แนวทางแก้ปัญหาโดนหลอกกินเงินค่าดำเนินการในแอพกู้เงิน - MoneyGuru.co.th