หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำเงินก้อนมาใช้จ่ายกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ เราเชื่อว่าคุณเองน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช จาก ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มาบ้างแล้ว บทความวันนี้เลยอยากจะพาคุณไปดูจุดเด่นของ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช กันให้ชัดๆ กันอีกสักครั้งว่า ให้สิทธิประโยชน์อะไรกับลูกค้าบ้าง

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

จุดเด่นของ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

หลายคนบอกเราว่า สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ช่วยสร้างแผนอนาคตให้เป็นจริงได้ ไม่ว่าผู้ขอสินเชื่อจะมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินก้อนไปใช้กับการเรียนต่อ ซ่อมแซมบ้าน ซ่อมแซมรถ หรือเพียงแค่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในช่วงที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินก็ตาม ด้วยลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น

 • สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ผ่อนชำระขั้นต่ำได้ที่ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด หรือชำระผ่านแอปพลิเคชั่นก็ได้ โดยมีจุดบริการในการชำระเงินสดที่เข้าถึงได้สะดวก ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส ขณะที่การชำระผ่านแอปพลิเคชั่น ก็สามารถทำได้โดยชำระผ่านแอป CIMBTHAI Digital Banking หรือ  Prompay Bill Payment  กับธนาคารที่ให้บริการ

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำเงินสักก้อนมาใช้จ่าย ก็ไม่ควรพลาดโอกาสในการสมัครขอสินเชื่อบุคคลกับ ธนาคาซีไอเอ็มบี ไทย เลยจริงๆ เพราะตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 หากมีคุณสมบัติครบตรงตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสมัคร สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.84%* ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าของกิจการ ที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ถือสัญชาติไทย และมีอายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี) โดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้

เอกสารแสดงที่มาของรายได้ประจำต่อเดือน

 • สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบันและสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
  • หนังสือจดทะเบียนการค้ามาแล้ว 3 ปี
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี(ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น) 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน ) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565
 • สำหรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี อายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน ลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน และเป็นพนักงานประจำเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • กรณีลูกค้าปิดบัญชี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ก่อนอายุสัญญา ภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ของจำนวนยอดเงินต้นคงเหลือในงวดที่ปิดบัญชีสินเชื่อ
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามที่เงื่อนไขธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือจนกว่าท่านจะชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

อ่านรายละเอียดของ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คลิกที่นี่

หมายเหตุ 

 • พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand