วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19


สำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 เวลานี้ธนาคารออมสิน พร้อมให้ สินเชื่อฉุกเฉิน  ให้กู้ เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10% ต่อเดือน และไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน โดยวันนี้เราจะมาสอน วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19


5 กลุ่มเข้าเกณฑ์ตรวจโควิด-19 ฟรี ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ


วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19

สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19รายละเอียด วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ทั้ง 10,000 และ 50,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th จากนั้นกดไปที่ปุ่ม ลงทะเบียนสินเชื่อ (ผู้สมัครต้องมีบัญชี ธนาคารออนสิน เท่านั้น หากไม่มีท่านต้องทำการเปิดบัญชีก่อน)

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

2.จากหน้าลงทะเบียน กรณีเลือกแบบ  เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด  ผ่อนชำระคืน 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก(เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) ม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

3.เมื่อท่านเลือกวงเงินกู้แล้ว หน้า ข้อความตกลงยินยอม เมื่อท่านอ่านรายละเอียดจนครบให้  ติ๊กถูกที่ช่องด้านบนบรรทัดข้าพเจ้าได้อ่าน จากนั้นกดที่ปุ่ม ลงทะเบียน

 

 

4.ทำการกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน เลือกระยะเวลาที่ติดต่อกลับ จากนั้นกด ลงทะเบียน

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

5.เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะขึ้นข้อความดังรูปจากนั้น รอรับอนุมัติวงเงินและติดต่อกลับภายใน 5 วัน

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

ตัวอย่างวิธีลงทะเบียน กรณีเลือกแบบ  เงินกู้ 10,000 บาท

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

กรณีเลือกแบบ   50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด  ผ่อนชำระคืน 3 ปี โดยใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน  จากนั้นทำตามแบบด้านบน

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

 

คุณสมบัติผู้กู้

  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • ต้องมีบัญชี ธนาคาร ออนสิน หากไม่มีท่านต้องทำการเปิดบัญชี ก่อน
  • เป็นผู้ประสบปัญหาจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยหนาว และรวมถึงผู้ประสบภัย  อาทิ พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่ – สามล้อ มัคคุเทศก์
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
  • จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. อัตราดอกเบี้ย กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

  • ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
  •  ปีที่ 2-5 ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้

  • ระหว่างสัญญา เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1. อีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
  • ภายหลังครบกำหนดสัญญา เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1. อีกร้อยละ 0.50 ของเงินต้นคงเหลือ (ลดต้นลดดอก) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี

ระยะเวลากู้

ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา

 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

 

ธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนที่ www.gsb.or.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) โทร.1115

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ อยู่บ้านช้อปปิ้งสิ่งอาหารมาทานน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปข้างนอกแน่นอน MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต