วิธีสมัครสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด รอบแรก

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

May 12, 2021


ออมสินขานรับมติ ครม. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่ ปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน รายละ 10,000 บาท ให้ยี่นกู้ผ่าน MyMo รอบแรกเริ่มแล้ววันนี้ 13 พ.ค. เริ่ม 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ก่อนขยายผลช่วยเหลือทั่วประเทศในเฟสต่อไป ท่านที่สนใจลอง วิธีสมัครสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด รอบแรก เริ่มแล้ววันนี้….


วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน


วิธีสมัครสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด รอบแรก เริ่มแล้ววันนี้

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด รอบแรก

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 3 โดยรัฐบาลได้มอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้ออกมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที ด้วยมาตรการ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น โดยรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อคือ

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ผู้ประกอบการรายย่อย
 • ผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19
 • ผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถกู้ได้
 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินให้กู้ ไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาคืนเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้อนแลดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สำหรับในระยะแรกของโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอป MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคน

เตรียมตัวก่อนกู้ สินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด เริ่มกู้ 13 พ.ค. นี้

ขั้นตอนสมัครแอปพลิเคชั่น MyMo

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

 • ทำการดาวน์โหลดแอป “MyMo” ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ และ ระบบปฏิบัติการ IOS หลังจากนั้นลงทะเบียนที่สาขาของธนาคาร
 • จากนั้นทำการสมัครด้วยตังเองที่ธนาคารเอกสารที่ต้องใช้ คือ บัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี , สมุดบัญชีธนาคารออมสิน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนให้กับเจ้าหน้าที่ กรอกเอกสารเพื่อยืนยันใช้งาน
 • ลงทะเบียนใช้แอปครั้งแรกยอมรับเงื่อนไขกรอกรหัสประชาชน 13 หลักกด “รับรหัสเปิดใช้งาน” แล้วระบบจะส่งรหัส OTP รับข้อความทาง SMS นำข้อความนั้นมากรอกในแอปแล้วกด “เปิดใช้บริการ”
 • หลังลงทะเบียนแอป “MyMo” เสร็จ จากนี้ก็รอให้ธนาคารออมสินเปิดระบบการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 บนแอปในวันที่​ 13​ พฤษภาคมนี้

สำหรับท่านที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเราได้นำตัวอย่างวิธีลงทะเบียนสินเชื่อรอบก่อนอย่าง สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ2 ผ่าน แอพพลิเคชั่น MyMo เพื่อที่ท่านจะได้ทำความเข้าใจกับขั้นตอนการลงทะเบียนก่อน…


รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนพฤษภาคม 64


รอบแรกให้ 6 จังหวัด สีแดงเข้มก่อน

สำหรับรอบแรกหรือเฟสแรกในวันที่ 13 พ.ค. นี้เริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด  คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป…

 • เฟส2 เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64 ลูกค้าในพื้นที่ทั่วไป และมีแอป MyMo ก่อน วันที่ 1 พ.ค. 64
 • เฟส3 ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารจะแจ้งกําหนดเวลาให้ทราบต่อไป

หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงิ

ตัวอย่างวิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ2 ผ่าน แอพพลิเคชั่น MyMo

เริ่มแรกให้ท่านผู้อ่านดาวน์โหลด mymo จากรูปภาพด้านล่างนี้ โดยท่านผู้ที่จะเข้าใช้ได้จะต้องลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

สำหรับระบบ android

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

สำหรับระบบ IOS

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อท่านผู้อ่านเข้าโปรแกรมแล้วให้ท่านเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่าน กดปุ่ม สมัคร

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่าน กดปุ่ม สมัคร

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่านผู้อ่าน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่าน กดปุ่ม ถัดไป

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ในหน้านี้ให้ท่านผู้อ่านทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด ถัดไป

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

หน้านี้จะทำการแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ  ให้ท่านผู้อ่านทำการเลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด ถัดไป

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

หลังจากท่านเลือกวงเงินที่จะทำการกู้แล้ว ในหน้านี้ให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้น กดเครื่องหมายถูกที่ ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ทำการเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกด “ยินยอม”

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

กด ยืนยัน เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ให้ท่านกดไปที่คำสั่ง รับรหัส OTP

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

นำรหัส OTP ที่ได้จาก SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ให้ท่านอ่านรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ โดยท่านสามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดปุ่มตัวอย่างตามลูกศรชี้ด้านบนรูปภาพตัวอย่าง

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ตัวอย่างรูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ที่จะแสดงในคลังภาพที่ท่านเลือกเก็บไว้ในโทรศัพท์ของท่าน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

หลังจากนั้นกด เสร็จสิ้นเป็นการจบขั้นตอนการ ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

วิธีการดูหรือเช็คสถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

โดยท่านสามารถดูหรือเช็คสถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานรากได้ตลอกหากภาพแสดงอย่างรูปภาพด้านบน แสดงว่าท่านยังอยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

กรณีที่แสดงข้อมูลด้านบน แสดงว่าท่านไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

กรณีที่แสดงข้อมูลด้านบน แสดงว่า ท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานรากแอพพลิเคชั่น MyMo ด้วยตัวเอง

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วท่านจะสามารถทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานรากได้ทันทีโดยเริ่มแรกกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ)

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ให้ท่านผู้กู้ทำการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นเลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกดยอมรับ

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

จากนั้นให้ท่านทำการใส่รหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ (พยายอย่าใส่ตัวเลขซ้ำหรือเลขที่คาดเดาง่ายเช่น 1111111 หรือ 123456)

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อกรอกรหัสเสร็จแล้วในหน้านี้ ให้ท่านกดรับรหัส OTP

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS แล้วให้ท่านกรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาทีจากนั้นกดยืนยัน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

ขั้นตอนสุดท้าน เมื่อท่านกดยืนยันแล้ว ด้านจอจะแสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ ให้ท่านกดเสร็จสิ้น จากนั้นท่านก็สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอป MyMo เท่านั้น จึงขอแจ้งเตือนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น เช่น LINE หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ MyMo โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง โดยสามารถติดต่อธนาคารที่ Call Center โทร. 1115 และที่ Facebook : GSB Society

พิเศษสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 5% พร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรี 500 บาท เพื่อรับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ส่วนลดทำประกัน

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน