ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19

อัพเดท… 8 โรงพยาบาลในไทยที่พร้อมให้ประชาชนเข้ารับ ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) หรือ ไวรัสโคโรนา หากผู้เข้าเกณฑ์ตรวจฟรีผู้ที่ไม่เข้าเกรณฑ์จะคิดค่าบริการต่ำสุดที่3,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน2หมื่นบาท สำหรับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนที่ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสและเพื่อความสบายใจของประชาชน

ตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ได้ที่โรงพยาบาลไหนบ้าง

ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19

ในเวลานี้มีโรงพยาบาลรัฐและเอกชน8แห่งที่พร้อมรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในราคาไม่สูงจนเกินไป เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มั่นใจว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสดังกล่าวหรือไม่ ประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                                 ค่าบริการตั้งแต่    3,000-6,000 บาท
 • โรงพยาบาลราชวิถี                                          ค่าบริการตั้งแต่    3,000-6,000 บาท
 • โรงพยาบาลเปาโล ทุกสาขา                           ค่าบริการตั้งแต่    5,000-13,000 บาท
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี                                     ค่าบริการอยู่ที่      5,000 บาท
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9                               ค่าบริการอยู่ที่     5,000 บาท
 • โรงพยาบาลพญาไท2                                     ค่าบริการอยู่ที่     6,500บาท
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต                                 ค่าบริการอยู่ที่     7,000 บาท
 • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์           ค่าบริการอยู่ที่     9,900 บาท

โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจราคาจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการติดเชื้อของผู้มาตรวจหากมีโอกาสติดเชื่อสูงราคาก็อาจจะขยับมากกว่าที่แจ้ง


นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ‘โควิด-19’ ที่ นอสตร้า แมพ ได้จัดทำแผนที่พิเศษแสดงตำแหน่งสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงหากอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ถือว่าเป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” ที่สามารถไปขอรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ ทั้งสิทธิบัตรทองและสิทธิประกันสังคมได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ

วิธีดูความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากน้อย

จากข้อมูลของทาง กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

 • สำหรับคนที่เสี่ยงน้อยไปมาก  กลุ่มคนที่เสี่ยงน้อยจะไม่มีอาการไข้หวัดใดๆและไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  ดังนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ควรดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุด
 • สำหรับคนที่เสี่ยงเล็กน้อย ทำให้มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  ดังนั้นตัวท่านจำเป็นต้องเฝ้าสังเกตอาการของตัวเอง หากไม่ดีขึ้นใน 48 ชั่วโมง ควรพบแพทย์
 • สำหรับคนที่มีความเสี่ยง แต่ไม่มีอาการไข้หวัดใดๆ มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง เคยใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  ตัวท่านควรกักตัวเองอยู่ในบ้าน 14 วัน ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่นและควรจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หากเริ่มมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด ควรรีบไปพบแพทย์
 • สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงมาก โดยท่านมีอาการคล้ายไข้หวัด มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงหรือเคยใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ท่านจะต้องหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด-ใช้ของร่วมกับคนอื่น สวมหน้ากากอนามัย และควรรีบไปพบแพทย์

ตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19

สำหรับกลุ่มผู้ที่สามารถตรวจ ได้ฟรี

ผู้ที่ได้เกณฑ์ตรวจ COVID 19 ฟรี ต้องเข้าเกณฑ์ทั้ง 2มีดังนี้

 1. เคยเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ระบาดมาแล้ว
 2. มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ 37.5 องศา ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ บุคคลกลุ่มเสี่ยงเช่น ลูกเรือสายการบิน คนขับรถบริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเคยบริการกลุ่มประเทศที่เสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเคสผู้ป่วย

โดยโรงพยาบาลที่สามารถเข้าไปตรวจฟรีได้คือ โรงพยาบาบรัฐฯ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่และเป็นโรงพยาบาลที่มีห้องLab อาทิ

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี

นอกจากนี้ท่านสามารถโทรเช็คเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1422 กรมควบคุมโรค

ประกันสังคมตรวจ-รักษาฟรี “โควิด-19” สถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง ทั่วประเทศ

ประกันสังคมตรวจไวรัสโควิด-19

สำนักงานประกันสังคมพร้อมย้ำผู้ประกันตน ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้สามารถไปเข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาล ตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยท่านต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติกลุ่มผู้ป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพื่อแพทย์ประเมินอาการได้ถูกต้องหากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่ายโรคโควิด-19 แพทย์จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ หากอาการไม่เข้าข่าย ไม่แนะนำให้ไปขอตรวจเอง

หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ ไม่ว่าท่านอยู่ต่างจังหวัด ต่างพื้นที่ สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคมจะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และขอย้ำว่าหากไม่มีอาการใดๆ หรืออาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของการตรวจแต่ต้องการตรวจเอง ไม่แนะนำให้ไปขอตรวจเองจะเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าไปรับเชื้อในโรงพยาบาล

นอกจากนี้สำหรับผู้ประกันตนที่กลับมาจากต่างประเทศแต่ไม่ได้มีอาการ ไปแสดงความประสงค์กับโรงพยาบาลตามสิทธิเพื่อขอตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ขอย้ำว่าไม่ควรเข้าไปในโรงพยาบาลเพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเองอยู่ในบ้านและควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อสร้างภูมิต้านทาน กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อับอากาศ และหากมีอาการ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ แต่แรกที่เริ่มมีอาการ เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัย และคัดกรองโรค เพื่อมิให้เป็นโรคลุกลามในอนาคต

ด่วน…!! ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 450 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru  หากท่านมีปัญหาจากการกรอกข้อมูลหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาส่ง capture screen หน้าจอที่ท่านกรอกข้อมูลจากทางเว็บกลับมาทาง LINE ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ @moneygururhailand 

* หมายเหตุผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละแผนที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด

MoneyGuru อยากให้ทุกคนใช้รถใช้ถนนอย่างมั่นใจและปลอดภัย ดังนั้นก่อนเดินทางไกลอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้ดีก่อน และจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นถ้ามีประกันรถยนต์ที่คุ้มครองและดูแลอย่างครอบคลุมก็ทำให้ผู้ขับขี่ใช้รถอย่างมั่นใจ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์เลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่เลย

เปรียบเทียบประกันรถยนต์