เงินเดือนน้อยกู้ซื้อบ้าน ได้หรือไม่

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

July 14, 2020


เงินเดือนน้อยกู้ซื้อบ้าน บ้านคือความใฝ่ฝันและทรัพย์สินที่หลายคนอยากมีไว้ในครอบครอง และแน่นอนว่ามูลค่าของมันก็คงจะสูงพอดู จนบางคนไม่กล้าที่จะฝัน หรือดูเป็นไปได้ยาก ถ้าเงินเดือนหรือรายได้ที่เข้ามาช่างน้อยนิด สรุปแล้วเงินเดือนน้อยกู้ซื้อบ้าน ได้หรือไม่ มาดูกัน 

เงินเดือนน้อยกู้ซื้อบ้าน ได้หรือไม่

เงินเดือนน้อยกู้ซื้อบ้าน

คนเงินเดือนน้อยก็กู้สินเชื่อบ้านได้ 

ก่อนที่เราจะไปเลือกกันว่า สินเชื่อบ้านแบบไหนที่เหมาะกับคนเงินเดือนน้อย เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทำไมคนรายได้น้อยถึงมักจะกู้สินเชื่อบ้านไม่ผ่าน

คำตอบของคำถามข้างต้นนั้น ก็เพราะว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินบางแห่งมีการกำหนดขั้นต่ำเงินเดือนของผู้กู้ไว้ เช่น 20,000 บาท 25,000 บาท หรือ 30,000 บาท เป็นต้น เมื่อมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่สามารถกู้ได้ สิ่งที่เราต้องดูอย่างแรกเลยคือ สินเชื่อโครงการต่างๆ จากธนาคารแต่ละแห่งมีกำหนดฐานเงินเดือนหรือไม่ และเลือกสินเชื่อเฉพาะที่เอื้อประโยชน์สำหรับคนรายได้น้อย

ก่อนที่เราจะซื้อบ้าน เราต้องประเมินความสามารถในการผ่อนของเราดูก่อน โดยความสามารถในการผ่อนจะประเมินจากหลักการที่ว่า “ผู้กู้สามารถแบกรับภาระการผ่อนชำระหนี้สินทั้งหมดได้ไม่เกิน 40% ของรายได้”

ตัวอย่างเช่น ผู้กู้มีเงินเดือน 20,000 บาท จะสามารถผ่อนบ้านสูงสุดได้ 20,000 x 40% = 8,000 บาท

นั่นก็แปลว่า หากผู้กู้มีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน จะสามารถผ่อนบ้านได้ไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน โดยที่เราต้องไม่มีหนี้สินผ่อนชำระสินค้าอื่นๆ หากเรามีหนี้สินอื่นๆ เช่น ผ่อนรถอยู่ เดือนละ 4,000  บาท จะทำให้ผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนบ้านต่อเดือนลดลงเหลือเพียง 4,000 บาท (8,000 – 4,000 = 4,000) ต่อเดือนเท่านั้น

ปัจจัยที่ธนาคารใช้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้าน

รายการเดินบัญชี ปัจจัยข้อแรกนี้ คือ เอกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะการเงินของเรา และดูว่าเรามีรายได้เข้ามาประจำหรือไม่ สิ่งสำคัญคือเราต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชี ถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำก็ต้องนำเงินมาฝากเข้าระบบ ส่วนคนที่มีเงินเดือนน้อย ก็ไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่เป็นเหตุเป็นผล การถอนเงินจนหมดบัญชี เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง

ประวัติการผ่อนชำระ (เครดิตบูโร) ธนาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระหนี้ของเรากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) ถ้าหากเรามีประวัติการค้างชำระหนี้อื่นๆ อยู่ หรือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตรงนัดหมาย โอกาสได้สินเชื่อก็น้อยลง ทางที่ดีเราควรชำระหนี้สินตามกำหนดทุกครั้ง และควรสะสางหนี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง ก่อนยื่นขอสินเชื่อ

สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ (DSR) ต่อเนื่องจากปัจจัยข้อที่แล้ว ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและวงเงินให้เท่าไร ขึ้นอยู่กับสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio) โดยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระหนี้ทั้งหมด รวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% – 40% ของรายได้ เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน และมีหนี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท คุณจะสามารถมียอดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระหนี้อื่นๆ ลง ก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้

เปรียบเทียบบัตรเครดิตครบทุกธนาคาร

เงินเดือนน้อย ควรเลือกสินเชื่อแบบไหน

สำหรับคนที่เงินเดือนน้อย รายได้น้อย การที่มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะต้องจัดสรรเงินมาชำระสินเชื่อในแต่ละเดือนๆ ดังนั้น เมื่อจะเลือกสินเชื่อบ้านจึงควรเลือกสินเชื่อที่เอื้อต่อความสามารถในการชำระหนี้ ดูวิธีการเลือกสินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อย ได้ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับฐานรายได้ตนเอง เลือกดูสินเชื่อโครงการเฉพาะที่กำหนดฐานเงินเดือนไม่สูงมาก โดยโครงการพิเศษมักจะจำกัดวงเงินกู้เพื่อที่คนมีรายได้น้อยจะสามารถผ่อนชำระได้

2.อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ให้คุณเลือกสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าในระยะยาว โดยดูที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 – 5 ปี หรือเลือกแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อง่ายต่อการจัดการ และอาจเลือกสินเชื่อโครงการพิเศษหรือสินเชื่อโปรโมชั่นได้ ซึ่งอาจจำกัดวงเงินกู้เช่นเดียวกับข้อแรก 

3.ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนาน ยิ่งระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานเท่าไร ยอดผ่อนชำระต่อเดือนก็จะลดลง เพราะหารด้วยจำนวนเวลาแล้ว โดยระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า 10 ปี อาจสามารถลดยอดผ่อนชำระต่อเดือนได้มากกว่า 1,000 บาท ลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน

4.สิทธิสวัสดิการจากหน่วยงาน ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการจากองค์การที่ทำงาน ว่ามีการทำข้อตกลงกับธนาคารในเรื่องการกู้สินเชื่อบ้านไว้บ้างหรือไม่ ถ้ามี คุณอาจได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้วงเงินกู้มากขึ้น หรือฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม : ผ่อนระยะสั้น กับผ่อนระยะยาว จ่ายเบี้ยต่างกันอย่างไร

และนี่ก็เป็นคำตอบว่า เงินเดือนน้อยกู้ซื้อบ้าน ได้ แต่ก็ต้องทำประวัติการเงินให้ดีก่อน เลือกบ้านที่สามารถผ่อนชำระได้ และเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับสถานการเงินของตัวเอง ส่วนขั้นตนการยื่นก็อย่าลืมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนด้วยจะได้ง่ายต่อการอนุมัติมากขึ้น 

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

แม้หนี้สินจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนไม่อยากจะมี แต่บางสถานการณ์มันก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่จะเข้ามาช่วยผ่อนปรนภาระทางการเงินของคุณได้ หรือช่วยทำให้ความปรารถนาของคุณสำเร็จได้ไวขึ้น หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนั้น คุณสามารถเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลที่ moneyguru.co.th ได้เลย 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน