เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท


วันนี้เรามาดูวิธี เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท ที่ได้เริ่มเปิดลงทะเบียน โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน เพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา ท่านที่ต้องการทราบวิธีการตรวจสอบผลสามารถเช็คผลได้แล้ววันนี้


วิธีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสิน แบบออนไลน์

เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท เราไม่ทิ้งกันงวดสุดท้ายรอบวันที่ 16 ก.ย. – 20 ก.ย. 63


เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท

เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท

 

อัพเดท…ธนาคารออมสินได้ทำการ ปิดลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว หลังมีผู้ยื่นขอสินเชื่อ 2.3 แสนราย ภายใน 2 วัน จากกรณีที่ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนกู้เงินในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยสินเชื่อนี้จัดทำมาเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มคนในประเทศไทยตั้งแต่ ประชาชนที่มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา โดยจะปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแค่ 0.35% ต่อเดือนเท่านั้น ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน โดยท่านที่ ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไปตั้งแต่วันที่  7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเวลานี้จะ ปิดลงทะเบียนไปแล้วแต่ท่านที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ได้แล้ววันนี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน

 

เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท

เข้าปที่เว็บ ธนาคารออมสิน หรือ คลิกที่รูปภาพด้านบน

 

เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท

กรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน และ หมายเลขโทรศัพท์ ( หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ ต้องเป็นเบอร์และหมายเลขที่ท่านสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินครั้งก่อนหน้านี้เท่านั้น) จากนั้นกด ตรวจสอบข้อมูลสมัคร

 

เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท

โดยหากท่านได้รับสิทธิ์ตรงมุมขวาบนจะปรากฏภาพและรายละเอียดว่าท่านได้สิทธิ์หรือไม่หากได้สิทธิ์ท่านก็แค่รอทางธนาคารติดต่อกลับ (รูปตัวอย่างคือกรณีไม่ได้สิทธิ์เพราะไม่พบข้อมูลเนื่องจากยังไม่ได้สมัครเข้าโครงการนี้ โดยท่านไหนที่สนใจและยังไม่รู้ วิธีท่านสามารถดู ขั้นตอนวิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน แบละเอียดได้ด้านล่างนี้

 

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

 

ขั้นตอนวิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 

คลิกที่ลิงค์นี้หรือที่รูปภาพด้านบน จากนั้นกดลงทะเบียน

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

อ่านรายละเอียดให้ครบเมื่อเข้าใจแล้ว กดติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ จากนั้นกด ยืนยันตามข้อตกลง

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและต้องถูกต้องโดยเฉพาะช่องที่มีสัญลักษณ์ * และอย่าลืมใส่รหัสจากรูปมุมซ้าย จากนั้นกดลงทะเบียน

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

หากลงทะเบียนทุกต้องจะขึ้นข้อดังภาพว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จและบอกลำดับหมายเลขว่าท่านอยู่ที่เท่าไร จากนั้นไปกดที่ปุ่ม ลงทะเบียนสำเร็จและรอการติดต่อกลับจากทางธนาคารเป็นอันเสร็จสิ้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

 • ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องเป็นเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
 • ต้องใช้ในการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุน/ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ
 • ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

 

เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท

 

เอกสารใช้ในการขอกู้เสริมพลังฐานราก

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
 • ไม่ต้องตรวจกิจการ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

 

สำหรับโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้แล้วทางธนคารออมสินยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอกู้เงินได้โดยตรงที่ธนาคารออมสิน หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 1115

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand