วิธีสมัครบัตรเครดิต คนเงินเดือนไม่ถึง 15000 บาท


สำหรับท่านที่มี เงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่อยากทำบัตรเครดิต ทำได้อย่างไร วันนี้ทาง moneyguru มีคำตอบให้ท่าน โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครบัตรเครดิต คนเงินเดือนไม่ถึง 15000 บาท ตามรายละเอียดต่อไปนี้…

วิธีสมัครบัตรเครดิต คนเงินเดือนไม่ถึง 15000 บาท

วิธีสมัครบัตรเครดิต คนเงินเดือนไม่ถึง 15000 บาท

โดยปกติแล้วหากเงินเดือน ไม่ถึง 15000 บาทไม่สามารถทำบัตรเครดิต นั้นก็เพราะว่า  ฐานะ รายได้ประจำ ยังไม่พอนั้นเอง ทำให้ธนาคารจะไม่อนุมัติ แต่สามารถทำได้อยู่ 2 วิธี ดังนี้ (ท่านที่เงินเดือนน้อยทุกๆท่านทางเราไม่ขอแนะนำให้ใช้ เพราะยอดต่อเดือนของท่านมีไม่มาก เสี่ยงต่อการเสียวินัยทางการเงิน แต่หากใครมั่นใจหรือต้องการทราบเพื่อเป็นวิทยาทานก็ลองอ่านต่อได้เลย…)

1.การค้ำประกันเงินฝาก

วิธีนี้คือการ ทําบัตรเครดิตแบบไม่มีเงินเดือน หรือรายได้ไม่แน่นอน แต่สิ่งที่ผู้สมัครต้องมีคือ มีเงินฝากไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการฝากประจำ ฝากออมทรัพย์  รวมไปจนถึงมีพันธบัตร หรือสลากออมสิน โดยสิ่งของที่กล่าวมานี้คือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

ตัวอย่างเช่น หากเรานำบัญชีเงินฝากประจำ ไปค้ำประกัน เราจะไม่สามารถเบิกถอนใช้เงินนั้นได้ แต่เรายังคงคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติเช่นเดิม โดยจะต้องสอบถามกับทาง ธนาคาร ก่อนว่าบัตรเครดิต ที่ต้องการสมัครมีวงเงินขั้นต่ำเพื่อค้ำประกันเท่าไหร่ เพราะธนาคารแต่ละที่จะมีวงเงินที่ไม่เหมือนกัน เพราะบางธนาคารอาจให้วงเงินสูงถึง 100% ของเงินฝากก็ได้คะ

นอกจากนี้ท่านต้องสอบถามกับทางธนาคารผู้ให้บริการบัตรว่า ขั้นต่ำของเงินฝากเพื่อค้ำประกัน ในการทำบัตรเครดิตนั้น ใช้เท่าไหร่ เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเช่น ท่านสามารถใช้เงินค้ำได้ตั้งแต่ 10,000ไปจนถึง 1 ล้าน (ไม่นับรวมบัตรเครดิตแบบผู้มีเงินออม/เงินฝาก/เงินลงทุน)

ตัวอย่างเพิ่มเติม ข้อกำหนดของธนาคาร กสิกรไทย

สำหรับการสมัครบัตรเครดิตโดยใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน เงินฝากขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับวงเงินบัตรเครดิตเป็นไปตามเงินฝากที่จำนำสิทธิ และประเภทบัตรที่ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร จะต้องมีอายุ 20-80 ปี เงื่อนไขการสมัครในเบื้องต้น มีดังนี้ค่ะ
1. บัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำประเภท 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน (บัญชีที่นำมาเป็นหลักประกันกับธนาคารแล้ว ห้ามเปลี่ยน Term การฝาก และไม่อนุญาตให้นำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษมาเป็นหลักประกัน )
2. บัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันต้องเป็นบัญชีเงินฝากของผู้สมัครบัตรเครดิตเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่ติดภาระค้ำประกันใด ๆ หรือไม่ติดภาระอื่นอยู่ก่อนแล้ว
3. ไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้จนกว่าจะยกเลิกบัตรเครดิต
4. ยอดเงินฝากในบัญชีที่นำมาเป็นหลักประกัน ต้องเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนวงเงินบัตรเครดิตที่ลูกค้าได้รับ

โดยท่านที่สนใจสามารถนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชน ติดต่อสาขาของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติบัตรและจัดส่งบัตร 15 วัน นับจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน โดยธนาคารแจ้งผลทาง SMS 

2.ผู้เงินออม 500,000 บาท แบบใช้บัญชีออมทรัพย์

วิธีนี้ ผู้สมัครต้องมีเงินในบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจำ 500,000 บาท และจะต้องมีอยู่ในบัญชีนานอย่างต่ำ   6 เดือนขึ้นไป โดยให้นำ Statement มายื่นสมัครบัตรเครดิตเพื่อทำการสมัครบัตรเครดิต

ตัวอย่างข้อกำหนดของธนาคาร กสิกรไทย

  • สำหรับการสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย สำหรับผู้มีเงินออม มีบัญชีเงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท หรือ มีเงินลงทุน + เงินฝากประจำ + ออมทรัพย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000,000 บาท มีเงินฝากคงอยู่ในบัญชี 6 เดือนขึ้นไป หรือ มีบัญชีเงินฝากประจำธนาคารพาณิชย์อื่นๆ มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000,000 บาท หรือ มีเงินลงทุน + เงินฝากประจำ + ออมทรัพย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000,000 บาท มีเงินฝากคงอยู่ในบัญชี 6 เดือนขึ้นไป สามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาได้ค่ะ
  • กรณีสนใจสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย สำหรับผู้มีเงินออม เป็นผู้ที่มีเป็นบัญชีเงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ที่ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนค่ะ อายุ 20-80 ปี สามารถยื่นเอกสารเข้ามาให้ธนาคารพิจารณาได้ดังนี้ค่ะ
    1. ใบสมัครบัตรเครดิต และหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    3. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/บัญชีกองทุน ของธนาคารพาณิชย์ใดๆก็ได้ ย้อนหลัง 6เดือน กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
  • ผู้สมัครจะทราบผลพิจารณาอนุมัติและได้รับบัตร ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน ธนาคารแจ้งผลให้ทราบผ่านทาง SMS

วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่ประจำ เช่นฟรีแลนซ์  พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่รับเงินเดือนเป็นเงินสด

คิดให้เยอะๆก่อนทำ บัตรเครดิต

สำหรับท่านที่เงินเดือนไม่เยอะ ทางเราอยากให้ท่าน คิดให้มากๆก่อนทำบัตรเครดิต เพราะเงินเดือนที่ไม่ถึง 15,000 บาท  หรือแค่ 15,000บาท ทางเราก็ไม่แนะนำให้ทำเช่นกัน นั้นก็เพราะว่ายอดต่อเดือนในแต่ละเดือนไม่มาก หากวินัยทางการเงินไม่ดี มีโอกาสสูงมากๆที่จะเพิ่มหนี้ เพราะการมีบัตรเดรดิตเอื้อต่อการเป็นหนี้ได้ง่ายมากๆ ทั้ง  โปรโมชั่นต่างๆมากมาย ส่วนลดของแถม อีกหากหากบริหารไม่เป็นแย่อย่างแน่นอน   เพราะว่าค่าดอกเบี้ยที่จะต้องเสียไปฟรีๆเมื่อ จ่ายไม่เต็มจำนวนหรือจ่ายแค่ขั้นต่ำนั้นแพงมหาศาล ดังนั้น ควรทำวินัยการเงินของตัวเองให้ดี เพราะการมีบัตรนอกจากจะ มีประโยชน์มหาศาลหากใช้เป็น ก็ยิ่งมีโทษมหันต์ หากวินัยการเงินคุณไม่ดี   โดยเรามีตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เตือนสติ  เป็นหนี้บัตรเครดิต 1 แสนบาท แต่เงินเดือน ไม่ถึง 3 หมื่น จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรดี

สรุปสุดท้าย บัตรเครดิตไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ท่านเป็นหนี้ ไม่ใช่ประเภทเงินเดือนออกมาเพื่อทำการจ่ายหนี้บัตรจนหมดแล้วยืมใหม่แบบเดือนชนเดือน อย่าคิดทำบัตรเครดิตเพื่อเป็นหนี้แล้วค่อยผ่อนจ่าย ดังนั้นอย่าใช้จ่ายเกินรายได้ ไม่อย่างงั้นจะเป็นงูกินหางและตามมาด้วยดอกเบี้ยบานตะไท เพราะเสียดายค่าดอกเบี้ยที่จะต้องเสียไปฟรีๆเมื่อเราจ่ายไม่เต็มจำนวนบัตรเครดิตควรมีเพื่อเวลาที่ท่านไม่ต้องพกเงินสดมากๆติดกระเป๋าเวลาไปซื้อของเพราะมันมีความเสี่ยงสูง หรือเอาไว้ใช้จ่ายเวลาจำเป็นจริงๆเท่านั้นจะดีที่สุดสำหรับท่านไหนที่เงินเดือนไม่สูง ด้วยความปรารถนาดีจาก Moneyguru

พิเศษสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

แจกบัตรเติมน้ำมัน พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันฟรี

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand