บุคคลล้มละลาย คืออะไร? มีผลอย่างไรบ้าง?

May 11, 2018


บุคคลล้มละลาย
หนี้สินถือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมีและควรอยู่ให้ห่างไว้ เพราะการเป็นหนี้สินนั้นมักจะนำความเดือดร้อนมาให้เรามากกว่าการทำประโยชน์ ยิ่งหากว่ามีหนี้สินมากๆ ด้วยจนถึงขนาดเรียกได้ว่ามี “หนี้สินล้นพ้นตัว” ด้วยแล้ว เราก็อาจจะกลายเป็น บุคคลล้มละลาย ขึ้นมาก็เป็นได้ ซึ่งการล้มละลายนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ นั่นเอง และวันนี้ MoneyGuru.co.th ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง บุคคลล้มละลาย คืออะไร? มีผลอย่างไรบ้าง? มาฝากพวกเรากัน เพื่อที่พวกเรานั้นจะได้ระวังตัว และเพื่อให้เราห่างไกลจากหนี้สินและการเป็น บุคคลล้มละลาย กันครับ

บุคคลล้มละลายคืออะไร? มีผลอย่างไรบ้าง?

การเป็นบุคคลล้มละลาย มาจากสาเหตุอะไร?

การเป็นบุคคลล้มละลายนั้นมีสาเหตุจากการที่เรามีหนี้สินมาก และไม่สามารถชำระคืนกับเจ้าหนี้ได้ จึงถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย โดยการจะถูกฟ้องล้มละลายนั้นมีสาเหตุมาจาก
  • เป็นบุคคลธรรมดา – ที่มีหนี้สินเกิน 1 ล้านบาท
  • เป็นนิติบุคคล – ที่มีหนี้เกิน 2 ล้านบาท
  • เป็นผู้ที่เข้าข่ายว่า “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” หรือ “ไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้”
การโดนฟ้องล้มละลายนั้นมีโอกาสเกิดกับทุกคนหากว่ามียอดหนี้สูงเกินกว่าที่ พรบ.ล้มละลาย ได้กำหนดไว้ และพระราชบัญญัติล้มละลายก็ไม่ได้จำกัดว่า ผู้ที่ล้มละลายจะต้องเป็นบุคคลประเภทใด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทใดก็สามารถล้มละลายได้เช่นกัน

การเป็นบุคคลล้มละลาย มีผลอย่างไรบ้าง?

การเป็นบุคคลล้มละลายจะมีผลทำให้เราไม่สามารถทำนิติกรรม นิติกรรมสัญญา ใดๆ ทั้งสิ้นได้ รวมถึงธุรกรรมการเงินต่างๆ  เช่น เปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น และยังส่งผลทำให้เราไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือห้างร้านต่างๆได้อีกด้วย ซึ่งในส่วนของการดำรงตำแหน่งนี้ หากมีความจำเป็นก็จะต้องได้รับอนุญาติจากศาลเสียก่อน จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งได้

การเป็นบุคคลล้มละลายมีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่?

การเป็นบุคคลล้มละลายมีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะจะทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปจริงๆ ก็ต้องขออนุญาตจากพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินก่อน โดยเราจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าจะไปที่ไหน เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ จะมีรายได้เท่าไหร่ และนำส่งรายได้ประมาณ 30% เพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้การจะอนุญาตให้ออกนอกประเทศหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ซึ่งหากเราได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศ เราที่เป็นบุคคลล้มละลายจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ทุกๆ 6 เดือน พร้อมทั้งส่งรายได้ตามที่เจ้าพนักงานจะอายัดเข้ากองทรัพย์สินด้วย และบุคคลล้มละลายจะต้องแจ้งชื่อผู้ที่เจ้าพนักงานฯ จะสามารถติดต่อได้ในระหว่างที่บุคคลล้มละลายไปทำงานที่ต่างประเทศ ทั้งนี้บุคคลล้มละลายจะต้องปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกับเจ้าพนักงานฯ ไว้อย่างเคร่งครัด

ระยะเวลาเท่าใดจึงจะพ้นสภาพการเป็นบุคคลล้มละลาย?

  • การถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายนั้น จะมีระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบกำหนดก็จะถูกปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย ยกเว้นกรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหนี้ ก็อาจจะมีการขยายเวลาเป็น 5 หรือ 10 ปีก็ได้
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี ก็ให้บุคคลล้มละลายติดต่อกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สินเพื่อขอปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
  • หลังจากปลดจากการเป็นบุคคลล้มลายแล้ว ก็จะสามารถทำงานและทำธุรกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ
หลังถูกปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย หนี้จะหมดไปด้วยหรือไม่?
สำหรับบุคคลล้มละลายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าให้การและเข้าพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น เมื่อครบกำหนดเวลาก็จะถูกปลดจากการล้มละลายทันที ซึ่งคำสั่งปลดจากการล้มละลายนี้ จะส่งผลให้บุคลลล้มละลายนั้นหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวงด้วย  ยกเว้นแต่หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 81/1
(ขอบคุณข้อมูลจาก : krisdika.go.th , Sanook , wiki กฎหมายล้มละลาย , Kapook , กรมบังคับคดี , กระทรวงยุติธรรม)
อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม : หนี้ของคู่สมรส คุณต้องชดใช้แทนหรือไม่?
อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม : เป็นหนี้แล้วจะถูก ยึดทรัพย์ อายัดเงิน จนหมดตัวไหม?
ถึงแม้ว่าการเป็นบุคคลล้มละลายนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนก็ตาม แต่หากเรามีวินัยการเงินที่ดีและมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของเราให้ดี รวมถึงมีวินัยในการชำระคืนหนี้ที่เรายืมมาให้ครบถ้วนและไม่สร้างหนี้สินให้ล้นพ้นตัว กู้ยืมมาเฉพาะที่เราใช้คืนไหวเท่านั้น  เพียงเท่านี้เราก็ห่างไกลจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้แล้วล่ะครับ หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับ และหากใครอยากหาข้อมูลเรื่องของการถูกฟ้องล้มละลายเพิ่มเติม ก็ขอแนะนำให้ปรึกษาทนายความเพื่อขอรับคำปรึกษา รวมถึงแนวทางการแก้ไข แต่ทั้งนี้ หากคุณยังไม่ใช่บุคคลล้มละลาย แต่กำลังฝ่าฟันอุปสรรคทางการเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้ ให้ MoneyGuru.co.th คัดสรรข้อเสนอที่ตรงใจคุณที่สุดนะครับ

เคล็ดลับการเงิน

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน