วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคม 63

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

June 24, 2020


สำหรับบุคคลรายได้น้อยวันนี้เราดู วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคม 63 กัน โดยท่านจะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้าง และวันไหนรัฐบาลจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีท่านกัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย


อัพเดท…วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เดือนกรกฎาคม 63

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเที่ยวปันสุข 3,000 บาท ใครได้ใช้สิทธิ์บ้าง


วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคม 63

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคม-63

อัพเดท…ประกาศแล้ว! เงินเยียวยา 3,000 บาท ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) ที่ตกหล่นจากเงินเยียวยา 5,000 จำนวนกว่า 6.7 ล้านคน โดยจะโอนให้รวดเดียวคนละ 3,000 บาาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บ.และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ประจำเดือน ส่วนผู้ที่รับเงินสดเป็นประจำ ก็รับเงินสดจากผู้นำท้องถิ่นเหมือนเดิม

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติ 5 โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย โดย 1 ในนั้นคือช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ประกอบด้วย ทั้หมด 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้สูงอายุ 2.เด็กแรกเกิด 3.คนพิการ จำนวนกว่า 13 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือสมทบจำนวน 3,000 บาท พร้อมกัน 3 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และ กรกฎาคม  รวมเป็น 3,000 บาท โดยเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคนนี้ จะสมทบเข้าสู่เบี้ยช่วยเหลือที่แต่ละคนได้รับจากรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม  ซึ่งเบี้ยช่วยเหลือต่างๆ เหล่านี้ มีกำหนดโอนเงินในวันที่ 20 กรกรฎาคม 63

สำหรับเดือนจ่ายเงิน กรกฎาคม 63 กลุ่มเด็กแรกเกิด  1.45 ล้านคน  จะได้เพิ่มรายละ 3,000 บาท/เดือน   เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงแรกเกิด 600 บาท รวมเป็นเงิน 3,600 บาท โดยเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง

 

ด้าน เงินเยียวยา 3,000 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.2 ล้านราย  นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาโครงการเยียวยา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด​ -19 ที่ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการอื่นของรัฐให้ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ ในวันที่ 4-9 ก.ค. นี้จำนวน 1.2 ล้านราย จากจำนวนผู้ถือบัตร 14.6 ล้านราย โดยใช้งบประมาณ 3,600 ล้านบาทในการดำเนินการ….

 


วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค  ค่ารถโดยสารสาธารณะ)


 

 • เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  แบ่งเป็น 1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)  2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 


วันที่ 4-9 กรกฎาคม 2563 (เงินเยียวยา 3,000 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.2 ล้านราย)


 

 • เงินเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท

ผู้รับเงิน : เฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใด ๆ จากภาครัฐในช่วงโควิด-19 รวมจำนวน 1,164,222 คน โดยจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ ในช่วงวันที่ 5-9 ก.ค.นี้

 


วันที่ 10-15 กรกฎาคม 2563 (เงินผู้สูงอายุ  เงินคืนภาษี VAT 5% )


 

 • เงินผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท 

ผู้รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วันที่ 15 พฤษภาคม 2563ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยคาดว่าจะมีการเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามกำหนดเดิม ซึ่งจะได้รับอัตรา ได้แก่

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน จะได้รับเงินสมบทกับ ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วเช่นได้รับเดือนละ 600
 • งินคืนภาษี VAT 5% 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

ผู้รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนเมษายน 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

 1. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
 2. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
 3. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท
 4. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท
  ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน (ใช้จ่ายได้สูงสุด 10,000 บาท)

 

 • วิธีเติมเงินเข้าบัตรคนจน

สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยมีวิธีดังนี้

 1. สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่านของบัตร
 2. เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์
 3. เลือกบัญชีออมทรัพย์
 4. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงินพร้อมเพย์
 5. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
 6. ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก ที่ต้องการเติมเงิน
 7. ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง
 8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สามารถเติมเงินได้ 100-30,000 บาท)
 9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันการทำรายการ

 


วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 (ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา )


 

 • ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 • ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 


วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 (เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง)


วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคม-631

 • เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

ผู้รับเงิน : กลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) ที่ตกหล่นจากเงินเยียวยา 5,000 จำนวนกว่า 6.7 ล้านคน โดยจะโอนให้รวดเดียวคนละ 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บ.และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ประจำเดือน ส่วนผู้ที่รับเงินสดเป็นประจำ ก็รับเงินสดจากผู้นำท้องถิ่นเหมือนเดิม

 


วิธีกดรับเงินบัตรคนจนจากตู้ ATM แบบง่ายๆ


 

ขั้นตอนและวิธีกดเงิน บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เสียบบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นๆที่เข้ารวม
 • สอดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใส่รหัส 6 หลัก
 • หลังจากนั้นเข้าหน้าเมนู ให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยถ้าตู้ ATM ไหนไม่มีให้กดเลือก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แสดงว่าตู้ ATM นั้นม่สามารถถอนเงินจากบัตรได้ ดังนั้นท่านผู้อ่านจำเป็นต้องหาตู้ ATM ที่กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แนะนำ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
 • หลังจากเข้าหน้าเมนู  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กดปุ่มขอดูยอดเงินคงเหลือ  เพื่อตรวจสอบข้อมูลมียอดโอนเงินเยียวยา 3,000 บาทเข้ามาในบัตรหรือไม่
 • ระบบจะถามว่าต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม ต้องการ
 • หลังจากนั้นหน้าจอจะกลับมาที่หน้าเมนู ให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม ถอนเงิน
 • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน
 • เมื่อได้จำนวนเงินที่ต้องการ ให้กดปุ่ม ถูกต้อง แล้วรอรับเงินได้เลย

 


กรณีที่เงินไม่เข้า หรือ เช็คว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่


ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน โดยมีวิธีตรวจสอบง่ายๆดังนี้

 

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่ เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม จากนั้นกดตรจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

 

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ หากท่านไม่มีข้อมูลสามารถ ติดต่อกระทรวงการคลังได้ที่เบอร์  Call Center โทร 02-127-7000, 02-270-6400

 

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้

 

ข้อปฏิบัติตามขั้นใช้งานเว็บตอนดังนี้

 • 1. ระบุรหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
 • 2. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ
 • *กรณีลืมรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่
 • **กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน