รวมหนี้บัตรเครดิต กับ สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI - MoneyGuru.co.th

รวมหนี้บัตรเครดิต กับ สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI


หากคุณกำลังมองหาวิธีการปิดหนี้บัตรเครดิตทุกใบที่มีอยู่ และกำลังศึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อขอกู้มาโปะหนี้ดังกล่าว ทางธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมช่วยคุณหาทางออกในการ รวมหนี้บัตรเครดิต ให้จบได้ในที่เดียวด้วย สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI ที่รู้จักกันดีในชื่อ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช

สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI

รวมหนี้บัตรเครดิต กับ สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยมีวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 20,000 – 1,500,000 บาท ที่ให้ผ่อนชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และเลือกทำสัญญาผ่อนชำระขั้นต่ำได้ที่ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน โดยระยะเวลาในการผ่อนชำระ จะเป็นไปตามการเลือกอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารของลูกค้า


สนใจสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช คลิกที่นี่


ถามว่าหากต้องการขอสินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช มาใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่ได้จะไปปิดหนี้บัตรเครดิต สามารถทำได้หรือไม่ คำตอบคือได้ เพราะ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช ก็เหมือนเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป ที่เปิดโอกาสให้คุณขอกู้เพื่อรับเงินก้อนไปใช้ในยามจำเป็น ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบ่งตามฐาน รายได้ประจำต่อเดือน* ดังนี้

 • *20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ยได้ 3 แบบ คือ 9% | 12% |18% ต่อปี
 • *30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ยได้ 3 แบบ คือ 11.84% | 14% | 15% ต่อปี
 • *40,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 16.88% ต่อปี
 • *50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI ดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

 1. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 2. สัญชาติไทย
 3. เป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
  • สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ประจำต่อเดือน ตามที่ทางธนาคารกำหนด
  • สำหรับเจ้าของกิจการ มีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน เลือกรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 3. เอกสารแสดงที่มาของรายได้ประจำต่อเดือน
 • สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และ
   สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน
   และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำหรับเจ้าของกิจการ
  • หนังสือจดทะเบียนการค้ามาแล้ว 3 ปี
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี(ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น) 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข     

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน ) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

สำหรับดอกเบี้ย 14% ต่อปีอายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีในการชำระสินเชื่อรถยนต์มาแล้ว 24 เดือน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000บาทขึ้นไป และสำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทประกอบธุรกิจมาแล้ว 3ปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000 บาท และวงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท

สำหรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี อายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน ลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน

วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 ท่านจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขอให้ท่านแจ้งรายละเอียด หากเคยขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญา ภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ของจำนวนยอดเงินต้นคงเหลือในงวดที่ปิดบัญชีสินเชื่อ

หากชำระคืนไม่ตรงตามที่เงื่อนไขธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือจนกว่าท่านจะชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

อ่านรายละเอียดของสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

หมายเหตุ 

 • พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand