รายละเอียดผู้ให้บริการ

ธนาคารแห่งประเทศจีน

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) มาจากการยกระดับของ ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ เปิดการดำเนินงานในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 การที่ประกอบกิจการธนาคารในประเทศไทยมาแล้วกว่า 20 ปี และได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มคนที่หลากหลาย ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นประสิทธิภาพทางด้านบริการ มีส่วนร่วมในการผลักดันธุรกรรมเงินหยวนในตลาดของไทย สร้างสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและความสัมพันธ์อันดีกับสังคมไทยทุกระดับชั้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจธนาคารของไทย
อ่านเพิ่มเติม