นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขครั้งล่าสุด: พฤศจิกายน 2020

MoneyGuru Co. Ltd. และ MoneyGuru Insurance Brokerage, Inc (“ MoneyGuru” และร่วมกัน “เรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) เป็นส่วนหนึ่งของ Hyphen Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการเปรียบเทียบราคา เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่นๆ ทั่วเอเชีย 

เว็บไซต์ MoneyGuru.co.th (“เว็บไซต์”) รวมถึงเนื้อหา เครื่องมือในเว็บไซต์ ข้อมูลซอฟต์แวร์และฟังก์ชันต่างๆ ที่เรามีบนเว็บไซต์ MoneyGuru Webboard (ที่ https://webboard.moneyguru.co.th/) แอปพลิเคชันมือถือของเรา และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เราดำเนินการ (เว้นแต่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้มีข้อกำหนดในการให้บริการแยกต่างหากหรือเพิ่มเติม) (รวมถึง “บริการ”) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชมของเรา (“คุณ” และ“ ของคุณ”) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยนอกเหนือจากการให้บริการด้านการตลาด MoneyGuru ไม่ได้ดำเนินธุรกิจประกันภัยและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการประกันภัย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งหมดที่อ้างถึงในบริการนี้ดำเนินการโดย MoneyGuru ซึ่งเป็นนายหน้าประกันภัยที่ได้รับอนุญาตภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการกำกับประกันภัย 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใดที่ได้ทำการรวบรวมไว้ ทำไมจึงได้ทำการรวบรวมไว้ วิธีการที่เราใช้ และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงวิธีปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับในประเทศไทย ณ วันที่อาจเกิดขึ้น โดยมีผลใช้บังคับเป็นครั้งคราว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดนี้ก่อนใช้บริการของเรา เมื่อผู้ใช้เข้าถึงบริการของเรา นั่นหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และยินยอมปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับบุคคลที่มีชีวิตที่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ 

การรวบรวมข้อมูล 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 3 วิธี ด้วยเทคโนโลยีระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ในขณะที่ใช้บริการของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อรับใบเสนอราคา เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกรวบรวมในรูปแบบต่างๆ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง (โดยไม่จำกัด) สถานการณ์ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล:

 • ที่อยู่อีเมลเมื่อคุณสมัครรับข่าวสารจากเรา 
 • เมื่อคุณขอใบเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง เราอาจขอข้อมูล เช่น อายุ และรายได้ของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลไปวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 
 • เมื่อคุณแลกรางวัลในบริการของเรา เราอาจขอชื่อ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่คุณสมัคร หมายเลขอ้างอิงการสมัคร และ/หรือวันที่สมัครของคุณ 
 • เมื่อคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราอาจขอชื่อที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อที่เราจะได้สามารถติดต่อกลับเพื่อตอบคำถามหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ และ
 • เมื่อคุณสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้แบบฟอร์มการสมัครในบริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลทั้งรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงิน 
 • หากคุณต้องการเพิ่มเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวในการสมัครลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ เราอาจรวบรวมชื่อและวันเกิดของสมาชิกในครอบครัวของคุณด้วย เพื่อให้เราสามารถดำเนินการกับสมัครบริการเหล่านั้นได้ และ
 • เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ MoneyGuru Webboard เราจะรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจขอให้คุณระบุรวมถึง (อย่างไม่จำกัด):

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • วันเกิด
 • อายุ
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • ข้อความใดๆ หากคุณเขียนถึงเราโดยใช้แบบฟอร์ม “ติดต่อเรา”
 • เป้าหมายการออมของคุณ
 • สถานะการอยู่อาศัยของคุณ
 • รายได้ของคุณ
 • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังมองหา (เช่น วงเงินที่ต้องการกู้)
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาประจำตัวอื่นๆ และ/หรือรายละเอียด (ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการ)
 • ประวัติการศึกษา
 • ทรัพย์สิน
 • สถานะการจ้างงาน
 • รายละเอียดนายจ้าง หรือบริษัทที่ทำงานอยู่
 • รายละเอียดของผู้รับผลประโยชน์ เช่น ผู้ถือกรมธรรม์ร่วม และผู้รับผลประโยชน์รายย่อย (ที่จำเป็นสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์)
 • สมาชิกในครอบครัว (ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการ)
 • รายละเอียดทางการเงินเกี่ยวกับคุณ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร (เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์) และ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อใด ๆ ข้างต้น

โดยส่วนมากการให้ข้อมูลข้างต้นเป็นผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอ เราก็ไม่สามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมแก่คุณได้ 

การรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติทางคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับวิธีการที่คุณเข้าถึง และมีส่วนร่วมกับบริการของเราซึ่งอาจรวมกับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณเมื่อรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนโลยีอัตโนมัติที่กล่าวถึง เช่น การใช้ “คุกกี้” ของเราช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ เมื่อคุณเข้าถึงบริการของเราเซิร์ฟเวอร์จะบันทึกหรือติดตามข้อมูลที่ส่งจากเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ (อย่างไม่จำกัด): 

 • คุณลักษณะของอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ เช่น ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันของฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และตัวระบุคุณสมบัติอุปกรณ์
 • ตำแหน่งที่ใช้อุปกรณ์ รวมถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ระบุผ่านสัญญาณ GPS หรือวิธีการอื่น 
 • ข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ชื่อผู้ให้บริการมือถือ ISP หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ประเภทเบราว์เซอร์และที่อยู่ IP 
 • เว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงบริการ
 • ประวัติการเข้าชมหน้าเว็บไซต์;
 • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณดูข้อมูล เครื่องมือและเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการของเราที่คุณใช้
 • เวลาที่ใช้ในบริการ
 • ลิงก์จากบริการของเราที่คุณคลิก;
 • ใบเสนอราคาที่คุณร้องขอจากบริการของเรา
 • ธุรกรรมของคุณในบริการของเรา และรายละเอียดการชำระเงินต่างๆ ที่คุณทำ (รวมถึงบัญชีธนาคารและรายละเอียดบัตรเครดิต รวมไปถึงข้อมูลการระบุบัญชีอื่นๆ) และ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

การใช้คุกกี้ทำให้เราสามารถ:

 • มอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นในบริการของเรา ช่วยให้เราจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมบริการของเรา คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
 • ศึกษาพฤติกรรมการท่องเว็บและความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ยิ่งเราเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจมากเท่าไหร่ ความสามารถของเราในการนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมมากขึ้น เราสามารถกำหนดโฆษณาที่ตรงเป้าหมายและสื่อทางการตลาดอื่นๆ และ
 • รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชม รวมไปถึงหน้าบริการที่เข้าถึง

ในกรณีส่วนใหญ่คุกกี้จะถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าคุกกี้เซสชัน อย่างไรก็ตามคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์การท่องเว็บของคุณจนกว่าคุณจะลบออกหรือหมดอายุ ในการใช้บริการคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณและเราจะไม่ประมวลผลหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณในเรื่องนี้

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อบล็อกหรือลบคุกกี้ หากคุณเลือกที่จะปิดกั้นหรือลบคุกกี้ของบริการ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างได้ และสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบริการในระบบ (เช่น โฆษณา แบนเนอร์ อาจแสดงไม่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ)

ในบางกรณีเรายังใช้คุกกี้ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ บริการใช้คุณลักษณะของ Google Analytics ซึ่งเป็นโซลูชันการวิเคราะห์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย การตั้งค่านี้ช่วยให้สามารถติดตามพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้ของเราได้แม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงผู้ใช้รายนั้นกับ ID เดียวกันกับเซสชันและอุปกรณ์ต่างๆ แนวทางนี้อาจรวมข้อมูลการวิเคราะห์กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวมจากบริการของเรา ข้อมูลที่รวบรวมไว้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจใช้คุณลักษณะใน Google Analytics และเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google รวมถึงการโฆษณาและรีมาร์เก็ตติ้งที่ช่วยให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายโฆษณาให้คุณและรายงานเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและความสนใจ เครื่องมือเหล่านี้ใช้คุกกี้และข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงโฆษณาตามการกระทำที่ผ่านมาของคุณในบริการของเรา หากคุณต้องการเลือกไม่ใช้คุณลักษณะเหล่านี้โปรดไปที่ https://www.google.com/settings/ads/ 

ข้อมูลที่จัดหาให้เราโดยแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม

เมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราร่วมมือด้วย เช่น CRA หรือบุคคลที่สามที่เรามีส่วนร่วม เช่น ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการข้อมูลการค้นหา หรือบุคคลที่สามของพันธมิตรของเรา 

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราหรือของสมาชิกในครอบครัว คุณต้องรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและถูกต้อง และดำเนินการแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริการหรือต่อบุคคลที่รับผิดชอบต่อบริการหรือต่อบุคคลที่สาม ผ่านการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ตรง หรือไม่สมบูรณ์จะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น (หรือบุคคล) แก่เรา เช่น สมาชิกในครอบครัว คุณควรมีอำนาจดำเนินการในนามของบุคคลดังกล่าว (ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือตามกฎหมายในฐานะผู้ปกครองตามกฎหมาย) ซึ่งรวมถึงการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากคุณกังวลว่าคุณได้รับอนุญาตให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ก่อนที่จะส่งอะไรมาให้เรา 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการรวบรวมจากคุณจะถูกจัดเก็บในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลและตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมไว้เท่านั้น (มีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน “เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร” ด้านล่าง) รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับใดๆ ข้อกำหนดด้านภาษี การบัญชี หรือการรายงาน เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือหากเราเชื่อตามสมควรว่ามีโอกาสถูกดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

คุณมีสิทธิ์ร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ info@moneyguru.co.th ได้ตลอดเวลาหากคุณต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะรับทราบและดำเนินการตามคำขอของคุณโดยทันที เพื่อช่วยให้เราตอบกลับได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมที่สุด โปรดระบุคำขอหรือข้อสงสัยของคุณให้ชัดเจนที่สุด

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร?

เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการบริการเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยบริการที่เหมาะสม และเพื่อปรับปรุงและขยายธุรกิจของเรา ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางประการหรือทั้งหมดต่อไปนี้:

 • เพื่อตอบคำถามของคุณและเพื่อสื่อสารกับคุณ เช่น แจ้งเตือน การแจ้งเตือน และคำแนะนำ
 • เพื่อให้คุณเข้าถึงและใช้บริการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเราฟรีและเสนอราคาให้กับคุณ
 • เพื่อให้คุณเข้าถึงและใช้บริการเว็บบอร์ดของเรา
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์บนไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม
 • เพื่อดำเนินการสมัครผลิตภัณฑ์คู่ค้าในนามของคุณ (ดูด้านล่างหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์คู่ค้า” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) 
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มของตลาด และข้อมูลประชากรของลูกค้า เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการของเรา และเพื่อให้เราสามารถให้บริการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น
 • เพื่อให้เราสามารถบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่คุณขอใบเสนอราคาหรือสมัครผลิตภัณฑ์
 • เพื่อให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดการการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ด้วยความยินยอมของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดทางตรง (ดู “การตลาดทางตรง” ด้านล่าง) 
 • เพื่อวินิจฉัยและป้องกันปัญหาด้านบริการความปลอดภัยหรือทางเทคนิคที่มีผลต่อบริการ
 • เพื่อตรวจสอบ ตรวจจับ และป้องกันการฉ้อโกงหรือการใช้บริการในทางที่ผิด
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยความสมบูรณ์และ/หรือสิทธิ์ของผู้ใช้ของเราหรือบุคคลที่สาม
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา และ
 • เพื่อให้เราสามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้างต้นและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ

ในบางสถานการณ์เราจะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เพื่อไม่ให้เชื่อมโยงกับคุณอีกต่อไป) เพื่อการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ทางสถิติซึ่งในกรณีนี้เราอาจใช้ข้อมูลนี้ไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม 

ผลิตภัณฑ์จากพันธมิตร

เราช่วยคุณประหยัดเวลาโดยอนุญาตให้คุณสมัครใช้บริการของเราสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม (“ผลิตภัณฑ์คู่ค้า”) หากคุณสมัครผลิตภัณฑ์คู่ค้าผ่านบริการของเราข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้กับเราพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณร้องขอและจัดหาให้จะถูกโอนไปยังผู้ให้บริการและใบสมัครของคุณจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการนั้น ผู้ให้บริการอาจติดต่อคุณโดยตรงเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้ประมวลผลและจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการซึ่งอยู่นอกการควบคุมของเรา

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณอย่างไร?

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่แบ่งปันกับเราเป็นความลับ อย่างไรก็ตามมีบางสถานการณ์ที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง: 

 • ผู้ใช้รายอื่น: บริการ (และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MoneyGuru Webboard) มีคุณสมบัติที่อนุญาตให้คุณอัปโหลดโพสต์แสดงดำเนินการหรือแจกจ่ายเนื้อหา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เมื่อคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณไปยังผู้ใช้รายอื่นผู้ใช้หลายคนและ/หรือสาธารณะโดยการเข้าถึงบริการ – รวมถึงในฟอรัม “เฉพาะสมาชิก” ข้อความโดยตรงหรืออื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวสามารถคัดลอก ส่ง หรือแสดงโดยผู้รับและไม่อยู่ในความสามารถของเราในการควบคุมอีกต่อไป เราแบ่งปันข้อมูลนี้เพื่อให้ MoneyGuru Webboard และบริการของเรา เพื่อให้คุณและผู้ใช้รายอื่นมีโอกาสสื่อสารกัน
 • บริษัทที่เกี่ยวข้อง: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ บริษัท ในเครือของเราในกลุ่ม Hyphen Group (บริษัทย่อย/บริษัทในเครือของ Hyphen Group Limited) ที่ให้บริการหรือแบ่งปันบริการกับเรา 
 • การโอนธุรกิจ: ในขณะที่เราพัฒนาธุรกิจ เราอาจขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สิน ในกรณีที่มีการเตรียมการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการควบรวมกิจการการปรับโครงสร้างการเลิกกิจการหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันเราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม
 • พันธมิตร: เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าของเราซึ่งเป็นธนาคารนายหน้าผู้ให้กู้ บริษัท ประกันภัยและผู้ให้บริการด้านเงินและการเงินอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาจแสดงบนบริการของเราเป็นครั้งคราว (“พันธมิตร”) หรือเมื่อคุณมี ร้องขอผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการพันธมิตรของเราซึ่งกำหนดให้เราต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่พวกเขาในรูปแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือโดย API เพื่อให้คุณสามารถแลกรางวัลจากบริการของเราได้เราอาจต้องเปิดเผยรายละเอียดเหล่านั้นกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องและ / หรือ d เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การแลกรางวัลของคุณ 
 • ตัวแทนที่ปรึกษาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง: เราพึ่งพาผู้ให้บริการเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของเราตัวอย่างเช่น (แต่ไม่ จำกัด เพียง) ผู้ให้บริการด้านไอทีและการวิเคราะห์ของเราการสนับสนุนด้านหลังสำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจผู้ให้บริการด้านกฎหมายและผู้ให้บริการด้านการตลาด เมื่อเราให้หน่วยงานอื่นทำหน้าที่ในลักษณะนี้เราจะให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของตนเท่านั้น
 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย: เราและ/หรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อศาลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอุตสาหกรรมของประเทศใดๆ ตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนดหรือใดๆ เขตอำนาจศาลอื่นหรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องที่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทยหรือที่อื่นๆ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ (i) ระบุติดต่อหรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือแทรกแซงสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราและ/หรือบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรืออย่างอื่น) และ/หรือ (ii) ระบุติดต่อหรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลใดๆ ที่อาจโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนบริการของเรา (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรืออย่างอื่น) และ/หรือ (iii) เพื่อช่วยในการต่อต้านการฟอกเงินและข้อกำหนดในการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ของพันธมิตรของเราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปนอกประเทศไทย นั่นหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่ได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับข้อมูลในประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการประมวลผลและจัดเก็บอย่างปลอดภัยโดยไม่คำนึงถึงประเทศที่ประมวลผลหรือจัดเก็บ

การใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น

แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการและการตลาดทางตรงของเรา

หลังจากที่คุณใช้บริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงชื่อที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข่าวสารข้อเสนอกิจกรรมและแคมเปญส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับบริการเปรียบเทียบราคาและ/หรือบริการทางการเงิน การประกันภัยการสื่อสารเนื้อหาออนไลน์และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เรานำเสนอในบริการเป็นครั้งคราว เมื่อใดก็ตามที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเราจะให้โอกาสคุณในการแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ยินยอมให้เราหรือผู้อื่นใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่คุณจะระบุเป็นอย่างอื่นถือว่าคุณยอมรับการใช้งานดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึงบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ประกัน ฯลฯ เราอาจใช้ข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณซึ่งรวมถึงอายุ ตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต รายได้ การจ้างงาน ประวัติการเข้าชม การซื้อ และราคาที่ร้องขอตามลำดับ เพื่อจัดหาเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณ

ด้วยความยินยอมของคุณ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) แก่พันธมิตรของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ข้อเสนอ กิจกรรม และแคมเปญส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับบริการเปรียบเทียบราคาและ/หรือบริการทางการเงิน การประกันภัย การสื่อสาร เนื้อหาออนไลน์ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เรานำเสนอในบริการเป็นครั้งคราว

นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมได้หากข้อมูลประจำตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย โดยการแบ่งปันดังกล่าวกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (รวมถึงการตลาดและการโฆษณา) และอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของคุณให้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเรา และบริการต่างๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

คุณสามารถเลือกไม่ใช้การตลาดทางตรงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อใดก็ได้ (ดู “สิทธิ์ของคุณ” ด้านล่าง)

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

หากคุณเลือกที่จะทำสัญญากับบุคคลที่สามผ่านบริการของเราข้อมูลที่คุณให้กับบุคคลที่สามจะถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามนั้น และควบคุมโดยบุคคลที่สามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้น ดังนั้นคุณควรติดต่อพวกเขาโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและอ่านนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนที่จะทำสัญญา เราไม่รับผิดชอบต่อวิธีที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเลือกช่องทางการชำระเงินโดยตรงเพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลโดย 2C2P (Thailand Company Limited. (“2C2P”) และ 123 Service Company Limited (“ 123”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการชำระเงินบุคคลที่สามที่ 2C2P ใช้ โซลูชันเกตเวย์การชำระเงินเพื่อจัดเก็บและเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อของคุณตามมาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) ข้อมูลธุรกรรมการซื้อของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อของคุณหลังจากนั้นคือ เสร็จสมบูรณ์ข้อมูลธุรกรรมการซื้อของคุณจะถูกลบ

ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทั้งทางออนไลน์และอื่นๆ และความสำเร็จของธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาความไว้วางใจของลูกค้า เราใช้แนวทางการป้องกันในเชิงลึกในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าของเรามอบให้และปรับปรุงมาตรการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เว็บไซต์นี้ใช้ “AWS Certificate Manager” ของ Amazon ดังนั้นจึงมีการปกป้องข้อมูลระดับสูง อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัย 100% ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูง เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ จะได้รับการเข้ารหัสเพื่อลดอันตรายจากการสกัดกั้นระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตามในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับเราได้และคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

ความยินยอม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เสริม แต่ไม่แทนที่หรือแทนที่ความยินยอมอื่นใดที่คุณอาจให้ไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และความยินยอมของคุณในที่นี้เป็นสิทธิเพิ่มเติมใดๆ ที่เราอาจมีตามกฎหมายในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

การใช้บริการของผู้เยาว์

บริการไม่ได้มุ่งเน้นไปที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20 ปี) ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยผู้ให้บริการซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่ยี่สิบเอ็ดปี (21 ปี) เราขอไม่ให้บุคคลเหล่านี้เข้าถึงหรือใช้บริการของเรา

การปรับปรุงบริการของเรา

เพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่เราเสนอให้คุณยังคงตรงตามความต้องการของคุณ เราอาจขอความคิดเห็นจากคุณ ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณส่งถึงเราจะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ตรวจสอบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือไม่และต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรวบรวมและ/หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอให้ลบทำลายหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณได้หากการเก็บรักษาไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา วัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงหรือการส่งเสริมการขายจากเรา บริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรของเราได้ทุกเมื่อ 

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ที่กล่าวถึงข้างต้นหรือคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดตอบคำถามของคุณไปที่: 

อีเมล์: info@moneyguru.co.th 

โทร: 02-653-0020 (เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30-18.00 น.)

ที่อยู่: ทูแปซิฟิคเพลส # 1201 142 ถ. สุขุมวิทคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

นอกจากนี้คุณยังสามารถร้องเรียนได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 73 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจต้องแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา ธุรกิจของเรา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถือว่าคุณตกลงกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขดังกล่าว เราจะรวมวันที่ “แก้ไขล่าสุด” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเสมอ คุณสามารถตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ในกรณีที่พบความไม่สอดคล้องกับข้อความในภาษาอื่นที่มีการแปลแล้ว ให้ยึดกฎการใช้เว็บบอร์ดภาษาอังกฤษเป็นหลัก