วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ติดเครดิตบูโรก็กู้ได้

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

October 29, 2020


ข่าวดี…!! ธนาคารเตรียมออกมาตรการเพิ่มสภาพคล่องใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาย ผ่านโครงการ เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน โดยจะเปิดให้ผู้กู้นำที่ดินมาขายฝากกับธนาคารออมสิน โดยให้วงเงินสูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการ สำหรับท่านที่สนใจสามารถดู  วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ติดเครดิตบูโรก็กู้ได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้…

 

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ติดเครดิตบูโรก็กู้ได้

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ติดเครดิตบูโรก็กู้ได้

ธนาคารเตรียมออกมาตรการเพิ่มสภาพคล่องใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายในช่วงปลายเดือนนี้ ผ่านโครงการ เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน โดยจะเปิดให้ผู้กู้นำที่ดินมาขายฝากกับธนาคารออมสิน โดยธนาคารต้องการช่วยปลดล็อกให้ SMEs ให้สามารถมีทางออกท่ามกลางวิกฤติรุนแรงครั้งนี้ โดยแนวคิดหลักคือต้องการในเป็นตัวเลือกที่ยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการ ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้โฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อที่ผู้ขอกู้จะได้นำเงินไปเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการของผู้ขอกู้ หรือนำไปไถ่ถอนจากสัญญาขายฝากที่ทำไว้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินของราชการ ไม่พิจารณาภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ คิดอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

นอกจากนี้ผู้กู้สามารถนำเงินต้นมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อพร้อม ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์มีความผ่อนคลายและธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้ว ก็จะมีความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลา ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนให้ลูกค้าได้กู้ง่าย ๆ เช่นนี้ เชื่อว่าสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประคับประคองธุรกิจเดินหน้าต่อท่ามกลางความยากลำบากได้โดยธนาคารจะให้วงเงินสูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการ แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปีและกำหนดไถ่ถอนภายใน 3 ปี โดยจุดเด่นคือ

 • ธนาคารจะไม่มีการตรวจเครดิตบูโร
 • ไม่วิเคราะห์รายได้
 • ไม่ตรวจเช็คประวัติอะไรเลย

เพื่อที่ต้องการช่วยเหลือลูกค้าที่เดือดร้อนจริงๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยปลดล็อก SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำเงินไปเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ หรือ นำไปรีไฟแนนซ์ขายฝากที่เพราะโดยปกติแล้วการขายฝากที่ดินโดยเฉลี่ยคิดดอกเบี้ยสูงถึง 20-30% มีค่าธรรมเนีมล่วงหน้าอีกราว 10-15% และให้วงเงินประมาณ 30-50% ของราคาประเมินเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

 

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ตรวจเครดิตบูโร

เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือ กดที่รูปด้านบน

 

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ตรวจเครดิตบูโร

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ตรวจเครดิตบูโร

อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกดติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้าได้อ่าน….

 

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ตรวจเครดิตบูโร

ท่านผู้กู้ทำการเลือกแบบธุรกิจของท่าน จากนั้นกดที่ปุ่ม ลงทะเบียนได้เลย (ในตัวอย่างเลือก ธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา)

 

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ตรวจเครดิตบูโร

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ตรวจเครดิตบูโร

จากนั้นทำการ กรอกข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง โดยข้อมูลต้องเป็นความจริงเท่านั้น จากนั้น กดลงทะเบียนได้เลย

 

วิธีสมัคร สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน จากออมสินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ตรวจเครดิตบูโร

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความดังรูปภาพด้านบน จากนั้นท่านแค่รอทาง ธนาคาร ออมสินติดต่อกลับ

 

 

วงเงินกู้สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

 • กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 10 ล้านบาท
 • กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้

 • ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
 • ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

 

หลักประกันการกู้เงิน

ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน

เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแยกออกเป็นกรณีได้ดังนี้

 • กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม
 • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม – บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม
 • กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มิใช่เป็นบุคคลเดียวกัน ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสร้างจัดทำสัญญาจำนองเป็นหลักประกันร่วมด้วย

สำหรับสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th โทร 1115 หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ.

 

พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาท ฟรี..!! เพียงแค่ท่านซื้อประกันรถยนต์กับทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

แจกบัตรเติมน้ำมัน-1500-บาท-ฟรี..-ยิ่งซื้อมาก-ยิ่งได้มาก

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

;

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน