สินเชื่อบุคคลออนไลน์ Krungsri iFIN  สมัครง่ายเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องเท่านั้นที่มาพร้อมวงเงินสูงถึง 3 แสนบาท สำหรับท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี ดอกเบี้ยถูกวงเงินสูง 300,000 บาท รู้ผลใน 1 วัน

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี ดอกเบี้ยถูก รู้ผลไวใน 1 วัน

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี ดอกเบี้ยถูก

สำหรับ สินเชื่อบุคคลออนไลน์ Krungsri iFIN ที่ธนาคารกรุงศรีเปิดบริการรู้ผลไวสมัครง่ายเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเท่านั้น โดยข้อดีของสินเชื่อบุคคลออนไลน์นี้คือ  ท่านผู้กู้สามารถ ทำด้วยตัวเองไม่ว่า ที่ไหน เมื่อไรผ่านมือถือ สะดวกทุกที่ ทุกที่ทุกเวลา ติดตามสถานะได้ด้วยตัวเองผ่านแอป KMA  อัปโหลดเอกสารออนไลน์ต่างได้ง่าย และรับผลอนุมัติไวกว่าสินเชื่อบุคคลธรรมดา โดยท่านที่มีบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงศรีก็สามารถสมัครได้ง่ายๆ เช่นกันแต่หากท่านเป็น ลูกค้ากรุงศรี มีแอป KMA และมีบัญชีออมทรัพย์กรุงศรี อยู่แล้วท่านจะได้รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3%

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

 • ผู้ขอกู้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
 • หากท่านอยากได้สิทธิพิเศษ รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3% ท่านต้องมีบัญชีธนาคารกรุงศรีและมีแอปพลิเคชั่น KMA

วิธีสมัครสินเชื่อ Krunsri iFIN ผ่านมือถือ

ขั้นแรกโหลด แอป KMA

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android คลิกโหลดที่รูปด้านบน


สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS คลิกโหลดที่รูปด้านบน

ขั้นต่อไปสำหรับยื่นกู้สินเชื่อ Krungsri iFIN ด้วยตนเองผ่าน KMA-Krungsri Mobile App ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี-ดอกเบี้ยถูกวงเงินสูง-300000-บาท-รู้ผลใน-1-วัน

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี-ดอกเบี้ยถูกวงเงินสูง-300000-บาท-รู้ผลใน-1-วัน

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี-ดอกเบี้ยถูกวงเงินสูง-300000-บาท-รู้ผลใน-1-วัน

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี-ดอกเบี้ยถูกวงเงินสูง-300000-บาท-รู้ผลใน-1-วัน

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี-ดอกเบี้ยถูกวงเงินสูง-300000-บาท-รู้ผลใน-1-วัน

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี-ดอกเบี้ยถูกวงเงินสูง-300000-บาท-รู้ผลใน-1-วัน

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี-ดอกเบี้ยถูกวงเงินสูง-300000-บาท-รู้ผลใน-1-วัน

เมื่อทำตามขั้นตอนด้านบนไปแล้วให้ท่านรอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อบอกวงเงินที่ต้องการ เมื่อท่านได้รับวงเงินที่ต้องการแล้วจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายลงนามเอกสาร สุดท้ายรอรับผลอนุมัติสินเชื่อ ยืนยันวงเงินและรับเงินโอนเข้าบัญชี


สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร


อัตราดอกเบี้ย

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี ดอกเบี้ยถูก

อัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี ดอกเบี้ยถูก

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์กรุงศรี ดอกเบี้ยถูก

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต้ำ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน – Revolving Loan


เอกสารการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

ข้อควรรู้และสำหรับอัตราดอกเบี้ย Krungsri iFIN 

สำหรับท่านที่สนใจสินเชื่อต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20-59 ปี สำหรับวงสูงสุดแต่ละคนอาจจะได้รับไม่เท่ากัน ซึ่งมีวงเงินสูงสุด 300,000 บาท สำหรับการเบิกเงินจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี ที่ท่านผู้สมัครผูกไว้กับเอกสารการสมัคร หากท่านอยากได้สิทธิพิเศษ รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3% ต้องเปิดบัญชีกับทางธนาคารกรุงศรีโดยดูได้จากขั้นตอนด้านบน สำหรับ อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้นอัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป หรือ อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้นอัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้นอัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ สินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand
บทความแนะนำ

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand