รวมโปรสินเชื่อช่วย sme ดอกเบี้ยต่ำ จาก ธนาคารออมสิน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

October 30, 2020


ข่าวดีรับงาน SMART SME EXPO 2020 ทางด้านธนาคาร ออมสิน ธอส.และ ธ.ก.ส. จัดทัพสินเชื่อช่วยเอสเอ็มอี สู้โควิด19 ในงาน SMART SME EXPO 2020 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.- 1 พ.ย.นี้ สำหรับท่านที่สนใจเราได้ทำการ รวมโปรสินเชื่อช่วยsme ดอกเบี้ยต่ำ จาก ธนาคารออมสิน ธอส.และ ธ.ก.ส. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

 

รวมโปรสินเชื่อช่วย sme ดอกเบี้ยต่ำ จาก ธนาคารออมสิน

รวมโปรสินเชื่อช่วย-sme-ดอกเบี้ยต่ำ-จาก-ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินพร้อมจัดหนักช่วย sme ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า การจัดงาน SMART SME EXPO 2020 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และ SMEs Startup เน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

  • สินเชื่อที่จะให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้โฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ หรือนำไปไถ่ถอนจากสัญญาขายฝากที่ทำไว้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินของราชการ ไม่พิจารณาภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ คิดอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา และผู้กู้สามารถนำเงินต้นมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อมีความพร้อม ภายในเวลา 3 ปี

สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs

  • สินเชื่อสำหรับเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ธนาคารฯ ให้เงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยวงเงินกู้ 1-20 ล้านบาท หากทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีที่ 1 = 3.99 ต่อปี ปีที่ 2 = 4.99 หลังจากนั้นกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ย MOR/MLR+0.75% (ปัจจุบัน MOR ของธนาคารฯ = 5.995% และ MLR = 6.150%) และกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันตั้งแต่ร้อยละ 30 คิดอัตราดอกเบี้ย MOR/MLR+1.25% แต่หากกู้ในวงเงิน 20-100 ล้านบาท แล้วประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก = 4.00 ต่อปี หลังจากนั้นกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ย MOR/MLR+0.75% และกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันตั้งแต่ร้อยละ 30 คิดอัตราดอกเบี้ย MOR/MLR+1.00%

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว

  • สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์ และ Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ธุรกิจได้ใช้วงเงินสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง โดยผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญา (5 ปี) ใช้บุคคลค้ำประกัน และปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

  • สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินกู้สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ ในอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี เพื่อที่สถาบันการเงินนั้นจะนำไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับผู้ประกอบการ ในอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง

  • สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) สำหรับธุรกิจ 10 S-Curve ที่ต้องการยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือธุรกิจอื่น เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันยื่นคำขอกู้ หรือเป็นผู้ประกอบการใหม่/เดิมที่เคยรับการอนุมัติ และใช้วงเงินสินเชื่อในโครงการ Soft Loan ระยะที่ 1-2 และ Soft Loan เครื่องจักร โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

รวมโปรสินเชื่อช่วย-sme-ดอกเบี้ยต่ำ-จาก-ธนาคารออมสิน

 

ธนาคาร ธอส. นำเสนอ สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก

  • ด้านนางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมพิธีเปิดงาน “SMART SME EXPO 2020” ซึ่งภายในบูธ ธอส. ได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก พิเศษฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก นำโดยสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว หมวดที่ 2 จำนวน 1,000,000 หน่วย ๆ ละ 5,000 บาท รวม 5,000 ล้านบาท
  • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษ New Flexi for Welrare and Corporate รับอัตราดอกเบี้ย สูงสุดรวม 1.1% ต่อปี
  • ธ.ก.ส. ได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ SME Startup และธุรกิจต่างประเทศมาให้บริการที่คลินิกสินเชื่อเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนได้นำสินค้าจากผู้ประกอบการ SME เกษตรหัวขบวนมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตกาแฟ GI ที่ผ่านการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บริษัท ขนมไทยไกลหวาน ลูกค้า SME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนผลไม้สดและแปรรูปบ้านดอนทอง จังหวัดนครปฐม กลุ่มแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และบริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกอบการแปรรูปกล้วยตากอบคุณภาพ

 

ธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ นายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมพิธีเปิดงาน SMART SME EXPO 2020 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนธุรกิจและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เพื่อนำความรู้และทักษะในแนวธุรกิจใหม่ ๆ มาต่อยอดธุรกิจ ภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วยธุรกิจอาหารแห่งอนาคต ธุรกิจความงาม และสุขภาพสมัยใหม่ ฟังก์ชั่นสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน มิติใหม่แห่งโลกการเงิน โมเดลธุรกิจใหม่ และธุรกิจเกษตรทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จำนวนกว่า 400 บูธ

 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอลล์ 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563   พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาท ฟรี..!! เพียงแค่ท่านซื้อประกันรถยนต์กับทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

แจกบัตรเติมน้ำมัน-1500-บาท-ฟรี..-ยิ่งซื้อมาก-ยิ่งได้มาก

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

 

ที่มากรุงเทพธุรกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน