คำศัพท์เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เป็นดอกเบี้ยสะสมที่คุณยังไม่ได้ชำระ ตั้งแต่วงดก่อนหน้า
ค่าธรรมเนียมรายปี
เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเป็นรายปีทุกปี จะมีเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด
โอนหนี้
หรือที่รู้จักกันว่า รีไฟแนนซ์หนี้ เป็นสินเชื่อที่ให้เงินก้อนของคุณไปปิดบัญชีหนี้ทั้งหมดของคุณทุกบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ แล้วย้ายมาชำระเงินคืนให้กับธนาคารผู้ออกสินเชื่อโอนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่า ช่วยลดภาระหนี้ต่อเดือนของคุณได้
ผู้กู้ยืม
หมายถึง บุคคลที่ต้องการยืมเงินจากธนาคาร หากคุณขอกู้สินเชื่อ คุณคือผู้กู้ยิมนั่นเอง
ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีสินเชื่อ
หากคุณต้องการปิดบัญชีสินเชื่อของคุณก่อนระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ ธนาคารอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีสินเชื่อได้
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เป็นทัพย์สินที่มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับธนาคาร หากผู้กู้ยิมไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด ธนาคารสามารถยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันนี้ได้
การแปลงหนี้
เป็นการโอนบัญชีสินเชื่อของคุณไปยังบัณชีอื่นในธนาคารเดียวกัน
วงเงินเครดิต
เมื่อคุณใช้บัตรเครดิต คุณจะสามารถรูดซื้อสินค้าภายในจำนวนเงินที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น ซึ่งเรียกว่าวงเงินเครดิตนั่นเอง
วงเงินสินเชื่อ
หากกล่าวถึงวงเงินสินเชื่อ ขอยกตัวอย่างเป็นบัตรกดเงินสด หากคุณไม่กดเงินสดออกมาใช้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องชำระเงินคืน แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณกดเงินสดออกมา คุณจำเป็นต้องชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนธนาคาร ตามที่คุณกดออกมาใช้
คะแนนเครดิต
เป็นวิธีวัดความน่าเชื่อถือของผู้กู้ยืมเงิน ว่าสามารถชำระหนี้คืนได้หรือไม่ ซึ่งการคิดคะแนนนี้ ธนาคารจะคำนวณจากรายงานเครดิตของคุณ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการอนุมัติสินเชื่อของคุณ
รายงานเครดิต
เป็นรายงานการชำระหนี้ของคุณ ที่ถูกเก็บบันทึกที่ เครดิตบูโร เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 36 เดือน หรือ 3 ปี เมื่อมีรายงานเดือนใหม่เข้ามา เดือนที่ 36 เมื่อนับย้อนหลังจะถูกลบออกจากระบบไป ดังนั้น คุณไม่ควรผิดนัดชำระ หรือชำระล่าช้า เพราะจะถูกบันทึกเอาไว้ในรายงานเครดิตถึง 3 ปี แล้วจะส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อในอนาคตของคุณไปตลอดระยะเวลา 3 ปีนั้น
ผิดนัดชำระ
การผิดนัดชำระ คือการที่คุณไม่สามารถที่จะชำระเงินคืนธนาคารได้ตามระยเวลาที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งหากเป็นสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทรัพย์สินเหล่านั้น จะถูกธนาคารยึดหากคุณผิดนัดชำระ
ค่าธรรมเนียมในการชำระก่อนกำหนด
สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และต้องชำระทุกเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด คุณอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชนิดนี้ หากคุณโปะหนี้ก่อนระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
เป็นการคิดดอกเบี้ยแบบรายวันตามจำนวนเงินต้นคงเหลือที่แท้จริง ดังนั้นเมื่อผู้กู้ชำระเงินกู้ไม่ว่าจะตามยอดที่เรียกเก็บ หรือ มากกว่าจะทำให้เงินต้นที่กู้มาลดลง
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
ผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาที่ต้องผ่อนชำระ โดยทั่วไปแล้วการคิดดอกเบี้ยแบบนี้จะใช้กับการกู้ซื้อรถยนต์
ระยะปลอดดอกเบี้ย
คือระยะที่ผู้กู้ยิมจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ในกรณีของบัตรเครดิต หากชำระเต็มจำนวนภายใน 45 -55 วันนับจากวันสรุปยอด ในกรณีของสินเชื่อชนิดอื่น ๆ ระยะเวลาปลอดดอกอาจจะยาวนานสูงสุด 12 เดือน แล้วแต่ประเภทสินเชื่อและโปรโมชั่นของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า
คือค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่คุณชำระเงินล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้
ผู้ให้กู้
หมายถึง ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่ออกเงินกู้
ระยะเวลาผ่อนชำระ
คือระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อ ตามที่ตกลงกับธนาคารเอาไว้เมื่อคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อ ระยะเวลาอาจะสั้นเพียงไม่กี่เดือน ไปจนถึงหลายสิบปี ขึ้นอยู่กับจำนวนวงเงินและประเภทของสินเชื่อ
อัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ
เป็นยอดเงินชั้นต่ำที่ต้องชำระ
การชำระหนี้รายเดือน
เป็นการชำระสินเชื่อคืนให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือน พร้อมมกับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน
การผ่อนชำระ
เป็นการชำระสินเชื่อเป็นรายงวด ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยปกติจะแบ่งแต่ละงวดเป็นรายเดือน
สินเชื่อหมุนเวียน
เป็นวงเงินสินเชื่อจำนวนหนึ่ง เมื่อคุณใช้วงเงินสินเชื่อนั้น คุณจำเป็นจะต้องชำระเงินคืน คุณจึงจำสามารถใช้วงเงินสินเชื่อนั้นได้อีกครั้ง โดยมากเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด
สินเชื่อที่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เป็นสินเชื่อที่ผู้กู้จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันให้กับธนาคาร เพื่อขออนุมัติสินเชื่อ โดยปกติจะมีอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่าสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ระยะเวลาชำระคืนสินเชื่อ
เป็นระยะเวลาที่ตกลงกันระหว่าง ธนาคารและผู้กู้สินเชื่อ ในการผ่อนชำระสินเชื่อคืนให้แก่ธนาคาร
สินเชื่อที่ไม่ต้องการหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันในการขอกู้สินเชื่อ ซึ่งอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เปรียบเทียบและสมัครง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

ทำไมถึงต้องเลือก MoneyGuru.co.th?

ฟรี! 100%
รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน
เป็นกลางและเชื่อถือได้

MoneyGuru.co.th สุดยอดเว็บไซต์ในการค้าหาบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และประกันรถยนต์ในประเทศไทย ใช้บริการเครื่องมือเปรียบเทียบของเรา ที่มีความเป็นกลาง เชื่อถือได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา

Testimonial person
ฉันเคยกลัวที่จะใช้บัตรเครดิตมาก่อน แต่ MoneyGuru.co.th ช่วยให้ฉันรู้ว่า การใช้บัตรเครดิตจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากฉันจ่ายบิลตรงเวลา

ประหยัดเงินในประเทศไทย

สมัครรับจดหมายข่าวรายสับดาห์ของเรา เพื่อรับเคล็ดลับประหยัดเงินสุดเด็ดจากเรา

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศไทย และเคล็ดลับประหยัดเงินจาก ได้ที่นี่