วิธีสมัครสินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 50,000 บาท

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

July 8, 2020


มาดู วิธีสมัครสินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 50,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก  โดย ธ.ก.ส.หวังช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมสร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้


วิธีสมัครสินเชื่อกู้ง่ายได้เงินไวไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ง้อหนี้นอกระบบ


วิธีสมัครสินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจาก-ธ.ก.ส.-วงเงิน-50000-บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตร ระบุว่า (ธ.ก.ส.) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” สำหรับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. โดยคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนแรก เพื่อ ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ในวงเงิน 5 หมื่นบาท โดย ธ.ก.ส. ระบุว่าจุดประสงค์ของสินเชื่อใหม่นี้ คือ การเป็นเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้มีเงินทุนในการสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาชีพอื่นๆ เช่น ใช้เป็นต้นทุนเพื่อขายอาหาร ขายสินค้าออนไลน์ เปิดร้านซักรีด ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ขายของรถเข็น นวดแผนโบราณ เป็นต้น

 

เงื่อนไขวิธีสมัครสินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • เป็นเกษตรกร ทายาทของเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่
 • บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่
 • ต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น
 • มีแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

 

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

 • ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

วงเงินสินเชื่อ

 • กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย

 

การชำระคืน

 • ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

 

อัตราดอกเบี้ย

 • เดือนที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยอัตรา 0% ต่อปี
 • เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดตามอัตรา MRR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี

 

หลักประกัน

 • ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กูได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
 • ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กูได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

วิธีสมัครสินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจาก-ธ.ก.ส.-วงเงิน-50000-บาท

 

สำหรับ โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ  จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ ในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้ สำหรับท่านผู้อ่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 555 0555

นอกจากนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนเกษตรกร รายละไม่เกิน 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนโดยเริ่มเปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 และนัดทำสัญญาตั้ง 7 พ.ค.-30 ธ.ค. 2563

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

 

ที่มา ธนาคารเพื่อการเกษตรและประชาชาติธุรกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน