Category Archives: Knowledge Center by Thanachart Insurance

ขับรถช้า…ใครว่าปลอดภัย

โดย MoneyGuru

การใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย ถึงเราไม่ได้ขับเอง แต่เราอาจจะเป็นผู้โดยสารที่นั่งไปด้วย หรือต้องใช้รถโดยสารประจำทาง หรือแม้กระทั่งเดินบนทางเท้า ดังนั้น ชีวิตของเราย่อมมีความเสี่ยงสูงเสมอครับ หากเราต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนท้องถนน และจากการสำรวจพบว่า กว่า 80% ของอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ถูกต้อง และหนึ่งในสาเหตุนั้นคือ […] อ่านเพิ่มเติม