สำหรับบุคคลรายได้น้อย ใครได้รับสิทธิ์อะไรบ้างไปดู  วิธีเช็กสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ตลอดโครงการกันได้โดยรัฐจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นประจำ

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

วิธีเช็กสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีเช็กสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

ข่าวดีบัตรคนจนเติมเงินให้ 500-1,000 บาท โดยสามารถกดเป็นเงินสดได้ และจะได้รับการเติมเงินพิเศษอีกคนละ 10 เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ 4.7 ล้านคน สำหรับการให้เงินจะย้อนหลังมีดังต่อไปนี้

 • ช่วงที่ 1 เดือน มิ.ย. 63 – ก.ย. 63 จำนวน 4 เดือน จะได้เงินช่วยเหลือทุกเดือน
 • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ ต.ค.63 – ก.ย. 64 ได้เดือนเว้นเดือน รวมอีก 6 เดือน รวมเป็น 10 เดือน

ทั้งนี้ จะได้คนละ 50 – 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้สวัสดิการแห่งรัฐ หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ก็จะได้ 100 บาท แต่หากรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ก็จะได้เดือนละ 50 บาท สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลย ซึ่งเร็วๆ นี้คาดว่าจะมีการประกาศวันเวลาที่ชัดเจน ในการโอนเงิน นอกจากยังยังรับสูงสุด 1,000 บาท โดยแบ่งเป็น

 • ผู้สูงอายุที่รับเงินเดือนละ 200 รับ เดือนละ 50 บาท
 • ผู้สูงอายุบัตรรับเงินเดือนละ 300 รับเดือนละ 100 บาท

โดยเงินนี้รัฐบาลจะจ่ายให้ครั้งเดียวให้ในวันที่ 3 ก.ย.64 นี้ โดยท่านสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ ตู้ ATM กรุงไทย เตรียมตรวจสอบ อย่างไรก็ตามจากการสอบถามไปยังคอลเซ็นเตอร์ 02-109-2345 ได้รับคำยืนยันว่าวันที่ 3 ก.ย.นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนได้รับเงินตกเบิกจากการอนุมัติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน และ 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 10 เดือน ซึ่งผู้ถือบัตรบางรายอาจได้รับไม่ถึง 1,000 บาท เนื่องจากการคำนวณตามอายุ 60 ปีขึ้นไป

วิธีตรวจสอบยอดเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

 1. ให้ท่านโทรไปที่เบอร์ 02-109-2345
 2. จากนั้นเลือกกด 3 ตามด้วยกด 1 (เพื่อตรวจยอดวงเงิน)
 3. จากนั้นขั้นต่อไปให้ท่านกดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมาย #
 4. เมื่อกดรหัสบัตรคนจน 6 หลักตามด้วย # ผู้ถือบัตร รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 

 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ นั้นรัฐบาลได้ออกมาตรการให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม โดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,200 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) กลุ่มเป้าหมาย 13,650,159 คน วงเงินรวม 16,380 ล้านบาท โดยมาตรการนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น

ลดดอกเบี้ย 50% ให้ผู้จำนำใหม่ วงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาท

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเวลานี้ โรงรับจำนำของรัฐ ออกโปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย จำกัดวงเงินไม่เกิน 5 พันบาท หมดเขต 30 ก.ย.นี้ โดยเฟซบุ๊กเพจ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ โพสต์แจ้งสิทธิพิเศษผู้ใช้บริการโรงรับจำนำของรัฐ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ความว่า พิเศษ!!! สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

 1. ลดดอกเบี้ย 50% : ผู้จำนำใหม่
 2. ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน : ผู้ส่งดอกเบี้ย, ผ่อนต้น ,เพิ่มต้น
 3. วงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาท

นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถส่งดอกเบี้ยได้ที่ 7-11 หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่น krungthai next ได้ (ในตั๋วต้องมีบาร์โค้ดของ krungthai next ด้วยเท่านั้น ก่อนเวลา 23.30 น.!!) โดย สถานธนานุเคราะห์ ทั้ง 40 แห่ง พร้อมเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตั้งแต่ จ-ศ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


วิธีแก้ปัญหากรณีลืมรหัสบัตรคนจน

สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยมีวิธีดังนี้

 1. สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่านของบัตร
 2. เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์
 3. เลือกบัญชีออมทรัพย์
 4. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงินพร้อมเพย์
 5. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
 6. ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก ที่ต้องการเติมเงิน
 7. ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง
 8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สามารถเติมเงินได้ 100-30,000 บาท)
 9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันการทำรายการ

moneyguruwebboard


กรณีที่เงินไม่เข้า หรือ เช็คว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน โดยมีวิธีตรวจสอบง่ายๆดังนี้

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่ เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม จากนั้นกดตรจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ หากท่านไม่มีข้อมูลสามารถ ติดต่อกระทรวงการคลังได้ที่เบอร์  Call Center โทร 02-127-7000, 02-270-6400

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษ…!!  การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ลงทะเบียนซื้อประกันกับ MoneyGuru วันนี้ รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที่ 5% พร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรี 500 บาท

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

บทความแนะนำ