กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง ภาค 2

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "Uncategorized,ประกันรถยนต์"

June 15, 2016


กรมธรรม์ประกันรถยนต์

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ เมื่อคุณมีอยู่แล้วหรือกำลังตัดสินใจจะทำ คุณอาจจะหละหลวมหรือละเลยในการอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ พอถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริง ๆ แล้วบริษัทประกันภัยรถยนต์ไม่รับผิดชอบขึ้นมา คุณก็อาจจะเสียเงินจำนวนมากโดยไม่ทันรู้ตัวเลยก็ได้ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เสนอบทความเรื่อง สิ่งที่ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ไม่คุ้มครอง ภาค 1 ไปแล้ว ดังนั้นวันนี้ MoneyGuru.co.th จึงขอนำข้อมูลเหตุการณ์ที่ประกันไม่คุ้มครองชัวร์ ๆ ในอีกส่วนหนึ่งมาฝากกัน

ข้อยกเว้นทั่วไปที่ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก

 1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 2. การใช้รถยนต์ในทางผิดกฏหมายเช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด
 3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 4. การใช้ลากจูง หรือ ผลักดัน เว้นที่รถที่ลากจูงหรือ ผลักดัน ได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือ เป็นรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงกัน
 5. ความรับผิดที่เกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่ทำสัญญานั้นแล้วความรับผิดจากไม่เกิดขึ้น
 6. การขับขี่โดยบุคคล ซึ่งขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์

 1. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
 2. การแตกหัก ของเครื่องจักรกลไล ของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 3. ความเสียหายโดยตรงของรถยนต์อันเกืดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 4. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 5. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าข้า เกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

การยกเว้นการใช้อื่น ๆ

การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฏหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้อนี้จะไม่นำมาบังคับใช้ หากผู้ขับขี่ตามกฏหมาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อไว้แล้วตามกรมธรรม์ประกันภัย

การยกเว้นเรื่องรถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้

การประกันภัย (กรณีทำประกันประเภทที่คุ้มครองไฟไหม้ หรือ สุญหาย ) ไม่คุ้มครองความสูญหายหรือไฟไหม้ อันเกิดจาก ความเสียหาย หรือ สูญหายจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือ ครองครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าว

และนี่คือข้อยกเว้นที่กำหนดชัดเจนในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ซึ่งบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองไม่เคลมไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรศึกษาเอาไว้ และหากคุณผู้อ่านต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประกันรถยนต์เพิ่มเติมสามารถกด Subscribe เพื่อรับจดหมายข่าวจาก MoneyGuru.co.th เราจะส่งความรู้และสาระต่าง ๆ ไปให้คุณทางอีเมลทุก ๆ สัปดาห์

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ออนไลน์กับ MoneyGuru

ที่มา : เนื้อหากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 (จาก คปภ.)

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน