครดิตบูโรไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามในทางกฎหมายนั้น หากสถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่คุณ สถาบันการเงินนั้นๆ ต้องแสดงเหตุผลและแจ้งให้คุณทราบเป็นหนังสือ โดยคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ที่ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำปฏิเสธการขอสินเชื่อ

ติด BLACKLIST มีอยู่จริงหรือเปล่า 

ก่อนอื่นต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่า ระบบเครดิตบูโร จะไม่มีคำว่า “Blacklist” หรือแม้กระทั่งคำว่า “ติดเครดิตบูโร” ซึ่งคำดังกล่าว เป็นภาษาที่ใช้พูดกันทั่วไป เช่น พวกรับจ้างทวงหนี้ หรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ปฏิเสธไม่ให้สินเชื่อคุณ มักชอบอ้างใช้คำนี้ ซึ่งคำว่า Blacklist ก็คือการที่เราไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเวลาที่กำหนด และทำให้ไม่สามารถยื่นขอที่ใดๆ ได้อีก หากไม่ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

เราสามารถตรวจเครดิตบูโรได้อย่างไร 

ยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้ทุกสาขา บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน หรือ ยื่นคำขอผ่านตู้เบิกเงินสด (ATM) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน ครับ

ข้อควรรู้อีกอย่างนั้น ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 บัญญัติให้สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องนำส่งข้อมูลของลูกค้าของตนแก่บริษัทข้อมูลเครดิตที่ตนเป็นสมาชิก แต่เมื่อได้นำส่งในครั้งแรกแล้ว สถาบันการเงินนั้นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำส่งข้อมูล แต่ไม่ต้องขออนุญาตจากลูกค้า นอกจากนั้น สถาบันการเงินสมาชิกอาจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีอื่นๆ 

ทำไมเราจึงควรตรวจเครดิตบูโร

  1. เตรียมพร้อมก่อนขอสินเชื่อ

เครดิตบูโรคือตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เราประเมินโอกาสในการขอสินเชื่อด้วยตัวเองก่อนไปธนาคาร ไม่ว่าจะกู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ สมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ว่าเรามีโอกาสกู้ผ่านได้มากน้อยแค่ไหน หากในข้อมูลเครดิตยังมีเลข 20 ซึ่งหมายถึงหนี้ค้างชำระอยู่หลายบัญชี ก็เป็นไปได้สูงว่าธนาคารอาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้เรา เนื่องจากนำข้อมูลจากเครดิตบูโรไปพิจารณาแล้วว่าเรามีแนวโน้มหาเงินมาจ่ายหนี้ก้อนใหม่ไม่ไหว 

  1. รู้สถานะการเงินของตัวเอง 

พื้นฐานของการวางแผนการเงินที่ดีก็คือ เราต้องรู้ก่อนว่าสถานะการเงินของเราเป็นอย่างไร การเช็กเครดิตบูโรของตัวเองจึงมีความสำคัญ เพื่อให้รู้ว่าในวันนี้เรามีหนี้ก้อนไหนบ้าง ประวัติการชำระหนี้เราดีไหม หากค้างชำระหนี้บ่อยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นโอกาสที่ดีในการขอสินเชื่อต่อไป ที่สำคัญ อย่าลืมเช็กประวัติการค้างชำระด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่า หากไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ รวมถึงตรวจให้แน่ใจว่าเมื่อจ่ายหนี้ที่ค้างไปหมดแล้ว มีสถานะปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์หรือไม่ 

  1. ป้องกันหนี้ที่เราไม่ได้ก่อ 

สำหรับใครที่ยังไม่ได้มีแผนการว่าจะเปิดบัตรเครดิต กู้เงินซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ ก็ไม่ควรมองข้ามการตรวจเครดิตบูโร เพราะช่วยให้เราตรวจสอบได้ว่ามีใครแอบอ้างนำข้อมูลส่วนตัวของเรา ไม่ว่าจะสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารการเงินต่าง ๆ ไปแอบอ้างเพื่อขอสินเชื่อ เพื่อป้องกันหนี้ที่เกิดจากมิจฉาชีพ 

  1. เอกสารสำคัญประกอบการสมัครงาน

ข้อมูลเครดิตถูกใช้เป็นเอกสารสมัครงานชิ้นสำคัญในการตรวจสอบความมั่นคงด้านการเงินของหลายสายงาน บางตำแหน่งอาจถูกขอให้แสดงเครดิตบูโรของตนเองเพื่อประปะกอบการพิจารณาเข้าทำงาน รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารในหลายสายงานมักต้องตรวจสอบและให้แสดงข้อมูลเครดิตของตนเองในทุกปีเพื่อความโปร่งใสด้านการเงิน 

ที่มา : ธนาคารทหารไทย

ติดเครดิตบูโร มีผลต่อการขอสินเชื่อ นั้นเป็นเรื่องจริง เพราะสถาบันการเงินต่างๆ จะตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อจากข้อมูลเครดิตบูโรมากประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามคนที่มีประวัติในเครดิตบูโรก็ใช่ว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติเสมอไป เพราะทางธนาคารจะดูหลักทรัพย์อื่นๆ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ประกอบด้วย 

ใครที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน