รวมสินเชื่อสำหรับเยียวยาเกษตรกร จากธนาคาร ธ.ก.ส.

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

November 19, 2020


สำหรับพี่น้องเกษตรกร วันนี้เราจะขอ รวมสินเชื่อสำหรับเยียวยาเกษตรกร จากธนาคาร ธ.ก.ส. มาฝากสำหรับท่านเกษตรกรที่ตอนนี้ยังต้องการ ขอสินเชื่อ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 – 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยไม่แพงจนเกินไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดู รายละเอียดของแต่ละสินเชื่อกันเลย


วิธีสมัครสินเชื่อยูโอบี i-Cash สินเชื่ออนุมัติไวเงินเดือนน้อยก็กู้ได้ วงเงิน 1,500,000 บาท รับเงินภายใน 3 วัน

สินเชื่อเงินด่วนสมัครง่าย ซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ วงเงิน 5 เท่า รับเงินทันที

วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาท อายุงานน้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำ กู้ผ่านง่าย


รวมสินเชื่อสำหรับเยียวยาเกษตรกร จากธนาคาร ธ.ก.ส.

รวมสินเชื่อสำหรับเยียวยาเกษตรกร-จากธนาคาร-ธ.ก.ส

หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ออกคำสั่งให้ธนาคารภาครัฐออกสินเชื่อเพื่อมาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร โดยฝั่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ขานรับมาตรการรัฐออก สินเชื่อ สำหรับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจาก สถานการณ์ วิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบพี่น้องเกษตรกร โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ที่ช่วยให้กลุ่มเกษตรกรฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาขอเพื่ออัพเดทว่าเวลานี้ยังมีสินเชื่อโครงการใดบ้างที่เปิดให้เกษตรกรสามารถทำการขอกู้สินเชื่อได้อยู่บ้างในเวลานี้

 

สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ “สินเชื่อฉุกเฉิน” วงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรและ SMEs เกษตร ธนาคาร ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19  โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน รวมถึงปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ที่สำคัญคือ เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ล่าสุด (ณ วันที่ 27 มิ.ย. 63) สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อเกษตรกร ได้ทยอยอนุมัติให้กับเกษตรกรไปแล้วทั้งสินจำนวน 2,093,554 ราย และ ธ.ก.ส. ได้นัดหมายเกษตรกรมาทำสัญญาและอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว กว่า 446,356 ราย ทั้งนี้ ทางธนาคารยังเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะถึงวันที่ 30 ธ.ค. หรือจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงิน

กลุ่มเกษตรกรที่สามารถกู้ได้

  • เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร
  • ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้าง นี้ (8900/TDR) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • ลูกค้ากรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
  • ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกรหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกกันทำกินอย่างชัดเจน  ก็จะสามารถขอสินเชื่อได้มากกว่า 1 คน

กลุ่มเกษตรกรที่กู้ไม่ได้ได้

  • ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. ในวันที่ 7 เมษายน 2553 กู้ไม่ได้
  • ผู้กู้เงินตามโครงการ ช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 กับธนาคารออมสินแล้ว  กู้ไม่ได้

ตัวอย่างการชำระคืนหนี้ หากกู้เงินจำนวน 10,000 บาท สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน ดังนี้

รายเดือน (24 เดือน) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 429.17 บาท
ราย 3 เดือน (8 งวด) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 1,287.50 บาท
ราย 6 เดือน (4 งวด) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 2,575 บาท

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

สินเชื่อฉุกเฉิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19ราย

 

วิธีลงทะเบียนสมัครสินเชื่อฉุกเฉินธกสเพื่อเกษตรกร-1

1.ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family สแกนQR Code ได้ในรูปด้านบนจากนั้น ทำตามขั้นตอนดังรูป

 

ธีลงทะเบียนสมัครสินเชื่อฉุกเฉินธกสเพื่อเกษตรกร

1.1กรณีที่ขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.ทำตามขั้นตอนดังรูป

2 จากนั้นรอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS เตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ดังนี้

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)

3.จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาและสถานที่ที่นัดหมาย

4.ธนาคาร ธ.ก.ส. จะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทางข้อความ SMS

5.เมื่อรับ ข้อความ SMS  จากธนาคาร ท่านจะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติท่านก็จะสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิตหรือบัตร ATM

 

 

moneyguruwebboard

 

สินเชื่อ SME เกษตรกร

สินเชื่อสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมรวม แปรรูป ทำการตลาดและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าเกษตร และสามารถสร้างมูลค้าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตร โดยมีรายละเอียดสินเชื่อ ดังนี้

รวมสินเชื่อสำหรับเยียวยาเกษตรกร-จากธนาคาร-ธ.ก.ส

 

 

สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง SME เกษตร

สินเชื่อสำหรับลูกจ้างSME เกษตร กู้เงินได้ ผ่อนสบายด้วยวงเงินสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75 บาทต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

รวมสินเชื่อสำหรับเยียวยาเกษตรกร-จากธนาคาร-ธ.ก.ส

 

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

 

สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน

เป็นสินเชื่อสำหรับค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือเพื่อลงทุนเปรับโครงสร้างการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรจากแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตรูปแบบใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

รวมสินเชื่อสำหรับเยียวยาเกษตรกร-จากธนาคาร-ธ.ก.ส

 

สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit)

สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท โครงการนี้เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมสินเชื่อสำหรับเยียวยาเกษตรกร-จากธนาคาร-ธ.ก.ส

 

 

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องจากภาคการเกษตรที่จะนำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดังเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ คิดอัตราดอกเบี้ย MRRโดยในเวลานี้อยู่ที่ ร้อยละ 7 ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมสินเชื่อสำหรับเยียวยาเกษตรกร-จากธนาคาร-ธ.ก.ส

 

สำหรับพี่นองเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือโทรศัพท์ติดต่อที่ 0-2555-0555

 

สุดท้ายนี้ตลอดเดือนพฤศจิกายน 63 MoneyGuru พร้อมช่วยคุณประหยัดจัดโปร Shocking Sale 11.11 ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 11% เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับช่วยเหลือประชาชนสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ ในราคาพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในเวลานี้…!!  เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

Shocking-Sale-11.11-ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น-1-พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที-11

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

 

 

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน