วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

August 4, 2020


เปิดแล้ววันแรก ธนาคารออมสิน เปิดให้ กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น โดยท่านสามารถดู วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน หรือสอบถามรายละเอียดที่  Call Center : 1115


วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ถือบัตรคนจนวงเงิน 50,000 บาท ผ่อนสบาย 5 ปี


วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินปล่อย กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้รอบ 2 ภายใต้ชื่อโครงการ สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะทำการปล่อยให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยแค่ 0.35% ต่อเดือน โดยสามารถผ่อนชำระสูงสุดนาน 3 ปี เพียงใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียวเท่านั้น หรือ สเตทเมนท์แค่ 3 เดือน โดยโครงการนี้จัดทำเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมาก

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น กลุ่มพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการต่างๆ รวมไปจนถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
 • ผู้สมัครต้องมีมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพที่สามารถติดต่อได้
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • ผู้สมัครต้องมีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

ไปที่ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.thหรือคลิกที่รูป

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

จากนั้น เลือก ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 10,000 บาท หรือ 50,000 บาท โดยคลิกที่ปุ่มสีแดงด้านล่าง  (ตัวอย่างเลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน  50,000 บาท)

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

จากนั้น ติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกดที่ช่อง  ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

กรอกรายละเอียดให้ครบจากนั้นกดที่ ลงทะเบียน

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ-50000-บาท-จากธนาคารออมสิน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ก็แค่รอการติดต่อทาง SMS เพื่อแจ้งวันนัดหมาย

 

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

เงื่อนไขสำหรับการขอสินเชื่อ

 • สินเชื่อให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • สินเชื่อมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือนฃ
 • มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย สู้สุดไม่เกิน 3 ปี
 • ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ต้องมีหลักประกันกรณีบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

เอกสารทางการเงิน

 • สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน