คำศัพท์เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เป็นดอกเบี้ยสะสมที่คุณยังไม่ได้ชำระ ตั้งแต่วงดก่อนหน้า
ค่าธรรมเนียมรายปี
เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเป็นรายปีทุกปี จะมีเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด
โอนหนี้
หรือที่รู้จักกันว่า รีไฟแนนซ์หนี้ เป็นสินเชื่อที่ให้เงินก้อนของคุณไปปิดบัญชีหนี้ทั้งหมดของคุณทุกบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ แล้วย้ายมาชำระเงินคืนให้กับธนาคารผู้ออกสินเชื่อโอนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่า ช่วยลดภาระหนี้ต่อเดือนของคุณได้
ผู้กู้ยืม
หมายถึง บุคคลที่ต้องการยืมเงินจากธนาคาร หากคุณขอกู้สินเชื่อ คุณคือผู้กู้ยิมนั่นเอง
ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีสินเชื่อ
หากคุณต้องการปิดบัญชีสินเชื่อของคุณก่อนระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ ธนาคารอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีสินเชื่อได้
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เป็นทัพย์สินที่มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับธนาคาร หากผู้กู้ยิมไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด ธนาคารสามารถยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันนี้ได้
การแปลงหนี้
เป็นการโอนบัญชีสินเชื่อของคุณไปยังบัณชีอื่นในธนาคารเดียวกัน
วงเงินเครดิต
เมื่อคุณใช้บัตรเครดิต คุณจะสามารถรูดซื้อสินค้าภายในจำนวนเงินที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น ซึ่งเรียกว่าวงเงินเครดิตนั่นเอง
วงเงินสินเชื่อ
หากกล่าวถึงวงเงินสินเชื่อ ขอยกตัวอย่างเป็นบัตรกดเงินสด หากคุณไม่กดเงินสดออกมาใช้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องชำระเงินคืน แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณกดเงินสดออกมา คุณจำเป็นต้องชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนธนาคาร ตามที่คุณกดออกมาใช้
คะแนนเครดิต
เป็นวิธีวัดความน่าเชื่อถือของผู้กู้ยืมเงิน ว่าสามารถชำระหนี้คืนได้หรือไม่ ซึ่งการคิดคะแนนนี้ ธนาคารจะคำนวณจากรายงานเครดิตของคุณ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการอนุมัติสินเชื่อของคุณ
รายงานเครดิต
เป็นรายงานการชำระหนี้ของคุณ ที่ถูกเก็บบันทึกที่ เครดิตบูโร เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 36 เดือน หรือ 3 ปี เมื่อมีรายงานเดือนใหม่เข้ามา เดือนที่ 36 เมื่อนับย้อนหลังจะถูกลบออกจากระบบไป ดังนั้น คุณไม่ควรผิดนัดชำระ หรือชำระล่าช้า เพราะจะถูกบันทึกเอาไว้ในรายงานเครดิตถึง 3 ปี แล้วจะส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อในอนาคตของคุณไปตลอดระยะเวลา 3 ปีนั้น
ผิดนัดชำระ
การผิดนัดชำระ คือการที่คุณไม่สามารถที่จะชำระเงินคืนธนาคารได้ตามระยเวลาที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งหากเป็นสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทรัพย์สินเหล่านั้น จะถูกธนาคารยึดหากคุณผิดนัดชำระ
ค่าธรรมเนียมในการชำระก่อนกำหนด
สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และต้องชำระทุกเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด คุณอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชนิดนี้ หากคุณโปะหนี้ก่อนระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
เป็นการคิดดอกเบี้ยแบบรายวันตามจำนวนเงินต้นคงเหลือที่แท้จริง ดังนั้นเมื่อผู้กู้ชำระเงินกู้ไม่ว่าจะตามยอดที่เรียกเก็บ หรือ มากกว่าจะทำให้เงินต้นที่กู้มาลดลง
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
ผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาที่ต้องผ่อนชำระ โดยทั่วไปแล้วการคิดดอกเบี้ยแบบนี้จะใช้กับการกู้ซื้อรถยนต์
ระยะปลอดดอกเบี้ย
คือระยะที่ผู้กู้ยิมจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ในกรณีของบัตรเครดิต หากชำระเต็มจำนวนภายใน 45 -55 วันนับจากวันสรุปยอด ในกรณีของสินเชื่อชนิดอื่น ๆ ระยะเวลาปลอดดอกอาจจะยาวนานสูงสุด 12 เดือน แล้วแต่ประเภทสินเชื่อและโปรโมชั่นของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า
คือค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่คุณชำระเงินล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้
ผู้ให้กู้
หมายถึง ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่ออกเงินกู้
ระยะเวลาผ่อนชำระ
คือระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อ ตามที่ตกลงกับธนาคารเอาไว้เมื่อคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อ ระยะเวลาอาจะสั้นเพียงไม่กี่เดือน ไปจนถึงหลายสิบปี ขึ้นอยู่กับจำนวนวงเงินและประเภทของสินเชื่อ
อัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ
เป็นยอดเงินชั้นต่ำที่ต้องชำระ
การชำระหนี้รายเดือน
เป็นการชำระสินเชื่อคืนให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือน พร้อมมกับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน
การผ่อนชำระ
เป็นการชำระสินเชื่อเป็นรายงวด ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยปกติจะแบ่งแต่ละงวดเป็นรายเดือน
สินเชื่อหมุนเวียน
เป็นวงเงินสินเชื่อจำนวนหนึ่ง เมื่อคุณใช้วงเงินสินเชื่อนั้น คุณจำเป็นจะต้องชำระเงินคืน คุณจึงจำสามารถใช้วงเงินสินเชื่อนั้นได้อีกครั้ง โดยมากเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด
สินเชื่อที่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เป็นสินเชื่อที่ผู้กู้จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันให้กับธนาคาร เพื่อขออนุมัติสินเชื่อ โดยปกติจะมีอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่าสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ระยะเวลาชำระคืนสินเชื่อ
เป็นระยะเวลาที่ตกลงกันระหว่าง ธนาคารและผู้กู้สินเชื่อ ในการผ่อนชำระสินเชื่อคืนให้แก่ธนาคาร
สินเชื่อที่ไม่ต้องการหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันในการขอกู้สินเชื่อ ซึ่งอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เปรียบเทียบและสมัครง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

ทำไมถึงต้องเลือก MoneyGuru.co.th?

ฟรี! 100%
รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน
เป็นกลางและเชื่อถือได้

MoneyGuru.co.th สุดยอดเว็บไซต์ในการค้าหาบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และประกันรถยนต์ในประเทศไทย ใช้บริการเครื่องมือเปรียบเทียบของเรา ที่มีความเป็นกลาง เชื่อถือได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา

Testimonial person
ฉันเคยกลัวที่จะใช้บัตรเครดิตมาก่อน แต่ MoneyGuru.co.th ช่วยให้ฉันรู้ว่า การใช้บัตรเครดิตจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากฉันจ่ายบิลตรงเวลา

เราให้บริการลูกค้ากว่า 20 ล้านคนมาแล้วทั่วโลก

ส่งใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง

ประหยัดเงินในประเทศไทย

สมัครรับจดหมายข่าวรายสับดาห์ของเรา เพื่อรับเคล็ดลับประหยัดเงินสุดเด็ดจากเรา

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศไทย และเคล็ดลับประหยัดเงินจาก ได้ที่นี่