วิธีปลดหนี้บ้านระยะยาวอายุตั้งแต่ 10-30 ปี - MoneyGuru.co.th

วิธีปลดหนี้บ้านระยะยาวอายุตั้งแต่ 10-30 ปี


มาดูขั้นตอน วิธีปลดหนี้บ้านระยะยาวอายุตั้งแต่ 10-30 ปี เพราะหนี้บ้านส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะยาวที่มาพร้อมวงเงินค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระดับรายได้ อัตราดอกเบี้ยในช่วงแรกมักจะอยู่ในระดับต่ำ และค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นในระยะถัดไป ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยรวมอาจเป็นจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับวงเงินกู้ ลูกหนี้จึงควรใส่ใจบริหารจัดการหนี้บ้าน เพื่อให้สามารถปิดหนี้และเป็นเจ้าของบ้านได้โดยไม่เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

วิธีปลดหนี้บ้านระยะยาวอายุตั้งแต่ 10-30 ปี

วิธีปลดหนี้บ้านระยะยาวอายุตั้งแต่ 10-30 ปี

ในการบริหารจัดการหนี้บ้าน ลูกหนี้ควรวางแผนรายรับ-รายจ่ายในระยะยาว หากเป็นไปได้ ลูกหนี้ควรประเมินแนวโน้มรายรับ-รายจ่ายของตนเองในช่วงเวลาที่นานกว่า 12 เดือน เนื่องจากหนี้บ้านเป็นภาระผูกพันระยะยาวที่มีวงเงินค่อนข้างสูง การวางแผนทางการเงินระยะยาวจะช่วยให้ลูกหนี้สามารถปรับตัวได้อย่างทันเวลา นอกจากนี้ ลูกหนี้ควรพยายามผ่อนชำระเต็มจำนวนตามกำหนดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดเบี้ยปรับ และชำระหนี้เพิ่มเติมเมื่อมีกระแสเงินสดเข้ามา (เช่น เงินเดือน โบนัส หรือรายได้พิเศษนอกเหนือจากงานประจำ) เพื่อช่วยลดภาระหนี้ ทำให้ลูกหนี้ปลดหนี้ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ลูกหนี้อาจพิจารณาขอเปลี่ยนสัญญา (refinance) สินเชื่อบ้านไปยังธนาคารอื่น ๆ หรือขอลดดอกเบี้ย (retention) จากธนาคารเดิม เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระลง ซึ่งส่วนมากการ refinance ทำได้ทุก ๆ 3 ปี สิ่งที่ลูกหนี้ต้องคำนึงถึงในการ refinance คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนสัญญา และภาระดอกเบี้ยที่จะประหยัดได้จากการเปรียบเทียบรายจ่ายดอกเบี้ยของสัญญาใหม่กับสัญญาเก่า

ข้อแนะนำทางเลือกของลูกหนี้

กรณีลูกหนี้ปกติ (ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน)

คำแนะนำคือขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการขั้นต่ำของ ธปท. ดังนี้

 1. ปรับลดค่างวด
 2. พักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาให้ชำระดอกเบี้ยเพียงบางส่วน
 3. พักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 4. กรณีลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างรุนแรง จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้เจ้าหนี้พิจารณา พักชำระค่างวด ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลดค่างวด การพักชำระค่างวด หรือพักชำระหนี้ตามมาตรการข้างต้นแล้ว ให้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยให้ลูกหนี้ทยอยชำระคืนได้เป็นขั้นบันได (step up)

กรณีลูกหนี้ที่เป็น NPL

คำแนะนำในการแก้ปัญหาเมื่อท่านติด NPL จะแบ่งได้ดังต่อไปนี้

1.เจรจาเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่

 • เจรจาขอชำระหนี้ตามความสามารถเพื่อลดการถูกฟ้อง ลดการถูกยึดทรัพย์

2.ตีโอนทรัพย์ชำระหนี้

 • เหมาะสำหรับลูกหนี้ที่ชำระหนี้ไม่ไหวแล้ว ขอปิดหนี้กับเจ้าหนี้
 • ลูกหนี้อาจเจรจาขอเวลาโอนขายทรัพย์ให้บุคคลที่ 3 เพื่อนำเงินมาชำระหนี้
 • ฝากขายทรัพย์ ผ่านช่องทางของธนาคาร

3.เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

 • การไกล่เกลี่ยทำได้ทั้งในศาล และนอกศาล

ศึกษามาตรการช่วยเหลือของ ธปท.

มาตรการความช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้สินเชื่อบ้าน ได้แก่ การปรับลดค่างวด การพักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาให้ชำระดอกเบี้ยเพียงบางส่วน พักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย และในกรณีลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างรุนแรง ให้เจ้าหนี้พิจารณา พักชำระค่างวด และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลดค่างวด การพักชำระค่างวด หรือพักชำระหนี้ตามมาตรการข้างต้นแล้ว ให้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยให้ลูกหนี้ทยอยชำระคืนได้เป็นขั้นบันได (step up) ซึ่งลูกหนี้สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารเจ้าหนี้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มาตรการรวมหนี้ (Debt Consolidation) สำหรับลูกหนี้รายย่อยที่มีสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันภายใต้กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกัน ให้สามารถรวมหนี้ดังกล่าว เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามความสามารถของลูกหนี้

ศึกษามาตรการช่วยเหลือของสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้สถาบันการเงินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยตามแนวทางที่ ธปท. กำหนด ในรูปแบบและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ในส่วนของสินเชื่อบ้านหลายธนาคารได้นำเสนอโปรแกรม refinance ซึ่งอาจทำให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ลูกหนี้สามารถศึกษามาตรการของสถาบันการเงินแต่ละแห่งได้ทางเว็บไซต์ หรือ call center ของสถาบันการเงินนั้น ๆ

ก่อนจะจากกันสำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด พร้อมให้วงเงินกู้สูงไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

สินเชื่อซิตี้แบงก์ ประจำเดือนตุลาคม กู้ง่ายไม่ต้องค้ำสำหรับคนเงินเดือน 3 หมื่น

สินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์ สินเชื่อที่พร้อมให้เงินสดรวดเร็วทันใจ ด้วยขั้นตอนการสมัครที่แสนง่าย  อนุมัติเงินก้อนในวงเงินที่คุณพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 9.99 %* เพิ่มเงินสดสานฝันให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงในช่วงเวลาวันปีใหม่ที่จะถึงนี้กับสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน และสามารถปิดรายการเมื่อไหร่ก็ได้  โดยจุดเด่นขอสินเชื่อเงินด่วนซิตี้แบงก์มีดังต่อไปนี้

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • อนุมัติเงินไว ไม่ต้องมีคนค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • รับดอกเบี้ยไม่แพงต่ำสุดอยู่ที่ 9.99 %*
 • รวมทุกหนี้ที่มีอยู่ไว้ที่เดียว

กรณีที่ท่านเงินเดือนไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปท่านจะได้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และพิเศษสุดๆกับ  โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษ ที่มีให้เลือกมาถึง 2 แบบดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%

วิธีสมัครสินเชื่อกู้ง่ายไม่ต้องค้ำ จากซิตี้แบงก์

สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น* หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (ยกเว้นเจ้าของกิจการ) ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น

สินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์

แบบที่ 2 โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน

วิธีสมัครสินเชื่อกู้ง่ายไม่ต้องค้ำ จากซิตี้แบงก์

สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น

สินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์

ท่านผู้กู้ที่สนใจ สมัครงานเพียงคลิกที่ลิงค์นี้

สินเชื่อบุคคล หรือรูปภาพด้านบนจากนั้นกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

วิธีสมัครสินเชื่อกู้ง่ายซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ ได้เงินไว

เมื่อเข้ามาที่หน้า สินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์เพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลตามรูปด้านบนให้ครบจากนั้นกดที่ปุ่ม สมัคร

เพียงเท่านี้ท่านก็แค่รอทาง ธนาคารซิตี้แบงก์ ติดต่อกลับเป็นทันเสร็จสิ้น

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 5% พร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรี รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ประกันรถยนต์กันน้ำท่วมราคาพิเศษ

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand