นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MoneyGuru.co.th

บริษัท เงิน กูรู จำกัด (หรือที่จะเรียกต่อไปนี้ว่า "เรา") ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th (หรือที่จะเรียกต่อไปนี้ว่า "เว็บไซต์") เราเป็นส่วนหนึ่งของ CompareAsiaGroup กลุ่มบริษัทที่ให้บริการการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วทั้งทวีปเอเชีย

นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะอธิบายถึงวิธีการและสาเหตุในการรวบรวมข้อมูล การนำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคของคุณ รวมไปถึงมาตรการที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัย

ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันบุคคลนั้นได้

privacypolicy.heading.2=ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในเว็บไซต์นี้

Information We Collect in this Website

ในระหว่างการลงทะเบียนเพื่อและ/หรือในการใช้บริการของเรา (เช่น เพื่อให้ได้รับการเสนอราคาเชิงเปรียบเทียบของบัตรเครดิตต่างๆ) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง (โดยไม่มีข้อจำกัด) สถานการณ์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เมื่อคุณสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากเรา เราจะขออีเมลของคุณ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เราจะขอชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
 • เมื่อคุณขอใบเสนอราคาสำหรับบางผลิตภัณฑ์ เราจะขอข้อมูลบางอย่าง เช่น อายุและรายได้ เพื่อที่เราจะสามารถทำใบเสนอราคาได้อย่างถูกต้อง
 • เมื่อคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราอาจขอทราบชื่อ อีเมล์ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อกลับคุณได้
 • เมื่อคุณกดสมัครหรือซื้อผลิตภัณท์หรือบริการทางเว็ปไซต์ทางเรา เราจะขอรายละเอียดในการติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงิน เพื่อใส่ไว้ในใบสมัคร และ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งนี้เราอาจขอให้รวมถึง (ไม่มีข้อจำกัด)

   • ชื่อ
   • ที่อยู่
   • อีเมล
   • หมายเลขโทรศัพท์
   • อายุ
   • สัญชาติ
   • หากต้องการส่งข้อความถึงเราโปรดใช้แบบฟอร์ม "ติดต่อเรา"
   • เป้าหมายในการออมของคุณ
   • สถานะที่พักอาศัยของคุณ
   • รายได้ของคุณ
   • รายละเอียดของผลิตภันท์ที่คุณกำลังมองหา (ตัวอย่าง วงเงินสินเชื่อ)
   • หมายเลขพาสปอร์ต หรือ หมายเลขบัตรประชาชน (สำหรับใช้ในการซื้อสินค้า)
   • ประวัติการศึกษา
   • ทรัพย์สิน
   • สถานะการจ้างงาน
   • ข้อมูลผู้ว่าจ้างหรือข้อมูลบริษัท
   • รายละเอียดการชำระเงิน (เมื่อซื้อสินค้า) และ
   • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้างต้น

   นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น

   • คุณลักษณะของเครื่องมือที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าเครื่องมือ ซอฟแวร์ และตัวบ่งชี้เครื่องมือ
   • ที่ตั้งของเครื่องมือรวมไปถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แน่ชัดใน GPS, Bluetooth หรือ สัญญาณ WiFi หรือความหมายอื่น ๆ
   • ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

    การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น คุณต้องรับรองว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ และต้องแจ้งเราทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือบุคคลที่สามผ่านบทบัญญัติข้อผิดพลาด ข้อมูลที่ไม่นอนอนหรือไม่สมบูรณ์จะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ

    จุดประสงค์ของเราในการใช้ข้อมูลของคุณ

    เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

    • เพื่อตั้งค่าและจัดการบัญชีของคุณกับ MoneyGuru.co.th
    • เพื่อการตอบคำถามหรือสื่อสารกับคุณ
    • เพื่อมอบสิทธิ์ให้คุณใช้บริการเครื่องมือเปรียบเทียบและส่งใบเสนอราคาให้คุณ
    • เพื่อมอบสิทธิ์ให้คุณเข้าถึงในสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ภายนอก
    • เพื่อดำเนินการสมัครผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรของเราแทนคุณ (กรุณาดู "ผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
    • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มของตลาด และกลุ่มผู้เข้าชมของลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาบริการของเรา และเพื่อให้เราสามารถมอบบริการส่วนบุุคคลและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ
    • เพื่อให้เราสามารถบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะได้ไม่ต้องใส่ข้อมูลซ้ำทุกครั้งที่คุณใช้บริการกับเรา
    • เพื่อให้เราสามารถเก็บบันทึกข้อมูล และทำให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปอย่างราบรื่น
    • เพื่อวิัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยความยินยอมของคุณ (กรุณาดู "การตลาดทางตรง" เพิ่มเติม)
    • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ และ
    • เพื่อให้เราสามารถมอบสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น และ/หรือ อีกนัยหนึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการจากเว็บไซต์ของเรา

    ผลิตภัณท์ของพันธมิตร

    MoneyGuru.co.th ช่วยประหยัดเวลาของคุณ เพราะคุณสามารถสมัครหรือซื้อ สินค้าและบริการของพันธมิตรของเรา ในเว็บไซต์ได้ทันที ("ผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร") หากคุณสมัครผ่านเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการและจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการต่อไป โดยผู้ให้บริการอาจจะติดต่อคุณโดยตรงเกี่ยวกับใบสมัครของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา

    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

    เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ

    • บริษัทในเครือ CompareAsiaGroup ผู้เปิดให้บริการเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th
    • พันธมิตรของเรา เช่น ธนาคาร โบรกเกอร์ ผู้ให้บริการกู้สินเชื่อ บริษัทประกันภัย และบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในเว็บไซต์ของเรา ("พันธมิตร"); และ
    • ผู้ให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น ผู้สนับสนุนด้านไอทีและการวิเคราะห์ ฝ่าย back office support ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านกฏหมาย และผู้สนับสนุนการบริการด้านการตลาด

    เรา และ/หรือ บุคคลที่สามที่อยู่ด้านบนอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับศาล เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ส่วนของรัฐบาล ผู้กำกับดูแล หรือส่วนงานของอุตสาหกรรมของประเทศใด ๆ ก็ตามที่ถูกกำหนดให้ปฎิบัติตามกฏหมายไทย เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อค้นหาตัว ติดต่อ หรือนำข้อกฏหมายมาใช้ต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจสร้างความเสียหายต่อ หรือมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม)

    ภายใต้จุดประสงค์ต่าง ๆ ของคำแถลงด้านการเก็บข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกถ่ายโอนออกไปนอกประเทศไทย นั่นหมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจไม่ได้รับการปกป้องในระดับเดียวกันกับที่ได้รับในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการทั้งหมดที่เหมาะสมเพื่อที่จะรับประกันว่าข้อมูลของคุณถูกใช้ดำเนินการและเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกใช้ดำเนินการหรือเก็บรักษาในประเทศใดก็ตาม

    ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการและการขายตรงของเราอย่างทันท่วงที

    หลังจากคุณได้สมัครหรือใช้บริการของเราแล้ว หากคุณให้อนุญาต เราอาจนำข้อมูลส่วนตัวของคุณ (รวมทั้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์) มาใช้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ข้อเสนอ เหตุการณ์ต่าง ๆ และแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการเปรียบเทียบราคา และ/หรือ บริการทางการเงิน ประกันภัย การสื่อสาร เนื้อหาออนไลน์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอบนหน้าเว็บไซต์ในบางเวลา

    ยกตัวอย่างเช่น อาจรวมถึงบัตรเครดิต การจำนอง การกู้ยืมเงิน ผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริการอินเตอรเน็ต และอื่น ๆ เราอาจใช้ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ อายุของคุณ สถานที่ที่คุณอยู่ ช่วงรายได้ของคุณ สถานะการจ้างงานของคุณ ประวัติการค้นหาทางอินเตอร์เน็ตของคุณ ข้อมูลการซื้อและใบเสนอราคาที่คุณขอ เพื่อนำมาใช้หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ

    ถ้าหากเราได้รับอนุญาตจากคุณ เราอาจนำข้อมูลส่วนตัวของคุณ (นั่นรวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์) ไปให้คู่ค้าของเราเพื่อที่คู่ค้าของเราจะสามารถติดต่อคุณได้เมื่อมีข่าว เหตุการณ์ และ แคมเปญการขายที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบราคาค่าบริการ และ/หรือบริการทางการเงิน ประกันภัย การสื่อสาร สื่อออนไลน์ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอบนหน้าเว็บไซต์ในบางเวลา

    เราอาจนำข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ เช่น อายุ สถานที่ที่คุณอยู่ ช่วงรายได้ สถานะการจ้างงาน ประวัติการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการซื้อ และใบเสนอราคาที่คุณ มาให้บุคคลที่สามใช้เพื่อให้สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

    คุณสามารถเลิกรับการขายตรงได้ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรุณาอ่าน "สิทธิ์ของคุณ" ด้านล่าง)

    ผู้ให้้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม

    หากคุณต้องการเข้าร่วมในสัญญากับบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่คุณให้กับบุคคลที่สามจะถูกโอนไปยังบุคคลที่สามนั้น และจะถูกควบคุม และอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น เพราะฉะนั้น คุณควรติดต่อบุคคลที่สามนั้นโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม และคุณควรศึกษาข้อมูลเหล่านั้นให้หมดก่อนเข้าร่วมสัญญา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบุคคลที่สาม

    คุกกี้ และการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอรื

    เราพยายามที่จะให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ และเพื่อการนี้ เราจึงใช้คุกกี้ เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ เซอเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ส่งมา นี่อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่

    • เลขไอพี
    • ประเภทของเบราว์เซอร์
    • เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
    • สิ่งที่ผู้ใช้ดูได้ในหน้าเว็บไซต์นั้น และ/หรือ
    • เวลาที่คุณใช้ในเว็บไซต์

    คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถ

    • นำเสนอประสบการณ์บนหน้าเว็บไซต์ที่เข้ากับคุณได้ดีกว่า คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจำคุณได้เมื่อคุณกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งคุณยังสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาที่คุณเคยเก็บบันทึกไว้ได้อีกด้วย
    • ศึกษานิสัยของคุณในการใช้เว็บไซต์นี้ ยิ่งเราเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจมากเท่าไร เราก็ยิ่งสามารถช่วยคุณแก้ปัญหา และนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ดีเท่านั้น
    • จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้และจำนวนหน้าที่เยี่ยมชมได้

    ในกรณีส่วนใหญ่ คุกกี้ถูกลบเมื่อคุณปิดบราวเซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้ถูกเรียกว่า session cookies อย่างไรก็ตาม persistent cookies จะอยู่บนบราวเซอร์ของคุณจนกระทั่งคุณลบมัน หรือจนกระทั่งมันหมดอายุ หากใช้เว็บไซต์นี้ คุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ การใช้ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเราจะไม่เก็บ ดำเนินการ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีการนี้

    คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกันหรือลบคุกกี้ได้ ถ้าหากคุณเลือกที่จะกันหรือลบคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างได้ และอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ในระบบของคุณ (ตัวอย่างเช่น แบนเนอร์โฆษณาอาจไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้อง)

    ด้วยการใช้คุกกี้ มันนี่กูรูอาจใช้ Google Analytics และ Google Display Network รวมถึงโฆษณาและ รีมาร์เก็ตติ้ง กรุณาเยี่ยมชม https://www.google.com/settings/ads/ถ้าคุณต้องการที่จะเลือกออกจากคุณสมบัติเหล่านี้

    ถ้าหากคุณต้องการเลือกจุดเด่นเหล่านี้

    การเก็บรักษาความปลอดภัยและความคงทน

    การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยนั้นมีความสำคัญกับเรามาก เว็บไซต์นี้ได้รับการยืนยันจาก "VeriSign Secure Website" และนำเสนอการปกป้องข้อมูลในระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย 100% ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่นข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ จะถูกเข้ารหัสเพื่อลดอันตรายในการส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด

    เมื่่อคุณสมัครบัญชีกับเรา คุณจะถูกขอให้เลือกรหัสผ่าน เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะเก็บรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยและไม่ให้ใครทราบ เราไม่รับผิดชอบหากมีธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามที่ลงชื่อใช้งานด้วยรหัสผ่านของคุณ หากคุณสงสัยว่าบัญชีของคุณถูกใช้งานโดยผู้อื่น กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทันที

    ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ถูกเก็บจากคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ดำเนินการตามจุดประสงค์ และไม่เกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดเท่านั้น

    privacypolicy.heading.11=สิทธิของคุณ

    Your Rights

    คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือไม่ และคุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ และสามารถเลือกที่จะไม่รับการขายตรงหรือการสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นจากเรา บริษัทในเครือของเรา หรือคู่ค้าของเราได้

    หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น หรือหากคุณมีคำถามใด ๆ หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาส่งเรื่องมาได้ที่

    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    info@moneyguru.co.th
    MoneyGuru Co., Ltd.
    140 อาคาร วันแปซิฟิกเพลส ห้อง 1709 ชั้น 17 ถนน สุขุมวิท
    คลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110

    การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

    เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต หากเราทำเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล และหากคุณยังคงเข้าถึงเว็ปไซต์หรือใช้งานบริการต่อหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2016

เปรียบเทียบและสมัครง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

ทำไมถึงต้องเลือก MoneyGuru.co.th?

ฟรี! 100%
รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน
เป็นกลางและเชื่อถือได้

MoneyGuru.co.th สุดยอดเว็บไซต์ในการค้าหาบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และประกันรถยนต์ในประเทศไทย ใช้บริการเครื่องมือเปรียบเทียบของเรา ที่มีความเป็นกลาง เชื่อถือได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา

Testimonial person
ฉันเคยกลัวที่จะใช้บัตรเครดิตมาก่อน แต่ MoneyGuru.co.th ช่วยให้ฉันรู้ว่า การใช้บัตรเครดิตจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากฉันจ่ายบิลตรงเวลา

เราให้บริการลูกค้ากว่า 20 ล้านคนมาแล้วทั่วโลก

ส่งใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง

ประหยัดเงินในประเทศไทย

สมัครรับจดหมายข่าวรายสับดาห์ของเรา เพื่อรับเคล็ดลับประหยัดเงินสุดเด็ดจากเรา

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศไทย และเคล็ดลับประหยัดเงินจาก ได้ที่นี่