เช็คสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2,000 บาท ใครได้บ้าง

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

June 11, 2020


เงินเยียวยาช่วยเหลือสำหรับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในเดือนมิถุนายน นี้ โดยรายละเอียดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2,000 บาท นั้นรายละเอียดสำหรับการ เช็คสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2,000 บาท ใครได้บ้าง ไปดูกันเลย


อัพเดท…วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เดือนกรกฎาคม 63

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือน กรกฎาคม 63

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากไวรัสโควิด19 รอบ 2


เช็คสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2,000 บาท ใครได้บ้าง

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-2000-ใครได้บ้าง

อัพเดท…ประกาศแล้ว! เงินเยียวยา 3,000 บาท ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) ที่ตกหล่นจากเงินเยียวยา 5,000 จำนวนกว่า 6.7 ล้านคน โดยจะโอนให้รวดเดียวคนละ 3,000 บาาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บ.และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ประจำเดือน ส่วนผู้ที่รับเงินสดเป็นประจำ ก็รับเงินสดจากผู้นำท้องถิ่นเหมือนเดิม

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติ 5 โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย โดย 1 ในนั้นคือช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐและไม่ซ้ำซ้อนกับ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของภาครัฐ ประกอบด้วย ทั้หมด 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้สูงอายุ 2.เด็กแรกเกิด 3.คนพิการ จำนวนกว่า 13 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือสมทบจำนวน 1,000 บาท พร้อมกัน 2 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน รวมเป็น 2,000 บาท โดยเงินจำนวน 2,000 บาทต่อคนนี้ จะสมทบเข้าสู่เบี้ยช่วยเหลือที่แต่ละคนได้รับจากรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม  ซึ่งเบี้ยช่วยเหลือต่างๆ เหล่านี้ มีกำหนดโอนเงินในเดือนพฤษภาคม – กรกรฎาคม 63

 

รายละเอียดการโอนเงิน3 กลุ่มเปราะบาง

หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว กลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับเงินตามรายละเอียดดังนี้

  • กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน จะได้รับเงินสมบทกับ ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วเดือนละ 600-1,000 บาท และจะได้รับเงินสมทบเพิ่มในงวดแรกรวมเป็น 2,600-3,000 บาท
  • กลุ่มเด็กแรกเกิด  1.45 ล้านคน จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้วเดือนละ 600 บาท และจะได้รับเงินสมทบเพิ่มในงวดแรกรวมเป็น 2,600 บาท
  • กลุ่มคนพิการ  2 ล้านคน จะได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วเดือนละ 800 บาท และจะได้รับเงินสมทบเพิ่มในงวดแรกรวมเป็น 2,800 บาท

โดยจ่ายเงินรายละ 1,000 บาท/เดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกรฎาคม 63 กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.03 หมื่นล้านบาท (20,345,643,000 บาท)

สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือใดๆ รัฐบาลได้ขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือ อบต. ใกล้ที่อยู่อาศัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อไปหรือเข้าไปตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการสังคมได้ที่ข้อมูลด้านล่าง

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

 

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการสังคม

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

การตรวจสอบสิทธิ์ให้ท่านคลิกที่รูปด้านบน กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

กรณีท่านที่ไม่เคยลงทะเบียน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอแนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน