นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท เงิน กูรู จำกัด (หรือที่จะเรียกต่อไปนี้ว่า “เรา”) ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th (หรือที่จะเรียกต่อไปนี้ว่า “เว็บไซต์”) เราเป็นส่วนหนึ่งของ CompareAsiaGroup กลุ่มบริษัทที่ให้บริการการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วทั้งทวีปเอเชีย

นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะอธิบายถึงวิธีการและสาเหตุในการรวบรวมข้อมูล การนำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคของคุณ รวมไปถึงมาตรการที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัย

ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันบุคคลนั้นได้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในเว็บไซต์นี้

ในระหว่างการลงทะเบียนเพื่อและ/หรือในการใช้บริการของเรา (เช่น เพื่อให้ได้รับการเสนอราคาเชิงเปรียบเทียบของบัตรเครดิตต่าง ๆ) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง (โดยไม่มีข้อจำกัด) สถานการณ์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เมื่อคุณสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากเรา เราจะขออีเมลของคุณ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เราจะขอชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
 • เมื่อคุณขอใบเสนอราคาสำหรับบางผลิตภัณฑ์ เราจะขอข้อมูลบางอย่าง เช่น อายุและรายได้ เพื่อที่เราจะสามารถทำใบเสนอราคาได้อย่างถูกต้อง
 • เมื่อคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราอาจขอทราบชื่อ อีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อกลับคุณได้
 • เมื่อคุณกดสมัครหรือซื้อผลิตภัณท์หรือบริการทางเว็บไซต์ทางเรา เราจะขอรายละเอียดในการติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงิน เพื่อใส่ไว้ในใบสมัคร และ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งนี้เราอาจขอให้รวมถึง (ไม่มีข้อจำกัด)

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อายุ
 • สัญชาติ
 • หากต้องการส่งข้อความถึงเราโปรดใช้แบบฟอร์ม “ติดต่อเรา”
 • เป้าหมายในการออมของคุณ
 • สถานะที่พักอาศัยของคุณ
 • รายได้ของคุณ
 • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังมองหา (ตัวอย่าง วงเงินสินเชื่อ)
 • หมายเลขพาสปอร์ต หรือ หมายเลขบัตรประชาชน (สำหรับใช้ในการซื้อสินค้า)
 • ประวัติการศึกษา
 • ทรัพย์สิน
 • สถานะการจ้างงาน
 • ข้อมูลผู้ว่าจ้างหรือข้อมูลบริษัท
 • รายละเอียดการชำระเงิน (เมื่อซื้อสินค้า) และ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้างต้น

นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น

 • คุณลักษณะของเครื่องมือที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าเครื่องมือ ซอฟแวร์ และตัวบ่งชี้เครื่องมือ
 • ที่ตั้งของเครื่องมือรวมไปถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แน่ชัดใน GPS, Bluetooth หรือสัญญาณ Wi-Fi หรือความหมายอื่น ๆ

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น คุณต้องรับรองว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ และต้องแจ้งเราทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือบุคคลที่สามผ่านบทบัญญัติข้อผิดพลาด ข้อมูลที่ไม่แน่นอนหรือไม่สมบูรณ์จะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ

จุดประสงค์ของเราในการใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อตั้งค่าและจัดการบัญชีของคุณกับ MoneyGuru.co.th
 • เพื่อการตอบคำถามหรือสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อมอบสิทธิ์ให้คุณใช้บริการเครื่องมือเปรียบเทียบและส่งใบเสนอราคาให้คุณ
 • เพื่อมอบสิทธิ์ให้คุณเข้าถึงการสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ภายนอก
 • เพื่อดำเนินการสมัครผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรของเราแทนคุณ (กรุณาดู “ผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มของตลาด และกลุ่มผู้เข้าชมของลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาบริการของเรา และเพื่อให้เราสามารถมอบบริการส่วนบุคคลและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ
 • เพื่อให้เราสามารถบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะได้ไม่ต้องใส่ข้อมูลซ้ำทุกครั้งที่คุณใช้บริการกับเรา
 • เพื่อให้เราสามารถเก็บบันทึกข้อมูล และทำให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปอย่างราบรื่น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยความยินยอมของคุณ (กรุณาดู “การตลาดทางตรง” เพิ่มเติม)
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ และ
 • เพื่อให้เราสามารถมอบสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น และ/หรือ อีกนัยหนึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการจากเว็บไซต์ของเรา

ผลิตภัณท์ของพันธมิตร

MoneyGuru.co.th ช่วยประหยัดเวลาของคุณ เพราะคุณสามารถสมัครหรือซื้อสินค้าและบริการจากพันธมิตรของเราในเว็บไซต์ได้ทันที (“ผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร“) หากคุณสมัครผ่านเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการและจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการต่อไป โดยผู้ให้บริการอาจจะติดต่อคุณโดยตรงเกี่ยวกับใบสมัครของคุณ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ

 • บริษัทในเครือ CompareAsiaGroup ผู้เปิดให้บริการเว็บไซต์ co.th
 • พันธมิตรของเรา เช่น ธนาคาร โบรกเกอร์ ผู้ให้บริการกู้สินเชื่อ บริษัทประกันภัย และบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในเว็บไซต์ของเรา (“พันธมิตร“); และ
 • ผู้ให้บริการที่สนับสนุนธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น ผู้สนับสนุนด้านไอทีและการวิเคราะห์ ฝ่าย back office support ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านกฏหมาย และผู้สนับสนุนการบริการด้านการตลาด

เรา และ/หรือ บุคคลที่สามที่อยู่ด้านบนอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับศาล เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ส่วนของรัฐบาล ผู้กำกับดูแล หรือส่วนงานของอุตสาหกรรมของประเทศใด ๆ ก็ตามที่ถูกกำหนดให้ปฎิบัติตามกฏหมายไทย เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อค้นหาตัว ติดต่อ หรือนำข้อกฏหมายมาใช้ต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจสร้างความเสียหายต่อ หรือมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม)

ภายใต้จุดประสงค์ต่าง ๆ ของคำแถลงด้านการเก็บข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกถ่ายโอนออกไปนอกประเทศไทย นั่นหมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจไม่ได้รับการปกป้องในระดับเดียวกันกับที่ได้รับในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการทั้งหมดที่เหมาะสมเพื่อที่จะรับประกันว่าข้อมูลของคุณถูกใช้ดำเนินการและเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกใช้ดำเนินการหรือเก็บรักษาในประเทศใดก็ตาม

ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการและการขายตรงของเราอย่างทันท่วงที

หลังจากคุณได้สมัครหรือใช้บริการของเราแล้ว หากคุณให้อนุญาต เราอาจนำข้อมูลส่วนตัวของคุณ (รวมทั้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) มาใช้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ข้อเสนอ เหตุการณ์ต่าง ๆ และแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการเปรียบเทียบราคา และ/หรือ บริการทางการเงิน ประกันภัย การสื่อสาร เนื้อหาออนไลน์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอบนหน้าเว็บไซต์ในบางเวลา

ยกตัวอย่างเช่น บัตรเครดิต การจำนอง การกู้ยืมเงิน ผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริการอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ เราอาจใช้ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ อายุของคุณ สถานที่ที่คุณอยู่ ช่วงรายได้ของคุณ สถานะการจ้างงานของคุณ ประวัติการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตของคุณ ข้อมูลการซื้อและใบเสนอราคาที่คุณขอ เพื่อนำมาใช้หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ

ถ้าหากเราได้รับอนุญาตจากคุณ เราอาจนำข้อมูลส่วนตัวของคุณ (รวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ไปให้คู่ค้าของเราเพื่อที่คู่ค้าของเราจะสามารถติดต่อคุณได้เมื่อมีข่าว เหตุการณ์ และ แคมเปญการขายที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบราคาค่าบริการ และ/หรือ บริการทางการเงิน ประกันภัย การสื่อสาร สื่อออนไลน์ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอบนหน้าเว็บไซต์ในบางเวลา

เราอาจนำข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ เช่น อายุ สถานที่ที่คุณอยู่ ช่วงรายได้ สถานะการจ้างงาน ประวัติการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการซื้อ และใบเสนอราคาที่คุณได้รับ มาให้บุคคลที่สามใช้เพื่อให้สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

คุณสามารถเลิกรับการขายตรงได้ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรุณาอ่าน “สิทธิ์ของคุณ” ด้านล่าง)

ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม

หากคุณต้องการเข้าร่วมในสัญญากับบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่คุณให้กับบุคคลที่สามจะถูกโอนไปยังบุคคลที่สามนั้น และจะถูกควบคุม และอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น เพราะฉะนั้น คุณควรติดต่อบุคคลที่สามนั้นโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม และคุณควรศึกษาข้อมูลเหล่านั้นให้หมดก่อนเข้าร่วมสัญญา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบุคคลที่สาม

คุกกี้ และการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

เราพยายามที่จะให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเพื่อการนี้เราจึงใช้คุกกี้ เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ส่งมา นี่อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่

 • เลขไอพี
 • ประเภทของเบราว์เซอร์
 • เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • สิ่งที่ผู้ใช้ดูได้ในหน้าเว็บไซต์นั้น และ/หรือ
 • เวลาที่คุณใช้ในเว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถ

 • นำเสนอประสบการณ์บนหน้าเว็บไซต์ที่เข้ากับคุณได้ดีกว่า คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจำคุณได้เมื่อคุณกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งคุณยังสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาที่คุณเคยเก็บบันทึกไว้ได้อีกด้วย
 • ศึกษานิสัยของคุณในการใช้เว็บไซต์นี้ ยิ่งเราเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจมากเท่าไร เราก็ยิ่งสามารถช่วยคุณแก้ปัญหา และนำเสนอโฆษณา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ดีเท่านั้น
 • จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้และจำนวนหน้าที่เยี่ยมชมได้

ในกรณีส่วนใหญ่ คุกกี้ถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้ถูกเรียกว่า session cookies อย่างไรก็ตาม persistent cookies จะอยู่บนบราวเซอร์ของคุณจนกระทั่งคุณลบมัน หรือจนกระทั่งมันหมดอายุ หากใช้เว็บไซต์นี้ คุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ การใช้ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเราจะไม่เก็บ ดำเนินการ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีการนี้

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกันหรือลบคุกกี้ได้ ถ้าหากคุณเลือกที่จะกันหรือลบคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างได้ และอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ในระบบของคุณ (ตัวอย่างเช่น แบนเนอร์โฆษณาอาจไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้อง)

ด้วยการใช้คุกกี้ เราอาจใช้ Google Analytics และ Google Display Network รวมถึงโฆษณาและ รีมาร์เก็ตติ้ง กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.google.com/settings/ads/ ถ้าคุณต้องการที่จะเลือกออกจากคุณสมบัติเหล่านี้

การเก็บรักษาความปลอดภัยและความคงทน

การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยนั้นมีความสำคัญกับเรามาก เว็บไซต์นี้ได้รับการยืนยันจาก “VeriSign Secure Website” และนำเสนอการปกป้องข้อมูลในระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย 100% ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่นข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ จะถูกเข้ารหัสเพื่อลดอันตรายในการส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด

เมื่่อคุณสมัครบัญชีกับเรา คุณจะถูกขอให้เลือกรหัสผ่าน เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะเก็บรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยและไม่ให้ใครทราบ เราไม่รับผิดชอบหากมีธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามที่ลงชื่อใช้งานด้วยรหัสผ่านของคุณ หากคุณสงสัยว่าบัญชีของคุณถูกใช้งานโดยผู้อื่น กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทันที

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ถูกเก็บจากคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ดำเนินการตามจุดประสงค์ และไม่เกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดเท่านั้น

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือไม่ และคุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ และสามารถเลือกที่จะไม่รับการขายตรงหรือการสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชันจากเรา บริษัทในเครือของเรา หรือคู่ค้าของเราได้

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น หรือหากคุณมีคำถามใด ๆ หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาส่งเรื่องมาได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล info@moneyguru.co.th

MoneyGuru Co., Ltd.
142 อาคาร ทูแปซิฟิกเพลส ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต หากเราทำเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบ และหากคุณยังคงเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้งานบริการต่อหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562