เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน เว็บรวมมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ จากรัฐบาล

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

May 26, 2020


เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

คลังเปิด เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน เว็บรวมมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ จากรัฐบาล ทั้งการ พักชำระเงินต้น หรือเงินงวดดอกเบี้ย / ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือลดเงินงวดผ่อนชำระ /ขยายระยะเวลากู้ และให้สินเชื่อใหม่เพิ่มเติม

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน เว็บรวมมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ จากรัฐบาล

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

เพื่อเป็นการต่อยอดมาตรการเยียวยา หลังจากที่กระทรวงการคลัง ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รายละ 5,000 บาท โดยสำหรับ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com จะเป็นเว็บไซต์ที่จะรวมทุกมาตรการด้านการเงิน ที่รัฐบาลจัดทำมาสำหรับดูแลเยียวยาท่านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง ทั้งนี้ โครงสร้างการออกแบบเว็บจะเน้นความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลมาตรการด้านการเงินต่าง ๆ

ตัวอย่างมาตรการเยียวยาของสถาบันการเงินของรัฐบาล ประกอบด้วย

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

 

ธนาคารออมสิน

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

 

ตัวอย่างมาตรการเยียวยาตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

เกษตรกรและ SMEs เกษตรกร

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

ผู้ประกอบการ SMEs 4

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

ผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

Non-Bank

เราไม่ทิ้งกันด้านการเงิน-ที่เดียวจบมาตรการพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ยเงินกู้-จากรัฐบาล

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทาง www. เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน .com หรืออีกช่องทางที่เว็บไซต์ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  หรือจะเข้าที่หน้าเว็บไซต์ของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง ข้อมูลมาตรการด้านการเงินดังกล่าว สามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์

 

 

นอกจากนี้ยังมี มาตรการลดภาระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย

นเวลานี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท ได้ออก มาตรการในการช่วยลดผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาระหนี้ของประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs โดยทาง ธปท. ได้ออกมาแล้วทั้งหมด 2 มาตรการดังต่อไปนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

รวมมาตรการลดภาระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจะเป็นสินเชื่อทั้งบัตรเครดิต เงินสดหมุนเวียน สินเชื่อส่วนบุคคลแบบผ่อนชำระเป็นงวด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ ลิสซิ่ง สินเชื่อธุรกิจ smes ไมโครไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ์ ที่ในเวลานี้มีอยู่ประมาณ 3 ล้าน วงเงินสินเชื่อช่วยเหลือรวม 4.6 ล้านล้านบาท มีทั้งหมด13 ล้านราย วงเงินสินเชื่อช่วยรายย่อย 3.4 ล้านล้านบาท 13 ล้านราย วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs 1.2 ล้านล้านบาทกว่า 68,008 ราย

ล่าสุดทาง ธปท.ได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระเงินต้น และขยายการชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3-6 เดือนโดยขณะนี้ได้ช่วยเหลือไปแล้วกว่า 13 ล้านรายวงเงิน 4.6 ล้านล้านบาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นเพียงการช่วยเหลือชั่วคราวเท่านั้นแต่ในเรื่องนี้จะต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือดูแลลูกหนี้เพื่อปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับรายได้
ส่วนการคิดอัตราดอกเบี้ย ผิดนัดชำระที่คำนวณจากยอดเงินต้นที่เหลือทั้งหมดไม่ว่าจะค้างกี่งวดก็ตามซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูง ทำให้ในเวลานี้ได้มีการเปลี่ยนการคิดคำนวณแบบใหม่โดยการนำเงินค้างชำระงวด ในงวดนั้นๆมาคำนวณอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกหนี้ โดยจะมีการหารือกับสถาบันทางการเงินต่อไปในอนาคต

รวมมาตรการลดภาระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme

รวมมาตรการลดภาระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. ได้ทำการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ มาตรการ Soft Loan ทั้งหมด 5 แสนล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยผู้กู้ร้อยละ 2 เป็นเวลา 2 ปี ด้านมาตรการการชะลอการชำระหนี้ ได้ทำการเลื่อนอัตโนมัติทำให้เวลานี้จะไม่ถือเป็นการผิดชำระและเสียประวัติ ซึ่งมีลักษณะที่สามารถรับมาตรการซอฟท์โรล แต่ลูกหนี้จะต้องเป็นลูกหนี้ที่ทำการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น
และจะต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่เป็นลูกหนี้ npl หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาและจะต้องกู้สถาบันวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หากลูกหนี้ท่านไหนที่เข้าเกณฑ์ ตามที่ ธปท. กำหนดท่านสามารถยื่นต่อสถาบันทางการเงินได้ โดยจากรายงานในเวลานี้มีผู้เข้ามายื่นรวมกันแล้วยอดประมาณ 49,000 ล้านบาท

รวมมาตรการลดภาระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ความคืบหน้าการให้สินเชื่อ Soft Loan ของ สถาบันการเงินต่างๆ ณ 11 พ.ค.63

 

สำหรับท่านที่สนใจแหล่งรวมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ช่วงโควิด-19 ท่านสามารถเข้าไปได้ที่  BOT COVID-19 แหล่งรวมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ช่วงโควิด-19

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน