วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เดือนกรกฎาคม 63

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

June 24, 2020


มาดู วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เดือนกรกฎาคม 63 โดยรัฐบาลจะทำการโอเงินให้ใน วันพุธที่ 10 ก.ค. นี้ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง โดยท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนี้


วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคม 63

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเที่ยวปันสุข 3,000 บาท ใครได้ใช้สิทธิ์บ้าง


วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เดือนกรกฎาคม 63

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนกรกฎาคม-63

อัพเดท…ตัวเลขเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกรกฏาคม 2563 ทะลุ 1.6 ล้านคน!!!! เงินออกวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน)ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,617,534 ราย เป็นจำนวนเงิน 970,520,400 บาท พ่อเม่เด็กเตรียมพร้อม! แจกเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า..เดือนละ 600 บาททุกคน วาระสำคัญที่ที่ประชุมเห็นชอบคือ เห็นชอบในหลักการการให้เงินอุดหนุน (600บาท/เดือน) เด็กอายุ 0-6ปี แบบถ้วนหน้า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป จากที่ปัจจุบันให้เงินอุดหนุนแก่เด็กเฉพาะครอบครัวที่มีฐานรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน/ปี การเสนอให้จ่ายแบบถ้วนหน้านี้ เพื่อแก้ปัญหาการตกหล่นของเด็กจากครอบครัวยากจนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการ ที่มีสูงถึง30% ด้วยเหตุเพราะ กระบวนการคัดเลือกมีความยุ่งยาก การตัดสินใจว่าใครจนไม่จนโดยเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิ อีกทั้ง ยังพบว่า คนที่ยิ่งจนกลับเป็นผู้ที่ไม่ได้สมัคร บางคนคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ บางคนเตรียมเอกสารไม่ครบ โดยการจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิดแบบถ้วนหน้า จะสามารถดูแลเด็กวัย 0-6 ปี จำนวน 4.1 ล้านคน ในปี 2565 เพิ่มจาก 1.99 ล้านคน ที่จ่ายแบบปัจจุบันด้วยเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาท ทั้งนี้จำนวนเด็กจะค่อยๆลดลงเนื่องจากเด็กเกิดน้อยลง ทำให้มีที่ต้องจ่ายแบบถ้วนหน้า ประมาณ 3.8 ล้านคน ในปี 2570

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนกรกฎาคม-631

 

 

นอกจากนี้เดือนนี้ยังได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) ที่ตกหล่นจากเงินเยียวยา 5,000 จำนวนกว่า 6.7 ล้านคน โดยจะโอนให้รวดเดียวคนละ 3,000 บาาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บ.และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ประจำเดือน ส่วนผู้ที่รับเงินสดเป็นประจำ ก็รับเงินสดจากผู้นำท้องถิ่นเหมือนเดิม

หลังจากที่ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติ 5 โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย โดย 1 ในนั้นคือช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ประกอบด้วย ทั้หมด 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้สูงอายุ 2.เด็กแรกเกิด 3.คนพิการ จำนวนกว่า 13 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือสมทบจำนวน 3,000 บาท พร้อมกัน 3 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และ กรกฎาคม  รวมเป็น 3,000 บาท โดยเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคนนี้ จะสมทบเข้าสู่เบี้ยช่วยเหลือที่แต่ละคนได้รับจากรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม  ซึ่งเบี้ยช่วยเหลือต่างๆ เหล่านี้ มีกำหนดโอนเงินในวันที่ 20 กรกรฎาคม 63

สำหรับเดือนจ่ายเงิน กรกฎาคม 63 กลุ่มเด็กแรกเกิด  1.45 ล้านคน  จะได้เพิ่มรายละ 3,000 บาท/เดือน   เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงแรกเกิด 600 บาท รวมเป็นเงิน 3,600 บาท โดยเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง

 

สิ่งที่ต้องที่มีตรวจสอบสิทธิ์

1. บัตรประชาชนของแม่เด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน

2 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th  จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

จากนั้นระบุเลขรหัสยืนยันรูปภาพ(ในตัวอย่างคือคำว่า potses ) แล้วกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

เมื่อกดปุ่มค้นหาข้อมูลหน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ  โดยจะมี 3 กรณีดังนี้

 

1.ท่านได้รับสิทธิ์ โดยเงินจะโอนเข้ามาใน วันพุธที่ 10 มิ.ย. 63

2.ไม่พบสิทธิ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

3 ขึ้นตัวอักษร E หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ดังนี้

 • E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด
 • E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.
 • E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด
 • E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน
 • E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน
 • E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์
 • E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
 • E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60
 • E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์
 • E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง
 • E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
 • E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

           หากขึ้นสถานะ E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด หรือ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไร แต่หากขึ้น E รหัสอื่น ๆ จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

เงื่อนไขในการลงทะเบียนอุดหนุนบุตร ประกอบด้วย

 • 1.พ่อแม่เด็ก มีสัญชาติไทยคนใดคนหนึ่ง
 • 2.เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • 3.เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • 4.ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
 • 5.ตัวเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยที่เด็กอาศัยอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน ต่อปี

ขั้นตอนลงทะเบียน อุดหนุนบุตร มี 6 ขั้นตอน คือ

 • 1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • 2.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • 3.เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • 4.สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 • 5.ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • 6.สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

 

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการสังคม

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

การตรวจสอบสิทธิ์ให้ท่านคลิกที่รูปด้านบน กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

กรณีท่านที่ไม่เคยลงทะเบียน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

 

เตรียมตัวรับเพิ่มอีก 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผานมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติในหลักการเพื่อเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 13 ล้านราย รายละ 1,000 บาท รวม 3,000 บาท ให้ 3 กลุ่มคนดังนี้

 • 1.เด็กแรกเกิดอายุตั้งแต่ 1-6 ปี ที่เกิดในครัวเรือนที่ยากจน ทั้งหมด 1.4 ล้านคน
 • 2.ผู้สูงอายุประมาณ 9.66 ทั้งหมดล้านคน
 • 3.ผู้พิการกว่า 2 ล้านกว่าคน

โดยจากคำกล่าวของ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก อ้างว่าจะเริ่มจ่ายงวดแรกเดือนมิ.ย. จำนวน 2,000 บาท และเดือนก.ค.จำนวน 1,000 บาท ทั้งนี้หากกลุ่มเปราะบาง ได้รับเยียวยาซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่น ทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกัน และเยียวยาเกษตรกร ให้สามารถรับเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนละ 1,000 บาทได้อีกเดี๋ยว

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ข้อขอบคุณคลิปจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รูปภาพจาก จาก เฟซบุ๊ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน