วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก


วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก จากธนาคารออมสิน กู้ได้นาน 5 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้… 

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก จากธนาคารออมสิน

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

สำหรับสินเชื่ออิ่มใจที่ได้เตรียมวงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการกู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยพิเศษตรงที่ไม่ต้องใช้หลักประกันการขอสินเชื่อ และให้ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดชำระแล้ว) คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อเพื่อให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ คาดว่าจะปล่อยกู้ให้ประมาณ 400,000 ราย โดยมีขั้นตอนและการขอสินเชื่อมีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่ออิ่มใจ

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

 • ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck
 • ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร
 • ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์
 • โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

รายละเอียด สินเชื่ออิ่มใจ

 • ธนาคารจะสนับสนุนเงินสินเชื่อวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (Effective Rate)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือคลิกที่รูปด้านบน

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

อ่านรายละเอียดข้อกำหนดให้เรียบร้อยจากนั้นไปติ๊กที่ช่อง ข้าพเจ้า… และกด ลงทะเบียน

 

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

กรอกข้อมูลร้านค้าให้เรียบร้อยโดยท่านต้อง แนบหลักฐานรูปถ่ายสถานประกอบการและเอกสารการเป็นเจ้าของต่างๆที่ทางธนาคารกำหนดลงไปด้วยจากนั้นเมื่อทำการกรอกข้อมูลและอัปโหลดรูปครบหมดแล้วให้ท่านกดที่ปุ่ม ลงทะเบียน

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

จาดนั้นรอทางธนาคารตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน 5 วันทําการ โดยเมื่อท่านทราบผลว่าท่านผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ท่านจะต้องไปสมัครขอสินเชื่ออิ่มใจที่ MYMOต่อ

ขั้นตอนวิธีลงทะเบียนใช้งาน แอพพลิเคชั่น MyMo

กรณีที่ท่านผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ท่านจำเป็นต้องสมัครขอสินเชื่ออิ่มใจที่ แอพ MYMO โดยเริ่มแรกให้ท่านผู้อ่านดาวน์โหลด mymo จากรูปภาพด้านล่างนี้ โดยท่านผู้ที่จะเข้าใช้ได้จะต้องลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี หากยังไม่เคยท่านต้องไปทำที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ่านท่าน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

สำหรับระบบ android

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

สำหรับระบบ IOS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • อนุญาตให้ Activate โดยใช้ 3G / 4G / 5G เท่านั้น ไม่สามารถใช้ WIFI เพื่อ Activate เข้าใช้งานได้
 • เบอร์โทรศัพท์จากเครือข่ายที่ใช้งานในขณะที่เปิดใช้งานจะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับ MyMo จึงจะสามารถ Activate เข้าใช้งานได้
 • เมื่อมีการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการจะแสดงให้ยอมรับใหม่ทุกครั้ง
 • ผู้ที่ดำเนินการ Root / Jailbreak โทรศัพท์จะไม่สามารถเข้าใช้งาน MyMo ได้

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

เปิดแอพจากนั้นเลือกภาษา English หรือ ภาษาไทย

 

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

จากนั้นกดติ๊กที่ช่อง ข้าพเจ้า… และกดยอมรับ

 

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารออมสิน และกด ถัดไป

 

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

กด ถัดไป เพื่อรับรหัส OTP ทางเบอร์โทรศัพท์

 

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

กรอก รหัส OTP และกด ถัดไป

 

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก
ตั้งรหัส Passcode 6 หลักสำหรับเข้าใช้งาน MyMo

 

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

ยืนยันรหัสผ่าน Passcode อีกครั้ง และกด ถัดไป

 

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 1 แสน ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

เปิดใช้งาน MyMo สำเร็จ

 

สินเชื่อนี้จะอนุมัติและทําสัญญาที่แอพ MYMO เท่านั้นโดยการพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจําเป็นและความสามารถในการผ่อนชําระของผู้กู้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ไม่ลดการจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยกันประคับประคองผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

  ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

      สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย

 •  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
 •  อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ประกันรถยนต์ราคาพิเศษพร้อมรับพร้อมส่วนลด ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand