ข้อกำหนดเเละเงื่อนไข

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขของ MoneyGuru.co.th

จัดทำขึ้นโดย บริษัท เงิน กูรู จำกัด

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ คำว่า “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง MoneyGuru.co.th และคำว่า “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของ MoneyGuru.co.th

ทั่วไป

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ย่อมแสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ และคุณควรหยุดการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานดังกล่าวทันที

หากคุณละเมิดข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ สิทธิของคุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องถูกระงับโดยทันที

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า ข้อกำหนดในการใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่มีการประกาศบนเว็บไซต์นี้ ด้วยเหตุที่ข้อกำหนดในการใช้งานนี้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว คุณจึงต้องตรวจสอบข้อกำหนดดังกล่าวเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ การที่คุณยังคงเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง ย่อมแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไข

บริการของเรา

เราเสนอบริการออนไลน์ที่เป็นอิสระเพื่อช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคาร การประกันภัย การสื่อสารโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก บริการเปรียบเทียบข้อมูลของเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เรามีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าคอมมิชชั่นจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสำหรับการแนะนำลูกค้ามุ่งหวัง

นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้คุณได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนแบบออฟไลน์ (เช่น ผ่านทางโทรศัพท์) ในการใช้งานเว็บไซต์โดยได้รับความช่วยเหลือจากเราหรือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการประกันภัย การธนาคาร และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ โดยเราไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการใดๆ จากคุณ

โปรดตระหนักว่าไม่มีข้อความใดบนเว็บไซต์นี้ที่จะถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการเงินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอใดๆ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีให้แก่คุณเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสนใจ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในการตอบรับหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ

โปรดตระหนักว่าไม่มีข้อความใดในเว็บไซต์นี้ที่เป็น (หรือถือว่าเป็น) การรับรองหรือเป็นข้อเสนอของเราหรือบุคคลภายนอกที่จะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้แก่คุณ หรือจะเข้าทำสัญญากับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ การที่คุณได้ให้รายละเอียดของคุณแก่เรา ย่อมแสดงว่าคุณกำลังเสนอที่จะรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกนั้น

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะมอบการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องในเว็บไซต์ในปัจจุบันให้แก่คุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันถึงความมีพร้อมให้บริการโดยไม่หยุดชะงักของเว็บไซต์นี้ เรามีสิทธิที่จะระงับไว้ชั่วคราว จำกัด หรือยุติการเข้าถึงของคุณในเว็บไซต์ในปัจจุบันได้ตลอดเวลา

การใช้งานโดยได้รับอนุญาต

คุณได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อการทำงานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายความว่า เว็บไซต์นี้ต้องได้รับการเข้าถึงและใช้งานโดยตรงเป็นการส่วนตัวจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจากธุรกิจเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับบุคคลหรือธุรกิจดังกล่าว และในนามของบุคคลหรือธุรกิจดังกล่าว การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ที่นอกเหนือจากการทำงานส่วนตัวหรือเป็นไปในเชิงพาณิชย์ถือเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด

คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้:

  • โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปอย่างฉ้อโกง หรือเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
  • เพื่อทำร้าย ล่วงละเมิด สร้างความอับอาย หมิ่นประมาท กล่าวโจมตี ข่มขู่ คุกคาม หรือก่อกวนบุคคลหรือธุรกิจอื่น หรือในลักษณะที่เป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือมีเนื้อหาลามกอนาจาร สร้างความขุ่นเคือง สร้างความเกลียดชัง หยาบคาย ไม่เหมาะสม เป็นที่โต้แย้ง ไม่เป็นที่ยอมรับ เลือกปฏิบัติ หรือสร้างความเสียหายตามที่เราระบุ
  • เพื่อผลิต ตรวจสอบ ยืนยัน ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแก้ไขฐานข้อมูล ระเบียน หรือไดเร็กทอรีของคุณเองหรือของผู้อื่น
  • เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือทำกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดก็ตามที่รบกวน ทำให้หยุดชะงัก หรือสร้างภาระที่มากเกินไปหรือไม่มีเหตุผลสมควรกับระบบการสื่อสารและระบบเทคนิคตามที่เราระบุ
  • ใช้ในกรณี ที่มีการกำหนดจากเราแต่เพียงผู้เดียว เข้าไปยุ่งเกี่ยว ขัดขวาง หรือ ทำให้เกิดภาระจำนวนมากที่ไร้เหตุผลหรือไม่สมส่วนแก่ระบบการสื่อสาร และระบบทางเทคนิค และ/หรือใช้รหัสคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ กระบวนการทำงาน โปรแกรม โรบ็อต เน็ตครอว์เลอร์ (net crawler) สไปเดอร์ การประมวลผลข้อมูล ทรอว์ลิ่ง (trawling) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ กระบวนการ โปรแกรม หรือระบบ “screen scraping”' อื่น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ในข้อมูล เนื้อหา สาระ หรือสารสนเทศที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา คุณสามารถพิมพ์ คัดลอก ถ่ายโอน หรือจัดเก็บเนื้อหา สาระ หรือข้อมูลบางส่วนที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณได้ หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • ห้ามนำไปใช้เพื่อการทำงานทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา โดยการอนุญาตนั้นไม่สามารถขายหรือถ่ายโอนให้แก่บุคคลที่อื่น
  • คุณไม่ควรแก้ไขเอกสารหรือสำเนาดิจิทัลของข้อมูล เนื้อหา สาระ หรือสารสนเทศดังกล่าว ห้ามตัดตอน ทำซ้ำ พิมพ์เผยแพร่ ใช้งาน จัดรูปแบบใหม่ และ/หรือแสดงบนเว็บไซต์อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  • ควรรับรองจุดยืนของเราและผู้ออกใบอนุญาตของเราในฐานะผู้เขียนข้อมูล เนื้อหา สาระ หรือสารสนเทศดังกล่าวตลอดเวลา
  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เช่น สิทธิบัตร โลโก้ โดเมนเนมบนเน็ต สิทธิทางจริยธรรม ข้อมูล โค้ดการจัดหา ซอฟต์แวร์ ข้อมูลจำเพาะ ทักษะที่จำเป็น กระบวนการทำงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ (ในทุกกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงสิทธิทั้งปวงที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน) ในและเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อมูล เนื้อหา สาระ หรือสารสนเทศที่แสดงบนเว็บไซต์) เป็นของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา และเราขอสงวนสิทธิดังกล่าว หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่มีอะไรในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข จะบ่งบอกถึงการถ่ายโอนหรือมอบหมายใด ๆ ถึงความเป็นเจ้าของดังกล่าวข้างต้น ลิขสิทธิ์ และ/หรือ ความปรารถนาดี และ
  • รูปภาพ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ และห้ามผลิตซ้ำหรือนำออกไปด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดในการใช้งานนี้ ห้ามมิให้คุณใช้งาน คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ ส่ง จำหน่าย ตัดตอน ทำการออกแบบย้อนกลับ ทำซ้ำ จัดรูปแบบใหม่หรือแจกจ่ายสิทธิในทรัพย์สินใดๆ ที่เป็นของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเราในและเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณจะยังคงเป็นเจ้าของความคิดเห็นตอบกลับ เนื้อหา หรือสาระที่คุณส่งถึงเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหาของผู้ใช้") คุณได้ให้สิทธิอนุญาตที่ไม่จำกัดโดยปราศจากค่าสิทธิ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั่วโลก สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่อาจเรียกคืนได้ และต่อเนื่องตลอดไปแก่เราเพื่อใช้งาน แก้ไข จัดเก็บ แบ่งปัน จำหน่าย เผยแพร่ และส่งเนื้อหาของผู้ใช้ในลักษณะใดๆ และเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม

การจำกัดความรับผิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราไม่รับรองข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญใดๆ ที่ส่งหรือจัดหาให้โดยบุคคลภายนอกซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ และคุณต้องระลึกไว้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัย เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความรู้ เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ที่บุคคลภายนอกจัดหาให้ คุณตกลงยอมรับว่าเราไม่ได้ให้การรับประกันว่าเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ปราศจากไวรัสหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจสร้างความเสียหายต่อเทคโนโลยีใดๆ

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์และจากการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งนอกเหนืออำนาจควบคุมของเรา เราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือถูกตำหนิสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณต้องประสบหรือเกิดขึ้นกับคุณหรือบรรดาบุคคลที่เราไม่อาจคาดหมาย เมื่อคุณได้เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียเงินออมที่คุณคาดว่าจะได้มา การสูญเสียธุรกิจหรือโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจประสบหรือเกิดขึ้นกับคุณโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยคุณ ซึ่งเราไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ในเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

ช่องทางต่างๆ ของเราอาจนำเสนอการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีคำวิจารณ์เกียวกับผลิตภัณฑ์และบริการจำนวนหนึ่ง ในบางกรณี คุณจะสามารถเข้าถึงคำวิจารณ์ของผู้ใช้ได้โดยตรงจากเว็บไซต์นั้น ความคิดเห็นที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือเนื้อหาของความคิดเห็นหรือการแสดงทัศนะดังกล่าว

คุณจะสามารถสมัครผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายได้ผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ถูกให้บริการโดยบุคคลที่สาม คุณคือผู้รับผิดชอบการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้รับ และ/หรือ ซื้อ อันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือจากการกระทำ ความละเลย ความผิดพลาด หรือการผิดสัญญาโดยบุคคลที่สามในการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลและคำอธิบายของผลิตภัณฑ์และบริการในหน้าเว็บไซต์นี้อาจมิได้ครอบคลุมถึงคำอธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับทางเลือก ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ คุณต้องศึกษาทางเลือก ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อ

เราเสนอลิงค์จากเว็บไซต์แห่งนี้และจากอีเมล์ที่ถูกส่งให้ท่านให้คคลที่สามด้วย เพราะฉะนั้น เราจะมีการกล่าวถึงเว็บไซต์ที่ถูกดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เรามิได้จัดการ คุณสามารถใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ด้วยดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง ลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามถูกเสนอให้เพียงเพื่อตอบสนองความสนใจและเพื่อความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งคุณจะได้รับอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือจากการกระทำ การละเลย ความผิดพลาด หรือการผิดสัญญาของบุคคลที่สามที่ได้ถูกกล่าวหรืออ้างอิงถึงในหน้าเว็บไซต์แห่งนี้

การใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ ข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นอาจแตกต่างจากข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายจของเว็บไซต์เราโดยสิ้นเชิง ท่านมีความรับผิดชอบในการศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ก็ตาม หรือสำหรับการกระทำ การละเลย ความผิดพลาด หรือการผิดสัญญาของบุคคลที่สามอันสืบเนื่องมาจากข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้น

ขั้นตอนการร้องเรียน

เรามุ่งมั่นที่จะให้การบริการและความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด หรือหากท่านมีข้อแนะติชมเกี่ยวกับการบริการสามารถติดต่อเราได้ที่ 02-653-0020 หรือเขียนจดหมายส่งมาได้ที่

140 วันแปซิฟิกเพลส ห้อง 1709 ชั้น
17 ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการข้อร้องเรียนของวันทำงานของเราคือ 08:30-08:00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์.

เราไม่สามารถตอบรับยอมรับคำร้องเรียนใด ๆ แทนผู้ให้บริการได้ หากมีข้อร้องเรียน เราขอแนะนำให้คุณร้องเรียนยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยตรง และดำเนินการตามขั้นตอนการร้องเรียนแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

ในสถานการณ์ที่ต้องมีการไกล่เกลี่ย สามารถส่งจดหมายถึงผู้มีอำนาจระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องประกันภัย ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (FCC)
บริการลูกค้า 1213
อีเมล์ fcc@bot.or.th
แฟกซ์ +662 283 6151

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณต้องใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งหมดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูล เนื้อหา สาระ หรือสารสนเทศใดๆ ที่คุณเสนอ (รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ดังที่ได้อธิบายไปแล้ว) ปราศจากไวรัส สปายแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย และสิ่งใดก็ตามที่มีการปนเปื้อน เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือเทคโนโลยีอื่นๆ

คุณจะทำการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยคุณ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณควรได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยคุณ และไม่มีการเปิดเผยหรือแบ่งปันกับผู้ใด หากคุณเลือกที่จะเปิดเผยรายละเอียดเหล่านี้กับบุคคลใดก็ตาม คุณต้องรับผิดทั้งปวงสำหรับการดำเนินการใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นี้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

"คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อการดำเนินการของคุณบนเว็บไซต์นี้และสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณจำเป็นต้องรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิการถือครอง (เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในข้อมูล และเครื่องหมายการค้า) หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ (รวมถึงสิทธิในการรักษาข้อมูลเป็นความลับ)

เปรียบเทียบและสมัครง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

ทำไมถึงต้องเลือก MoneyGuru.co.th?

ฟรี! 100%
รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน
เป็นกลางและเชื่อถือได้

MoneyGuru.co.th สุดยอดเว็บไซต์ในการค้าหาบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และประกันรถยนต์ในประเทศไทย ใช้บริการเครื่องมือเปรียบเทียบของเรา ที่มีความเป็นกลาง เชื่อถือได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา

Testimonial person
ฉันเคยกลัวที่จะใช้บัตรเครดิตมาก่อน แต่ MoneyGuru.co.th ช่วยให้ฉันรู้ว่า การใช้บัตรเครดิตจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากฉันจ่ายบิลตรงเวลา

เราให้บริการลูกค้ากว่า 20 ล้านคนมาแล้วทั่วโลก

ส่งใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง

ประหยัดเงินในประเทศไทย

สมัครรับจดหมายข่าวรายสับดาห์ของเรา เพื่อรับเคล็ดลับประหยัดเงินสุดเด็ดจากเรา

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศไทย และเคล็ดลับประหยัดเงินจาก ได้ที่นี่