สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้พนักงานประจำหรือกลุ่มคนประกอบอาชีพอิสระ ทำงานแบบฟรีแลนซ์ จนถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของทั้งออนไลน์และไม่ได้ออนไลน์ทุกท่าน ที่กำลังมองหาเงินก้อนสำหรับมาเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย วันนี้ moneyguru จะขอมาแนะนำและรวบรวม สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ สินเชื่อฟรีแลนซ์มีเจ้าไหนบ้างไปดูกัน เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานี้…

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ สินเชื่อฟรีแลนซ์มีเจ้าไหนบ้างไปดูกัน

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ

การขอสินเชื่อในหลายๆธนาคารหรือสถาบันการเงินจะมีหลักเกณฑ์พิจารณาในการประกอบการพิจารณา สำคัญๆเลยคือ รายได้ที่มั่งคงจนไปถึงเครดิตบูโร แต่ในสมัยก่อนกรณีผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ขอสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารจะพิจารณาแตกต่างออกไปถึงแม้ท่านจะกู้ได้แต่อาจได้รับเงินกู้น้อยกว่ากลุ่มที่มีงานประจำ แต่เวลานี้ยุคสมัยเปลี่ยนในเวลานี้ผู้ที่มีอาชีพอิสระมีมากยิ่งขึ้นทำให้ธนาคารพาณิชย์หลายที่จึงออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ทำธุรกิจส่วนตัว กลุ่มการทำงานแบบฟรีแลนซ์ รวมไปจนถึงเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายออนไลน์ทุกท่านหรือผู้รับจ้างทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าถือการขอสินเชื่อมากยิ่งขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำ สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ สินเชื่อฟรีแลนซ์มีเจ้าไหนบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลย…

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ

สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว รับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที เพื่อช่วยเหลือลูกค้า เป็นทุนหมุนเวียน ผ่อนชำระหนี้ เงื่อนไขน้อย ผ่อนสบาย ได้เงินทันที ไม่ต้องค้ำประกัO อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก) กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น

จุดเด่น

 • กู้ง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียว
 • อนุมัติไวใน 15 นาที
 • เงินกู้ฉุกเฉินโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ดอกเบี้ยต่ำตลอดอายุสัญญา

รายละเอียดการสมัคร

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้มีรายได้ประจำน้อยกว่า 15,000 บาท ลูกค้าต้องเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

หมายเหตุ : กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Xpress Loan


สินเชื่อออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ

สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ ให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ


สินเชื่อออนไลน์ มณีทันใจ จาก SCB

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สมัครง่าย รู้ผลไว  สำหรับคนค้าขายยุคใหม่ ที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  ไม่มีบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องใช้เอกสาร รู้ผลอนุมัติไวผ่านแอป SCB EASY วงเงินสูงสุด 5 แสนบาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR +10% ต่อปี* การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด MRR ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 = 5.995% ต่อปี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

จุดเด่น 

 • สมัครสินเชื่อออนไลน์มณีทันใจง่าย ๆ ผ่านแอป SCB EASY
 • รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที
 • วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+10% =15.995% ต่อปี*
 • ไม่ต้องใช้เอกสาร
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อธุรกิจมณีทันใจ

ผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร อย่างน้อย 1 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • การรับเงินจาก QR ของแอปแม่มณี
 • การใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC)
 • การรับเงินผ่านพร้อมเพย์หรือโอนเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อธุรกิจมณีทันใจ ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ชำระคืนก่อนกำหนด (ภายในระยะเวลา 3 ปี) ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565

ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อออนไลน์ มณีทันใจ จาก SCB


สินเชื่อหมุนเวียน LINE BK

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ผู้กู้ต้องการ เช่น เพื่อการบริโภคและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีหลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อหลายอย่าง เช่น อาชีพ รายได้ของลูกค้า นโยบายและหลักเกณฑ์ภายในของบริษัท และประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโร ไม่มีนโยบายในการปฏิเสธในการสมัครขอสินเชื่อของลูกค้า  ผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำก็สามารถสมัครวงเงินให้ยืมได้ โดยใช้แค่เพียงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน โดยวงเงินให้ยืม LINE BK จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี สามารถทำรายการเบิกถอนเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE BK โดยไม่ต้องใช้บัตร

จุดเด่น

 • วงเงินให้ยืมพร้อมใช้ เบิกถอนเงินสดได้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ได้วงเงินคืนทันทีเมื่อชำระคืน
 • อนุมัติไว รู้ผลทันที ใช้วงเงินได้เลยหลังได้รับอนุมัติ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 • ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ใช้เพียงรายการเดินบัญชี
 • เลือกรูปแบบการเบิกถอนที่เหมาะกับคุณ จะเลือกแบ่งจ่ายเป็นงวด หรือจ่ายคืนเป็นรายครั้งตามที่สะดวก
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมรายปี

คุณสมบัติ

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
 • รายได้ขั้นต่ำ กรณีวงเงินให้ยืม: 7,000 บาทต่อเดือน กรณี วงเงินให้ยืมนาโน: 5,000 บาทต่อเดือน

การพิจารณาสินเชื่อหลายอย่างนอกเหนือจากข้อมูลเครดิตบูโร เป็นยืมเงินผ่าน LINE ง่ายๆ ได้ 24 ชั่วโมง อนุมัติไว ไม่ต้องใช้เอกสาร ได้วงเงินสูงสุด 800,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ จะอาชีพไหนก็ยืมได้ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน

ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก LINE BK


สินเชื่อเงินสดตั้งหลัก จาก เงินทันเด้อ

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ

กู้เงินด่วนกับสินเชื่อเงินสดตั้งหลัก กู้เงินด่วนทันใจ สินเชื่อในระบบ ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ได้เงินจริง รูปแบบสินเชื่อที่ให้บริการ สินเชื่อเงินสดที่ให้บริการ 2 รูปแบบ ตรงใจการใช้งานคุณ ได้แก่

 1. แบบรับเงินก้อนครั้งเดียว ผ่อนเป็นงวดนานสุด 15 เดือน ผ่อนมากกว่าค่างวด (โปะ) ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์** เหมาะกับผู้ต้องการใช้เงินก้อนครั้งเดียว ผ่อนเป็นงวดๆ รู้ว่าจะผ่อนหมดเมื่อไหร่
 2. แบบวงเงินหมุนเวียน เบิกถอนตามใจ ผ่อนขั้นต่ำ 2% (ไม่น้อยกว่า 200 บาท) ผ่อนมากกว่าขั้นต่ำ (โปะ) ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์** เหมาะกับผู้ต้องการใช้เงินต่อเนื่อง เบิกถอนเงินตามความต้องการใช้งาน ผ่อนสบายๆ

จุดเด่น

 • วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ยเพียงหมื่นละ 5 บาทต่อวัน
 • เบิกเงินทั้งก้อนหรือเบิกถอนตามใจ
 • ยื่นกู้ออนไลน์ ไม่มีวันหยุด รับเงินใน 24 ชม.

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ทำงานประจำ หรือ อาชีพอิสระก็กู้ได้
 • ใช้แค่บัตรประชาชน กับสเตทเม้นท์ธนาคาร

ใครๆ ก็ยื่นกู้เงินด่วนผ่านเงินทันเด้อได้ ขอแค่มี สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี ทำงานประจำ หรือ อาชีพอิสระก็กู้ได้ ใช้แค่บัตรประชาชน กับสเตทเม้นท์ธนาคาร

ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อเงินสดตั้งหลัก


สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

จุดเด่น 

 • วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
 • สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยเท่านั้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 • อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก สินเชื่อนาโนไทยเครดิตฃ

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆ อีกมากมาย สามารถเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลที่ใช่สำหรับคุณ

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

บทความแนะนำ