ทำประกันรถสองที่ พร้อมกัน ดีกว่าหรือไม่?

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

August 22, 2017


ทำประกันรถสองที่
ในการทำประกันภัยรถยนต์นั้น ปกติจะทำกันไว้กับบริษัทประกันภัยเพียงแห่งเดียว เพราะจะได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียงที่เดียว แต่ก็มีบางคนคิดไปอีกว่า ถ้าหาก ทำประกันรถสองที่ พร้อมกัน น่าจะได้ความคุ้มครองที่สูงขึ้น เพราะนำวงเงินของบริษัทประกันภัยทั้ง 2 แห่งมารวมกัน น่าจะได้เงินชดเชย หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่มากกว่าการทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทเพียงแห่งเดียว จึงน่าจะคุ้มค่าที่จะยอมจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยสองแห่ง แต่ก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ว่า เราสามารถทำประกันภัยรถยนต์พร้อมกันกับบริษัท 2 แห่งได้หรือไม่?? เพื่อเป็นการสร้างความกระจ่างแก่คุณผู้อ่าน MoneyGuru.co.th มีคำตอบมาให้ครับ
การทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยสองแห่งนั้น ตามกฎหมายสามารถทำได้ ครับ และมีข้อดีตรงที่ว่า ในกรณีที่บริษัทประกันภัยจำกัดวงเงินความคุ้มครองไว้ และเกิดความเสียหายมากกว่าจำนวนวงเงินที่จำกัดไว้ และภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำการเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแห่งแรกแล้ว แต่จำนวนเงินที่เคลมได้ไม่มากพอที่จะครอบคลุมค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยก็สามารถไปเคลมกับบริษัทประกันภัยอีกแห่งหนึ่งได้ เพื่อให้ได้เงินชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากวงเงินประกันภัยของทั้งสองบริษัทเมื่อรวมกันแล้ว เกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงินชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนเท่าที่เกิดขึ้นจริงๆ ครับ เราสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ดังนี้
นาย A ไปประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัท ข. และต่อมาก็ได้ทำประกันภัยกับบริษัท ค. โดย บริษัทประกันภัย ข. จำกัดวงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกไว้ที่ 500,000 บาท และบริษัท ค. ก็จำกัดไว้ที่ 500,000 บาทเช่นเดียวกัน ต่อมา นาย A ขับรถไปชนคนภายนอกเสียชีวิต และนาย A ถูกศาลพิพากษาให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน 1,000,000 บาท กรณีนี้ นาย A สามารถเรียกให้บริษัท ข. ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 500,000 บาท และเรียกบริษัท ค. ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อีก 500,000 บาท ซึ่งก็จะเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงพอดี แต่หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปเล็กน้อย เป็นบริษัท ข. มีวงเงินคุ้มครอง 700,000 บาท บริษัท ค. มีวงเงินคุ้มครอง 700,000 บาท กรณีนี้ นาย A จะเรียกให้บริษัท ข. ใช้เงินได้ 700,000 บาท และเรียกกับบริษัท ค. ได้อีก 300,000 บาทเท่านั้น รวมเป็น 1,000,000 บาท ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆ ครับ
การทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยสองแห่งที่จะมีลักษณะข้างต้น จะต้องเป็นการทำประกันวินาศภัยเดียวกัน โดยบริษัททั้งสองแห่ง จะต้องรับประกันภัยในเหตุวินาศภัยอันเดียวกัน เช่น ประกันภัยรถยนต์ถูกไฟไหม้เหมือนกันทั้งสองแห่ง ประกันภัยรถยนต์ถูกชนเหมือนกันทั้งสองแห่ง แต่หากทำประกันภัยรถยนต์ไว้คนละประเภท ก็จะไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นได้ครับ เมื่อเกิดเหตุบริษัท แต่ละบริษัทก็จะต้องใช้เงินชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนเฉพาะที่ตนรับประกันภัยไว้เท่านั้น ดังนี้
นาย A ทำประกันภัยรถหายไว้กับบริษัท ข. วงเงิน 500,000 บาท และทำประกันภัยรถยนต์ไฟไหม้ไว้กับบริษัท ค. วงเงิน 500,000 บาท ต่อมารถยนต์ของนาย A ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด เป็นความเสียหาย 1,000,000 บาท กรณีนี้นาย A จะสามารถเรียกเงินชดเชยได้จากบริษัท ค. เท่านั้นครับ เพราะบริษัท ข. และ ค. ไม่ได้รับประกันภัยในวินาศภัยอันเดียวกัน ต่างคนต่างรับประกันภัย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเกินวงเงินที่บริษัท ค. รับประกันภัยไว้
โดยสรุป การทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทประกันภัย 2 แห่งสามารถทำได้ และมีข้อดีสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง มากไปกว่าวงเงินที่บริษัทรับประกันภัยแห่งแรกรับประกันภัยไว้ จึงต้องเพิ่มวงเงินโดยการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอีกแห่ง แต่ก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งสองแห่ง ซึ่งก็น่าจะมีราคาสูงพอสมควร จึงไม่เหมาะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางครับ และหากคุณผู้อ่านสนใจสาระความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์แบบนี้ ก็สามารถติดตามต่อได้ที่ MoneyGuru.co.th ได้เลยครับ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน