ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไข MoneyGuru.co.th

วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: [พฤศจิกายน] 2020

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) ที่ระบุไว้ในที่นี้ เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ “MoneyGuru” “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง MoneyGuru Co. LTD, (จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้การจดทะเบียน บริษัท เลขที่ 0105556180937) และ/หรือ MoneyGuru Insurance Broker Co. Ltd. (“ MGIB”) รวมกัน และเมื่อเราใช้ “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงใครก็ตามที่ใช้บริการ (ตาม อธิบายไว้ด้านล่าง)

เราให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.moneyguru.co.th (หรือ URL อื่นๆ ที่อาจมาแทนที่ได้), MoneyGuru Webboard (อยู่ที่ https://webboard.moneyguru.co.th/) และผ่านเนื้อหาออนไลน์ ซอฟต์แวร์ และบริการของเราไม่ว่าจะเข้าถึงบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไซต์บนมือถือและ/หรือแอปพลิเคชัน (“บริการ”) (เรียกรวมกันว่าบริการดังกล่าว รวมถึงคุณลักษณะและแอปพลิเคชันใหม่ๆ และเว็บไซต์ ” บริการ”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ในกรณีที่บริการดังกล่าวเป็นเจ้าของหรือโฮสต์โดยสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มองค์กรซึ่ง MoneyGuru และ MGIB การอ้างถึง “เรา” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะรวมถึงเจ้าของหรือโฮสต์ของบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเฉพาะ MGIB (ซึ่งดูแลผลิตภัณฑ์ประกันภัย) เท่านั้นที่เป็นนายหน้าประกันภัยที่ได้รับอนุญาตภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“ คปภ.”) MoneyGuru (ซึ่งดูแลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดในบริการ) ไม่ได้รับการควบคุมโดย OIC 

1.เรื่องทั่วไป

 1. การเข้าถึงและการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราซึ่งอาจมีการโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นครั้งคราว ทั้งหมดนี้ให้รวมอยู่ในการอ้างอิงในที่นี้ ในการใช้บริการนี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมไปถึงยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บบอร์ด (ตามที่เกี่ยวข้อง) และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าว หากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการเว็บบอร์ดนี้ และคุณควรหยุดการเข้าถึงและ/หรือใช้งานดังกล่าวทันที
 2. หากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ สิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้บริการจะสิ้นสุดลงทันที
 3. เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงบริการของเราและพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ แก่เว็บบอร์ด ด้วยเหตุนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการปัจจุบันเพื่อให้คุณทราบถึงการแก้ไขใดๆ ที่จะมีผลกับคุณ หากเราทำการแก้ไขใดๆ เราจะโพสต์ไว้ในหน้านี้และจะระบุวันที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ การใช้บริการต่อไปของคุณหลังจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่แล้ว
 4. เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ จำกัด หรือยุติการใช้งานและการเข้าถึงบริการของคุณและ/หรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

2.บริการของเรา 

 1. MoneyGuru นำเสนอบริการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารและการประกันภัย ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามผ่านช่องทางออนไลน์ที่คุณสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ธุรกิจของ MGIB คือการระบุผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นอกเหนือจากการให้บริการด้านการตลาด MoneyGuru ไม่ได้ดำเนินธุรกิจประกันภัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งหมดที่อ้างถึงในบริการจะดำเนินการโดย MGIB แต่เพียงผู้เดียว
 2. บริการเปรียบเทียบของเราไม่มีค่าใช้จ่าย เรามีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าคอมมิชชั่นจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องสำหรับโอกาสในการขาย/ธุรกิจที่สร้างขึ้น ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนบริการมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งเราอาจได้รับค่าตอบแทน บริการโดยบุคคลที่สามและ/หรือผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อเสนอที่มีอยู่ทั้งหมด
 3. นอกจากนี้เรายังอนุญาตให้คุณรับความช่วยเหลือแบบออฟไลน์ (เช่น ทางโทรศัพท์) ในการใช้บริการจากเรา หรือจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย การธนาคาร และผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเลือกอื่นๆ เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการนี้
 4. โปรดทราบว่าบริการนี้เป็นคำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ระบุ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในบริการจะถูกใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอาจช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของคุณในการทำการวิจัยขอคำแนะนำอย่างเป็นอิสระและเป็นมืออาชีพ และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสนใจนั้นมีความเหมาะสม ท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของคุณเป็นเพียงผู้เดียวและเด็ดขาดไม่ว่าจะมีการนำเสนอในบริการของเราหรือไม่ 
 5. โปรดทราบว่าไม่มีสิ่งใดในบริการนี้จะถือว่าเป็นตัวแทนข้อเสนอของเรา หรือบุคคลที่สามที่จะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้กับคุณ หรือเพื่อทำสัญญาใดๆ กับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ คุณกำลังยื่นข้อเสนอเพื่อขอใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 6. เรามุ่งมั่นที่จะให้คุณเข้าถึงบริการได้อย่างไม่สะดุด อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองความพร้อมใช้งานของบริการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง เรามีสิทธิ์เด็ดขาดในการระงับ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณได้ตลอดเวลา
 7. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง แก้ไข ลบ นำออก หรือแก้ไขข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงบนบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงน้า คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

3.เกี่ยวกับ MoneyGuru Insurance Brokerage Inc.

 1. MoneyGuru และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของบริการ MoneyGuru และ MGIB เป็นสมาชิกของกลุ่ม บริษัท ที่ประกอบไปด้วย Hyphen Group MGIB ไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยใดๆ ในการติดต่อกับลูกค้า MGIB ไม่รับประกันความเสี่ยงด้านการประกันภัยใดๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนของ บริษัทประกันภัยใดๆ ในการติดต่อกับคุณ MGIB จะจัดการคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญาการประกันภัยหรือการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการ นอกเหนือจากการให้บริการด้านการตลาดแล้ว MoneyGuru ไม่ได้ดำเนินธุรกิจประกันภัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งหมดในบริการจะดำเนินการโดย MGIB 
 2. สำหรับข้อมูลของคุณ MGIB จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการบริการโดยการรับค่าคอมมิชชันที่บริษัทประกันจ่ายให้ ข้อตกลงของคุณในการใช้บริการ และเพื่อดำเนินการทำธุรกรรมประกันภัยผ่านบริการจะถือว่าคุณยินยอมให้ MGIB ได้รับค่านายหน้า 

4.ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 1. สัญญาใดๆ ในการรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะถูกทำขึ้นระหว่างคุณและผู้ให้บริการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่อธิบายไว้ในบริการหรือ MGIB ที่จัดไว้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างคุณและผู้ให้บริการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างละเอียด อาจขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความหมาย การดำเนินการ และผลที่สำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม) ก่อนที่คุณจะทำสัญญา สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือหากคุณต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการของเราคุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเป็นลำดับแรก
 2. จะยังไม่มีการครอบคลุมการประกันใดๆ ที่มีผลผูกพันบังคับใช้ หรือสันนิษฐานอันเป็นผลมาจากการส่งข้อมูลของคุณไปยัง MoneyGuru และ/หรือ MGIB บนบริการ เว้นแต่หรือจนกว่า MoneyGuru จะส่งการแจ้งความคุ้มครองถึงคุณและ/หรือ MGIB หรือบริษัท/ผู้ให้บริการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
 3. ผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายไว้ในบริการนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลที่อยู่นอกประเทศไทยหรือบุคคลที่ไม่มีผลทางกฎหมายในการทำสัญญา เช่น ผู้เยาว์ ดังนั้นจึงไม่มีสัญญาใดๆ ที่จะผูกมัด MGIB และ MoneyGuru เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 4. ตามความเหมาะสมและได้รับความยินยอมจากคุณ เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยอาจถูกส่งถึงคุณทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย รูปแบบทางกายภาพจะถูกส่งถึงคุณเมื่อคุณร้องขอ
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอไม่ได้เป็นตัวแทนของเรา ดังนั้นจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และรายบุคคล ไม่ครอบคลุมถึงที่จัดหาให้โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในการขอคำแนะนำที่เป็นอิสระและเป็นมืออาชีพ และเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับเรา และที่แสดงบนบริการนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะใดๆ ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น จะมีผลเหนือกว่าหากมีความขัดแย้งกับข้อมูลที่กำหนดไว้ในบริการ 
 6. ก่อนที่จะมีการยืนยันหรือมอบความคุ้มครองใดๆ คุณควรแจ้ง MGIB อย่างทันทีและถูกต้องตามความจริง ถึงเหตุผลและความจำเป็นให้ทราบหากเกี่ยวข้องในกระบวนการหรือการตัดสินใจที่จะให้ประกันที่คุณร้องขอ คุณมีหน้าที่ (i) เปิดเผยข้อเท็จจริงทุกอย่างซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินของบริษัทประกันในการกำหนดเบี้ยประกันภัยหรือพิจารณาว่าจะรับประกันความเสี่ยงหรือไม่ (ii) ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและ (iii) ไม่ทำการเรียกร้องที่เป็นการฉ้อโกง ข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญและจำเป็นต้องเปิดเผยต่อผู้ประกันตน (แม้ว่าจะไม่ได้รับการสอบถามหรือแจ้งจากผู้ประกันตนในแบบฟอร์มข้อเสนอหรือการสื่อสารอื่นใดระหว่างคุณและผู้ประกันตนไม่ว่าจะผ่าน MHIB หรือไม่ก็ตาม) หากเกี่ยวข้องกับลักษณะของความเสี่ยง พยายามที่จะครอบคลุม การทำอย่างอื่นอาจส่งผลให้ไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายที่คุณเลือก 
 7. คุณตกลงว่าการส่งข้อมูลของคุณเกี่ยวกับบริการของเราจะไม่ถือเป็นการยอมรับข้อเสนอและ / หรือคำขอของคุณในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในทางใดทางหนึ่ง และจะถือว่าไม่มีสิ่งใดในบริการเป็นการเชิญชวนให้ทำการใดๆ ของการกระทำเหล่านี้ คำขอของ MHIB สำหรับนโยบายจะไม่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอของ MHIB ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ
 8. คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไข การยกเว้น และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของนโยบายใดๆ ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อตกลงใดๆ กับบริษัทประกัน
 9. ในการดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านบริการนี้ คุณอนุญาตให้ MoneyGuru และ/หรือ MHIB ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของเรา เพื่อเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของคุณผ่านพันธมิตร การประมวลผลการชำระเงินนั้นเป็นจำนวนเงิน เบี้ยประกัน 

5.การใช้งานที่ได้รับอนุญาต

 1. คุณได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึงและใช้บริการสำหรับฟังก์ชันส่วนบุคคลหรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายความว่าบริการนี้จะเข้าถึงและใช้โดยตรงโดยบุคคลหรือโดยนิติบุคคลเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น และในนามของตนเอง ห้ามมิให้เข้าถึงและใช้บริการนี้ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้โดยเด็ดขาด 
 2. เพื่อปกป้องความปลอดภัยและไม่ละเมิดถึงผู้อื่น และความปลอดภัยของบริการของเรา คุณยอมรับว่าคุณไม่สามารถใช้บริการ (หรืออำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ทำเช่นนั้น) ดังนี้:
  1. เพื่อทำหรือแบ่งปันสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อกำหนด หรือนโยบายอื่นใดที่เราเผยแพร่และบังคับใช้กับการใช้บริการของคุณ
  2. กระทำการเข้าข่ายลักษณะที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง ไม่เหมาะสม ไม่ได้รับอนุญาต ล่วงละเมิด เลือกปฏิบัติ หมิ่นประมาท ละเมิดคุกคามเป็นอันตราย หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือเป็นที่รังเกียจ หรือในทางใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิทธิ์ของเรา (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) หรือผลประโยชน์ หรือสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) หรือผลประโยชน์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา หรือในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญา หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือข้อบังคับในทุกกรณีตามที่เรากำหนด;
  3. กระทำการในทางใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของเรา หรือสิทธิ์ของผู้อื่น
  4. ในการผลิต ตรวจสอบ ยืนยัน ปรับปรุง หรือแก้ไขฐานข้อมูล บันทึกหรือไดเรกทอรีของคุณเองหรือของบุคคลอื่น
  5. เพื่อแก้ไขหรือดำเนินการทางวิศวกรรมบนส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการนี้
  6. ในลักษณะที่ขัดขวางหรือกำหนดภาระที่ใหญ่เกินสมควร หรือไม่สมส่วนในการสื่อสารและระบบทางเทคนิคของเราตามที่เรากำหนด 
  7. การใช้รหัสคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ กระบวนการโปรแกรมหุ่นยนต์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูลสุทธิ การประมวลผลข้อมูล สำหรับรหัสคอมพิวเตอร์กระบวนการโปรแกรมหรือระบบ
 3. ใครก็ตามที่ใช้บริการด้วยวิธีการใดๆ ข้างต้นหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ข้างต้นถือว่าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และควรหยุดใช้บริการทันที
 4. คุณรับทราบว่าเราอาจกำหนดแนวปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัด เกี่ยวกับการใช้บริการ คุณยอมรับว่าเราไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อการลบ หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ดูแลหรืออัปโหลดไปยังบริการ คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและข้อจำกัดทั่วไปเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

6.ความรับผิดชอบของคุณ

 1. คุณต้องใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งหรือให้กับเราผ่านบริการหรือโพสต์บนเว็บบอร์ด (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ปราศจากไวรัส สปายแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย และสิ่งใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบที่เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนใดๆ ของบริการนี้ เนื้อหาของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเทคโนโลยีอื่นๆ
 2. หากคุณเลือกที่จะติดต่อเราโดยเกี่ยวข้องกับบริการ คุณตกลงที่จะให้และรักษาข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณและ/หรือบุคคลอื่นๆ (เช่น สมาชิกในครอบครัว ผู้ร่วมงาน หรือผู้รับผลประโยชน์หากที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ตามที่เครื่องมือหรือแบบฟอร์มของเราแจ้งซึ่งปรากฏในบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณส่งโดยใช้เครื่องมือหรือแบบฟอร์มของเราในระหว่างการสร้างบัญชีหรืออื่นๆ (รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณให้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของคุณ) และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณที่อาจถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ (ตามความเหมาะสม) อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่น (หรือบุคคล) เช่นสมาชิกในครอบครัวผู้ร่วมงานหรือผู้รับผลประโยชน์) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการในนามของบุคคลดังกล่าว (ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือตามกฎหมาย) และคุณได้รับความยินยอมที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 3. คุณต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำของคุณในบริการนี้และสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณทั้งหมด คุณต้องรับประกันว่าเนื้อหาของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการถือครอง (เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในข้อมูล และเครื่องหมายการค้า) หรือสิทธิ์ทางเลือกอื่นๆ ของบุคคลที่สาม (รวมถึงสิทธิ์ในการรักษาความลับใดๆ)
 4. นอกจากนี้เนื้อหาของคุณไม่ควรละเมิดกฎหมายใดๆ ไม่ควรเป็นอันตราย หลอกลวง ข่มขู่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง น่าอับอาย น่าวิตกกังวล ละเมิด ข่มขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท ดูหมิ่นเหยียดหยาม ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสม แสดงความเกลียดชัง เลือกปฏิบัติ หรือเหยียดผิวเชื้อชาติ เพศ หรือการกระทำที่น่ารังเกียจ หรือถูกห้ามโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับทุกคนที่ละเมิดข้อกำหนดนี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการนำเนื้อหาที่ละเมิดออกจากบริการ จำกัดการเข้าถึงบริการของผู้ละเมิดดังกล่าว และรายงานผู้ละเมิดต่อเจ้าหน้าที่
 5. คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้บริการของเรา คุณตกลงว่าจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อความเสียหาย การสูญเสีย การเรียกร้องความต้องการ ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่เราประสบอันเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข การละเมิดสัญญา หรือการรับประกันของคุณ การกระทำโดยเจตนา หรือการละเว้น การบิดเบือนความจริง ความประมาทเลินเล่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการของคุณและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการส่งและความถูกต้องของเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ 
 6. โปรดดูกฎของเว็บบอร์ดซึ่งกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ใช้ MoneyGuru Webboard และกฎที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม

7.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. คุณยอมรับและรับทราบว่าบริการอาจมีหรือแสดงข้อมูลเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อมูล (“เนื้อหา”) ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์ และกฎหมายอื่นๆ และเป็นความเหมาะสมและ/หรือทรัพย์สินของผู้อนุญาตบุคคลที่สามของเรา คุณสามารถพิมพ์ คัดลอก ถ่ายโอน หรือจัดเก็บเนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงบนบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองหากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้: 
  1. ไม่สามารถใช้เนื้อหาสำหรับธุรกิจหรือการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
  2. คุณไม่ควรใช้รหัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์รวบรวมข้อมูลสุทธิ การประมวลผลข้อมูล หรือทางเลือกอื่นๆ ด้วยรหัสคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมกระบวนการ
  3. ไม่สามารถขายหรือโอนไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  4. ควรมีประกาศสำเนาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางเลือกที่มีอยู่ในต้นฉบับ
  5. รูปภาพที่แสดงในบริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และจะไม่ถูกทำซ้ำหรือนำไปใช้ในทางใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของหลายราย
  6. โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่แสดงบนบริการนี้ไม่สามารถเขียนหรือดาวน์โหลดได้ ยกเว้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่มีอยู่แล้ว
  7. คุณไม่ควรแก้ไขกระดาษหรือสำเนาดิจิทัลของข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลง จะต้องไม่ตัดตอนทำซ้ำ เผยแพร่ จัดรูปแบบใหม่และ/หรือแสดงในบริการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  8. สถานะของเราและผู้อนุญาตของเราในฐานะผู้เขียนข้อมูลเนื้อหา หรือข้อมูลดังกล่าวควรได้รับการยอมรับตลอดเวลา 
  9. รูปภาพ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่แสดงบนบริการนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้และ/หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 2. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เช่น สิทธิบัตร โลโก้ ชื่อโดเมน สิทธิทางจริยธรรม ข้อมูลรหัส การจัดหาซอฟต์แวร์ ข้อกำหนด ความรู้ กระบวนการ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ (ในทุกกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน และตลอดจนสิทธิ์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน) และเกี่ยวข้องกับบริการ (รวมถึงข้อมูลเนื้อหาวัสดุหรือข้อมูลที่แสดงอยู่) เป็นของหรือผู้อนุญาตของเราและสงวนสิทธิ์ดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือบริการของเราที่ให้สิทธิ์แก่คุณโดยนัยทางกฎหมายหรืออื่นใด ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหายกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไข ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่อื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของเราหรือผู้อนุญาตของเราและเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่แสดงอยู่) ไม่สามารถใช้คัดลอก แก้ไข เผยแพร่ ส่งขายได้ ตัดตอน ออกแบบ ย้อนกลับ ทำซ้ำ จัดรูปแบบใหม่ หรือแจกจ่ายโดยคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราในแต่ละกรณี

8.ใบอนุญาตในการใช้สิ่งที่คุณส่งมา

เราขอแนะนำให้คุณบอกเราว่าเราจะปรับปรุงบริการได้อย่างไร เราให้โอกาสคุณในการส่งคำถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบริการ (“การส่ง”) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ อีเมล โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นๆ โดยการส่งหรือให้ข้อเสนอของคุณ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เนื้อหาของผู้ใช้) คุณยอมรับและรับทราบว่าสิ่งที่คุณส่งมานั้นไม่เป็นความลับและคุณให้สิทธิ์การใช้งานที่ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ใบอนุญาต ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้สิ่งที่คุณส่งมาในลักษณะใดๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ โดยไม่รับทราบหรือให้ค่าตอบแทนแก่คุณนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

โพสต์และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดผ่าน MoneyGuru Webboard รวมถึงการสื่อสารส่วนตัวถือเป็นทรัพย์สินของ MoneyGuru เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของคุณ รวมถึงโพสต์และหัวข้อทั้งหมดที่สร้างขึ้นตามดุลยพินิจของเรา

9.การยกเว้นความรับผิด

 1. เราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับบริการนี้ถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเว้นโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกันและขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ
 2. เราจะไม่รับผิดชอบ (ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม) หากข้อมูล ความรู้ รวมถึงข้อมูลจากบุคคลที่สามในบริการไม่ถูกต้อง หรือหากมีข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลดังกล่าว คุณต้องจำไว้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัย เราจะไม่รับผิดชอบ (ทางตรงหรือทางอ้อม) สำหรับความรู้ เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริการนี้ไม่ว่าจะได้รับจากบุคคลที่สามก็ตาม คุณยอมรับว่าเราไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ และ/หรือเป็นตัวแทนว่าบริการนี้หรือข้อมูลใดๆ ในบริการนี้ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามปราศจากไวรัสหรือสิ่งใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีใดๆ
 3. เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ และจากการใช้บริการนี้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบหรือถูกตำหนิสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมใดๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเกิดขึ้นโดยคุณ หรือผู้ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงแล /การใช้บริการนี้ของคุณ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียเงินออมที่คุณคาดว่าจะทำได้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือธุรกิจการสูญเสียกำไรหรือรายได้ หรือความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับหรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เมื่อคุณใช้และเข้าถึงบริการนี้ 
 4. ช่องทางต่างๆ ของเราสามารถให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งสามารถโพสต์บทวิจารณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้ ในบางกรณีคุณจะสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ของผู้ใช้ได้โดยตรงบนบริการนี้ การดูที่แสดงในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้แสดงถึงมุมมองของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือเนื้อหาของมุมมองหรือการแสดงออกดังกล่าว 
 5. คุณสามารถสมัครผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านบริการนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการจัดทำโดยบุคคลที่สาม คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเลือกแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบหรือถูกตำหนิ (โดยตรงหรือโดยอ้อม) สำหรับการสูญเสียหรืออันตรายใดๆ ที่คุณจะต้องทนทุกข์หรือเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่คุณได้รับและ/หรือซื้ออันเป็นผลมาจากหรือบนพื้นฐานของการใช้บริการนี้ หรือสำหรับการกระทำการละเว้นข้อผิดพลาดหรือค่าเริ่มต้นของบุคคลที่สามที่อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โปรดทราบว่าข้อมูลและคำอธิบายของผลิตภัณฑ์และบริการนี้อาจไม่ได้แสดงถึงคำอธิบายทั้งหมดของตัวเลือกและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาตัวเลือกทั้งหมดและข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ อย่างรอบคอบก่อนที่จะซื้อ
 6. เรานำเสนอลิงก์จากบริการนี้และจากอีเมลที่ส่งถึงคุณไปยังบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้เราจึงมักกล่าวถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เราไม่ได้จัดการ คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ลิงก์ใดๆ ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกมีไว้เพื่อความสนใจและความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรืออันตรายใดๆ ที่คุณจะได้รับหรือเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือจากการกระทำการละเว้นข้อผิดพลาดหรือค่าเริ่มต้นของบุคคลที่สามใดๆ ที่กล่าวถึงในบริการนี้
 7. การใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวอาจแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราต่อจากนี้ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นั้น เราไม่รับผิดชอบหรือถูกตำหนิ (โดยตรงหรือโดยอ้อม) สำหรับการสูญเสียหรืออันตรายใดๆ ที่คุณอาจได้รับหรือเกิดขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ หรือสำหรับการกระทำการละเว้นข้อผิดพลาดหรือค่าเริ่มต้นใดๆ บุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว
 8. คุณยอมรับความรับผิดและความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่คุณโพสต์ไปยังบริการและเว็บบอร์ด MoneyGuru คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ MoneyGuru บริษัทในเครือ ตัวแทน และจากค่าใช้จ่ายการเรียกร้องความเสียหาย ความรับผิด ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ความสูญเสียและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เราอาจเกิดขึ้นจากการโพสต์ของคุณหรือการสื่อสารอื่นๆ โดยใช้ MoneyGuru Webboard เราไม่รวมความรับผิดอย่างชัดแจ้งสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือกฎของเว็บบอร์ด MoneyGuru 

10.ภาษาที่เผยแพร่

ในกรณีที่พบความไม่สอดคล้องกับข้อความในภาษาอื่นที่มีการแปลแล้ว ให้ยึดกฎการใช้เว็บบอร์ดภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

 

11.อำนาจศาล

เว็บไซต์ของเราได้รับการควบคุมและดำเนินการในประเทศไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีภาระผูกพัน ไม่ใช่สัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและคุณตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในประเทศไทยอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

11.ขั้นตอนการร้องเรียน

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและความพึงพอใจในระดับสูงแก่ลูกค้าของเรา แต่หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเราในด้านใด ๆ โปรดติดต่อเราที่ info@moneyguru.co.th หรือโทรศัพท์ 02-653-0020 หรือ เขียนจดหมายถึง:

อาคาร Two Pacific Place # 1201

142 ถ. สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเทศไทย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อร้องเรียนอวันทำการของเราคือ 08:30 น. ถึง 18:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เราไม่สามารถตอบข้อร้องเรียนในนามของผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือยอมรับความรับผิดชอบสำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณไปที่บริการของผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการนั้นโดยตรงและปฏิบัติตามขั้นตอนการร้องเรียนหากคุณต้องการร้องเรียนพวกเขา

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการไกล่เกลี่ยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ หากต้องการช่องทางการไกล่เกลี่ยเพิ่มเติมคุณสามารถติดต่อ: 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (FCC)

Call Center: โทร 1213

อีเมล์: fcc@bot.or.th

แฟกซ์: +662 283-6151

สำนักงานคปภ

ที่อยู่: 22/79 ถ. รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทร.: 0-2515-3999

สายด่วน: 1186