ขั้นตอนลงทะเบียนขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

January 22, 2021


มาดู ขั้นตอนลงทะเบียนขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วันที่ 23 ม.ค. แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้สำหรับท่านที่เคยกู้ สินเชื่อฉุกเฉิน ก็ยังสามารถกู้อีกได้ โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี้


วิธีสมัครสินเชื่อเกียรตินาคิน สินเชื่ออนุมัติไว วงเงินสูง ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ

วิธีสมัครสินเชื่อยูโอบี i-Cash สินเชื่ออนุมัติไว แก้ปัญหาเงินขาดมือช่วงไวรัสโควิด19 รับเงินใน 3 วัน


ขั้นตอนลงทะเบียนขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วันที่ 23 ม.ค. แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนลงทะเบียนขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วันที่ 23 ม.ค.

23 ม.ค. นี้  ธนาคาร “ออมสิน” จะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ระลอกใหม่ ลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก อีกครั้งพร้อมทั้งยังโดยปรับหลักเกณฑ์การกู้ให้ท่านที่เคยขอ สินเชื่อฉุกเฉิน สามารถลงทะเบียน กู้เงิน ได้อีกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยหันมาใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแทนกระแสเงินสด โดยธนาคารหวังเพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งธุรกิจที่กำลังปัญหาสภาพคล่องในช่วงนี้​

รายละเอียด สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
 • ไม่ต้องค้ำประกัน
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน
 • เปิดให้ลงทะเบียนครั้งใหม่ ช่วงโควิดระลอก 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

 • ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องเป็นเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด
 • เป็นผู้ที่เคยขอ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ธนาคารออมสิน ก็สามารถลงทะเบียนได้ (อัพเดทข้อมูล 19 ม.ค. 63)

ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสินสาขา

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

ขั้นตอนวิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ2 ผ่าน แอพพลิเคชั่น MyMo

เริ่มแรกให้ท่านผู้อ่านดาวน์โหลด mymo จากรูปภาพด้านล่างนี้ โดยท่านผู้ที่จะเข้าใช้ได้จะต้องลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

สำหรับระบบ android

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

สำหรับระบบ IOS

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อท่านผู้อ่านเข้าโปรแกรมแล้วให้ท่านเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่าน กดปุ่ม สมัคร

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่าน กดปุ่ม สมัคร

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่านผู้อ่าน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่าน กดปุ่ม ถัดไป

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ในหน้านี้ให้ท่านผู้อ่านทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด ถัดไป

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

หน้านี้จะทำการแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ  ให้ท่านผู้อ่านทำการเลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด ถัดไป

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

หลังจากท่านเลือกวงเงินที่จะทำการกู้แล้ว ในหน้านี้ให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้น กดเครื่องหมายถูกที่ ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ทำการเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกด “ยินยอม”

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

กด ยืนยัน เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ให้ท่านกดไปที่คำสั่ง รับรหัส OTP

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

นำรหัส OTP ที่ได้จาก SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ให้ท่านอ่านรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ โดยท่านสามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดปุ่มตัวอย่างตามลูกศรชี้ด้านบนรูปภาพตัวอย่าง

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ตัวอย่างรูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ที่จะแสดงในคลังภาพที่ท่านเลือกเก็บไว้ในโทรศัพท์ของท่าน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

หลังจากนั้นกด เสร็จสิ้นเป็นการจบขั้นตอนการ ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

วิธีการดูหรือเช็คสถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

โดยท่านสามารถดูหรือเช็คสถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานรากได้ตลอกหากภาพแสดงอย่างรูปภาพด้านบน แสดงว่าท่านยังอยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

กรณีที่แสดงข้อมูลด้านบน แสดงว่าท่านไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

กรณีที่แสดงข้อมูลด้านบน แสดงว่า ท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานรากแอพพลิเคชั่น MyMo ด้วยตัวเอง

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วท่านจะสามารถทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานรากได้ทันทีโดยเริ่มแรกกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ)

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ให้ท่านผู้กู้ทำการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นเลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกดยอมรับ

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่านทำการใส่รหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ (พยายอย่าใส่ตัวเลขซ้ำหรือเลขที่คาดเดาง่ายเช่น 1111111 หรือ 123456)

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อกรอกรหัสเสร็จแล้วในหน้านี้ ให้ท่านกดรับรหัส OTP

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS แล้วให้ท่านกรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาทีจากนั้นกดยืนยัน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ขั้นตอนสุดท้าน เมื่อท่านกดยืนยันแล้ว ด้านจอจะแสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ ให้ท่านกดเสร็จสิ้น จากนั้นท่านก็สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

moneyguruwebboard

เอกสารใช้ในการขอกู้เสริมพลังฐานราก

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
 • ไม่ต้องตรวจกิจการ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

สำหรับโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้แล้วทางธนคารออมสินยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอกู้เงินได้โดยตรงที่ธนาคารออมสิน หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 1115

พิเศษสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมันฟรี สูงสุด 1,500 บาท รับปีใหม่ง่ายๆแค่ซื้อประกันรถยนต์ทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

แจกบัตรเติมน้ำมันฟรีสูงสุด 1,500 บาท รับปีใหม่ง่ายๆแค่ซื้อประกันรถยนต์กับ MoneyGuru ยิ่งซื้อมาก ยิ่งได้มาก

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน