เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ค้นหาสินเชื่อส่วนบุคคล จากธนาคารชั้นนำ ฟรี ! ด้วยการเปรียบเทียบที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

พันธมิตรของเรา

ค้นหา สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ดีที่สุด

ไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบด้วยตัวเอง คุณสามารถหาสินเชื่อที่ตรงใจคุณได้ที่นี่ ง่าย ๆ ภายใน 3 ขั้นตอน

1

กรอกข้อมูลของคุณ

2

เปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อต่าง ๆ

3

ได้สินเชื่อที่เหมาะกับคุณที่สุด

เมื่อคุณต้องการเงินสดไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด คุณสามารถขอกู้ สินเชื่อส่วนบุคคล กับธนาคารได้ ซึ่งวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยที่คุณจะได้นั้นธนาคารเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายได้ต่อเดือน ณ ปัจจุบัน และประวัติการชำระหนี้ที่คุณมีอยู่

สินเชื่อในประเทศไทยจะเป็นสินเชื่อแบบไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน นั่นหมายถึงคุณไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใด ๆ ในการกู้เงิน การกู้สินเชื่อจำเป็นต้องดูองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ก่อนที่จะตัดสินใจกู้ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่คุณอาจจะต้องจ่าย อัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงยอดที่ต้องชำระต่อเดือน

วัตถุประสงค์ที่คนไทยส่วนใหญ่ขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล เช่น เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาล, เพื่อการลงทุนหรือขยายธุรกิจ, เพื่อการศึกษา, เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์/ต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการรวมหนี้ไว้ในที่เดียวเพื่ออัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า
1. รายงานเครดิต

ในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะตรวจสอบรายการเครดิตของคุณกับทางเครดิตบูโร เพื่อดูประวัติการชำระหนี้ในอดีตของคุณ ว่าคุณมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน สามารถจะชำระเงินคืนได้หรือไม่ มีความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้สูญหรือไม่ ผู้ที่มีรายงานเครดิตที่ไม่ดีมากนัก อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ หรือหากโชคดีอนุมัติก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ๆ ดังนั้น รายงานเครดิตถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก Read More..
คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อนั้น มีดังต่อไปนี้

  1. มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปีบริบูรณ์

  2. มีรายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท (แล้วแต่สถาบันการเงินกำหนด) และมีรายได้ผ่านบัญชีธนาคาร

  3. ต้องเป็นคนไทย หรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น

  4. หากเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมี work permit ในการทำงานและพำนักในประเทศไทย

  5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้กำหนดเอาไว้


Read More..
จากที่สมัยก่อนต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อชำระหนี้เท่านั้น ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ได้หลากหลายช่องทางได้มากขึ้น ดังต่อไปนี้

Read More..
คุณสามารถชำระสินเชื่อต่องวดมากกว่าขั้นต่ำตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาได้ ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้นด้วย เนื่องจากเงินส่วนต่างที่คุณชำระเกินไปทุกเดือนนั้นจะถูกนำไปหักจากเงินต้น และด้วยเงินต้นที่ลดลงส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในงวดถัด ๆ ไปลดน้อยลงตามไปด้วย เพราะเงินต้นที่ถูกนำมาคำนวณดอกเบี้ยนั้นลดลงไปนั่นเอง
คุณสามารถปิดหนี้ก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยจะมีสูตรคำนวณดอกเบี้ยเงินต้นส่วนที่เหลือ ดังต่อไปนี้ เงินต้นคงเหลือ คูณด้วย อัตราดอกเบี้ยเป็น % ตามที่ระบุในสัญญา คูณด้วย จำนวนวันนับตั้งแต่การชำระหนี้ครั้งล่าสุดจนถึงวันปัจจุบันที่จะปิดหนี้ จากนั้นนำมา หารด้วย 365 วัน Read More..
หากคุณเป็นผู้ที่มีรายได้แบบไม่ผ่านบัญชีธนาคาร จะไม่สามารถขอกู้สินเชื่อได้ เนื่องจากว่าคุณไม่มีหลักฐานในการยืนยันรายได้ ว่ามีรายได้หมุนเวียนทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีความน่าเชื่อถือและสามารถชำระหนี้ได้หากได้รับอนุมัติสินเชื่อนั่นเอง
วงเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ขอกู้สินเชื่อ ณ ปัจจุบัน และการพิจารณาของผู้ให้กู้สินเชื่อ โดยทั่วไปจะสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้ขอกู้สินเชื่อ แต่เพดานสูงสุดจะไม่เกิน 1,000,000 บาท, 1,500,000 บาท หรือ 2,000,000 บาท แล้วแต่สถาบันการเงินจะกำหนด โดยยึดตามการชำระหนี้ในอดีตของผู้ขอกู้ที่จะถูกบันทึกเอาไว้ในเครดิตบูโร หากคุณเป็นลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตรงตามนัดชำระมาโดยตลอด ไม่เคยขาดไม่เคยล่าช้าแม้แต่งวดเดียว รวมไปถึงภาระหนี้ต่อเดือนในปัจจุบันของคุณยังไม่เกินกว่า 60% ของรายได้ ก็เป็นไปได้ว่าคุณจะได้สินเชื่อในวงเงินสูงสุดตามที่คุณขอกู้ไว้

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

เรื่องของสินเชื่อ ต้องมีการวางแผนอย่างชาญฉลาด อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติมได้ ที่นี่. อ่านบทความทั้งหมดของเราได้ที่นี่