วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

September 12, 2020


ข่าวดี…!! ธนาคารออมสิน เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 กับสินเชื่อวงเงินกู้สูง 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ  โดยท่านสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน หรือ สอบถามรายละเอียดที่  Call Center : 1115


วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนบัวหลวงอุ่นใจ ไม่ต้องค้ำ วงเงินสูงสูด 1 ล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ

วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD เงินเดือนน้อยอายุงานน้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติไว


วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย-50000-บาท-ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้มีรายได้ประจำและเหล่าอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 – 50,000 บาท พิเศษในอัตราดอกเบี้ย 0.10 % ต่อเดือน และ ในอัตราดอกเบี้ย 0.35 % ต่อเดือน โดยสามารถผ่อนชำระสูงสุดนาน 3 ปี เพียงใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียวเท่านั้น หรือ สเตทเมนท์แค่ 3 เดือน โดยโครงการนี้จัดทำเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากโดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

 • ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
 • ผู้กู้เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • ผู้กู้ต้องมีการฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ(ฟรีแลนซ์) วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

 • ผู้กู้สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้กู้ต้องเ็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร(เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 • ผู้กู้ต้องมีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
 • ผู้กู้ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

 

ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย-50000-บาท-ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสิน

ไปที่ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.thหรือคลิกที่รูป

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

จากนั้น เลือก ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 10,000 บาท สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ หรือ 50,000 บาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ โดยคลิกที่ปุ่มสีแดงด้านล่าง  (ตัวอย่างเลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน  50,000 บาท)

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

จากนั้น ติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกดที่ช่อง  ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

กรอกรายละเอียดให้ครบจากนั้นกดที่ ลงทะเบียน

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ก็แค่รอการติดต่อทาง SMS เพื่อแจ้งวันนัดหมาย  เมื่อได้รับข้อความ SMS โดยแจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

 

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

เงื่อนไขสำหรับการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
 • ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ 10,000 บาท

 • วงเงิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้

สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

 • 1. เอกสารส่วนบุคคล
  1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน
  1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
  1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้
 • 2. เอกสารทางการเงิน
  2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม
  2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

สำหรับ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

 

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน