เช็กสิทธิ เงินกู้กองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0% พร้อมรับดอกเบี้ย 0% งวดที่ 1 -12 พิเศษพร้อมรับเงินสูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท โดยท่านสามารถทำเรื่องยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 65  เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปอ่านรายละเอียดกันเลย…


เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

เช็กสิทธิกู้เงิน กองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0%

เงินกู้กองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน

เมื่อเร็วนี้ทางการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาอธิบานยถึงคุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจาก กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พร้อมรับดอกเบี้ย 0% ในงวดที่ 1 -12 หลังมีผู้สนใจและสอบถามหลักเกณฑ์เข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีการดำเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งมีได้ทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล

ละเอียดกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0%

สำหรับท่านที่เป็นกลุ่มคนค้าแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ และกลุ่มเปราะบางที่ต้องการทำงาน มีรายได้ และยังมีศักยภาพ แต่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกำชับกระทรวงแรงงานดูแลช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมทั่วถึง ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 กรมการจัดหางานได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืม จำนวน 5,000,000 บาท โดยให้ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จากร้อยละ 3 ต่อปี ลดเหลือร้อยละ 0 ต่อปี สำหรับการชำระในงวดที่ 1-12

โดยกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ของกรมการจัดหางานพร้อมให้บริการแก่ผู้จ้างงานที่ต้องการจะส่งงานให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะรับงานไปทำที่บ้าน และผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข การให้กู้เงินและการชำระหนี้เงินกู้ ดังนี้

กรณีเงินกู้รายบุคคล

 • วงเงินกู้ 1 – 50,000 บาท
 • ต้องชำระคืนภายใน 2 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 • ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
 • ต้องมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือ มีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
 • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายฃ
 • ต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

กรณีเงินกู้กลุ่มบุคคล

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ชำระคืนภายใน 2 ปี
 • วงเงินกู้ 50,001 – 100,000 บาท
 • ชำระคืนภายใน 4 ปี
 • วงเงินกู้ 100,001 – 300,000 บาท
 • ชำระคืนภายใน 5 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน
 • ต้องมีสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน
 • มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือ มีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
 • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • โครงการที่ขอกู้ และรายละเอียดการประกอบกิจการของกลุ่มผู้รับงานฯ
 • แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้กู้และที่ตั้งของสถานที่ทำงานของกลุ่มผู้รับงานฯ
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานฯ
 • หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้กู้ละผู้ค้ำประกัน

ยื่นกู้ถึงวันที่ 31 ส.ค.65

ผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิงหาคม 2565 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมี สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และ ประกันรถยนต์ ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันรถยนต์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นสามารถเข้ามาเปรียบเทียบประกันรถยนต์ได้ทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ย 5% พร้อมรับบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท  รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้ รวมถึงสามารถเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลกับทาง MoneyGuru ได้เลย

ซื้อประกันรถยนต์ กับ MoneyGuru คุ้ม 2 ต่อ รับส่วนลดและบัตรเติมน้ำมันฟรี

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

บทความแนะนำ