วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

November 6, 2020


ข่าวดี ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนสามารถกู้เงินกับ โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยให้ผู้ประกอบการรายย่อย(พ่อค้าแม่ค้าก็ได้) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ประจำโดยกำหนดวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทต่อราย และยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 6 เดือนแรกท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย ได้ดังต่อไปนี้


วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับคนเงินเดือนน้อยอายุงานน้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำ 


วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

อัพเดท ธนาคารออมสิน พร้อมแล้ววันนี้สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท ไม่ต้องค้ำประกัน รอบ 2 ผ่านแอพ MyMo ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมปรับเกณฑ์อนุมัติให้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงเงินทุนก้อนนี้ให้มากที่สุด โดยสมัครง่ายเพียงแค่ท่านโหลดแอพพลิเคชั่น MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน  โดยประชาชนที่มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ธนาคารยังผ่อนปรนเงื่อนไขการอนุมัติในบางหลักเกณฑ์ให้ง่ายขึ้น โดยธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแค่ 0.35% ต่อเดือนเท่านั้น ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษคือ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ผ่านแอพ MyMo หรือดูวิธีลงทะเบียนได้ด้านล่างนี้…

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

 • ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องเป็นเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
 • ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังต่อไปนี้ : สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2), สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ, สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19), สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19), สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว), หมายเหตุ :กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือเป็นผู้กู้ตามข้อ 1 – 7 แล้ว จะไม่สามารถขอสินเชื่อครั้งนี้ได้ กรณีเคยลงทะเบียนสินเชื่อ ตามข้อ 5, 6 และ 7 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ สามารถสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้ แต่การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสินสาขา

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

 

ขั้นตอนวิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ2 ผ่าน แอพพลิเคชั่น MyMo

เริ่มแรกให้ท่านผู้อ่านดาวน์โหลด mymo จากรูปภาพด้านล่างนี้ โดยท่านผู้ที่จะเข้าใช้ได้จะต้องลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

สำหรับระบบ android

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

สำหรับระบบ IOS

 

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

 

เมื่อท่านผู้อ่านเข้าโปรแกรมแล้วให้ท่านเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่าน กดปุ่ม สมัคร

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่าน กดปุ่ม สมัคร

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่านผู้อ่าน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่าน กดปุ่ม ถัดไป

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ในหน้านี้ให้ท่านผู้อ่านทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด ถัดไป

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

หน้านี้จะทำการแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ  ให้ท่านผู้อ่านทำการเลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด ถัดไป

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

หลังจากท่านเลือกวงเงินที่จะทำการกู้แล้ว ในหน้านี้ให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้น กดเครื่องหมายถูกที่ ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ทำการเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกด “ยินยอม”

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

กด ยืนยัน เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

 

 

ให้ท่านกดไปที่คำสั่ง รับรหัส OTP

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

นำรหัส OTP ที่ได้จาก SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ให้ท่านอ่านรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ โดยท่านสามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดปุ่มตัวอย่างตามลูกศรชี้ด้านบนรูปภาพตัวอย่าง

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ตัวอย่างรูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ที่จะแสดงในคลังภาพที่ท่านเลือกเก็บไว้ในโทรศัพท์ของท่าน

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

หลังจากนั้นกด เสร็จสิ้นเป็นการจบขั้นตอนการ ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

 

วิธีการดูหรือเช็คสถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

โดยท่านสามารถดูหรือเช็คสถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานรากได้ตลอกหากภาพแสดงอย่างรูปภาพด้านบน แสดงว่าท่านยังอยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

กรณีที่แสดงข้อมูลด้านบน แสดงว่าท่านไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

กรณีที่แสดงข้อมูลด้านบน แสดงว่า ท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

 

การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานรากแอพพลิเคชั่น MyMo ด้วยตัวเอง

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

 

เมื่อท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วท่านจะสามารถทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานรากได้ทันทีโดยเริ่มแรกกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ)

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ให้ท่านผู้กู้ทำการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นเลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกดยอมรับ

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่านทำการใส่รหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ (พยายอย่าใส่ตัวเลขซ้ำหรือเลขที่คาดเดาง่ายเช่น 1111111 หรือ 123456)

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อกรอกรหัสเสร็จแล้วในหน้านี้ ให้ท่านกดรับรหัส OTP

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS แล้วให้ท่านกรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาทีจากนั้นกดยืนยัน

 

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ขั้นตอนสุดท้าน เมื่อท่านกดยืนยันแล้ว ด้านจอจะแสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ ให้ท่านกดเสร็จสิ้น จากนั้นท่านก็สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

 

moneyguruwebboard

 

เอกสารใช้ในการขอกู้เสริมพลังฐานราก

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
 • ไม่ต้องตรวจกิจการ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

 

สำหรับโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้แล้วทางธนคารออมสินยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอกู้เงินได้โดยตรงที่ธนาคารออมสิน หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 1115

 

พิเศษสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

 

สุดท้ายนี้ก่อนจากกันตลอดเดือนพฤศจิกายน 63 MoneyGuru พร้อมช่วยคุณประหยัดจัดโปร Shocking Sale 11.11 ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 11% เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับช่วยเหลือประชาชนสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ ในราคาพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในเวลานี้…!!  เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

Shocking-Sale-11.11-ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น-1-พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที-11

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน