ไม่มีบัตรประชาชน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ 

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

July 2, 2020


ไม่มีบัตรประชาชน ในการขอสินเชื่อ แน่นอนว่าต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และบัตรประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกรรมต่างๆ แต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น บัตรประชาชนหาย ไม่มีบัตรประชาชน ขอสินเชื่อได้หรือไม่

ไม่มีบัตรประชาชน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ 

ไม่มีบัตรประชาชน

ในการยื่นเอกสารขอสินเชื่อ ผู้ยื่นขอสินเชื่อจำเป็นต้องเตรียทเอกสารให้เรียบร้อย โดยเอกสารที่ต้องเตรียมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือเอกสารส่วนบุคคล กับเอกสารที่เป็นการรับรองรายได้

เอกสารส่วนบุคคล 

เอกสารส่วนนี้เป็นเอกสารที่ระบุตัวตน ที่รัฐออกให้ เพื่อยืนยันว่าผู้ยื่นขอสินเชื่อมรีตัวตนอยู่จริง มีที่อยู่ สถานที่ติดต่อซึ่งต้องชัดเจนและเป็นข้อมูลจริง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

เอกสารรับรองรายได้

อีกส่วนจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงสถานะการเงิน เอกสารแสดงรายได้ หนี้สินต่างๆ เพื่อให้ทางสถาบันการรเงินหรือธนาคารที่กำลังทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อนั้นใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อว่ามีกำลังพอที่จะใช้หนี้หรือไม่ ได้แก่ 

เอกสารแสดงรายได้ของผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารแสดงรายได้ของเจ้าของกิจการ ต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ไม่เกิน 3-6 เดือน หลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ของกิจการหรือของตนเองอย่างน้อย 6 เดือน กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน-1 ปี

ไม่มีบัตรประชาชนยื่นขอสินเชื่อได้หรือไม่ 

ในการยื่นขอสินเชื่อ เราไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประชานตัวจริง เราสามารถใ้สำเนาบัตรประชาชนได้ แต่ถ้าไม่มีทั้งสองอย่าง ต้องไปทำก่อนขอสินเชื่อ ในความเป้นจริง หากบัตรประชาชนหาย ก็ควรเตรียมตัวทำบัตรใบใหม่เพื่อที่เราจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยใช้บัตรประชาชนใบจริงครับ

หากเราทำบัตรประชาชนของเราหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ แต่เราสามารถไปทำใหม่ที่สำนักงานเขตได้เลย ซึ่งการขอทำบัตรประชาชนใบใหม่นั้นต้องทำภายใน 60 วันและมีค่าธรรมเนียม 20 บาท ซึ่งหากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

เอกสารต้องเตรียมอะไรบ้าง

  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง
  • หากไม่มีหลักฐานเหล่านั้น ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

สามารถติดต่อทำบัตรได้แบบเร่งด่วนที่ BMA Express Service จุดบริการด่วนมหานคร เปิดให้บริการบนสถานีบีทีเอส 5 สาขา ได้แก่

  • สถานีหมอชิต โทร 02-272-5346
  • สถานีสยาม โทร 02-250-0125-6
  • สถานีพร้อมพงษ์ โทร 02-663-5203-4
  • สถานีอุดมสุข โทร 02-3993499
  • สถานีวงเวียนใหญ่ โทร 02-4401604

อ่านเพิ่มเติม : ขอสินเชื่อครั้งแรก เทคนิคการเตรีนมตัวแบบมือโปร 

ไม่มีบัตรประชาชนก็สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชนในการยื่นขอสินเชื่อได้ แต่ถ้าบัตรประชาชนหาย ควรติดต่อขอทำบัตรใหม่ให้เรียบร้อย ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ยุ่งยาก และสามารถทำบัตรได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเขตวัฒนา 

แม้หนี้สินจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนไม่อยากจะมี แต่บางสถานการณ์มันก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่จะเข้ามาช่วยผ่อนปรนภาระทางการเงินของคุณได้ หรือช่วยทำให้ความปรารถนาของคุณสำเร็จได้ไวขึ้น หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนั้น คุณสามารถเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลที่ moneyguru.co.th ได้เลย

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน