รวมสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้วงเงินกู้สูงที่สุด

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

February 9, 2021


สำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อวงเงินกู้สูงวันนี้ทาง Moneyguru ได้รวบ รวม สินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้วงเงินกู้สูงที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยจะมีสินเชื่อเจ้าไหนบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย


วิธีสมัครสินเชื่อกู้ง่ายจากซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ รับตรุษจีน


รวมสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้วงเงินกู้สูงที่สุดประจำเดือน กุมภาพันธ์

รวมสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้วงเงินกู้สูงที่สุด

สินเชื่อหมุนเวียน บัตรกดเงินสด KTC PROUD (บัตรกรุงไทย)

วงเงินกู้ 15,000 – 3,000,000 บาท

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย ผู้มีรายได้ประจำ ตามรายได้- 12,000 – 99,999 บาท : 25% – 100,000 บาทขึ้นไป : 24%
 • อัตราดอกเบี้ย ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย – 12,000 – 99,999 บาท : 25% – 100,000 บาทขึ้นไป : 24%

เงื่อนไขการสมัคร ของผลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสด KTC PROUD

 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 – 20,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แล
 • มีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

ท่านที่สนใจสามารถดูวิธีสมัครได้ที่นี้ : สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD


สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน KKP Personal loan (ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร)

วงเงินกู้ตั้งแต่  20,000 -1,500,000 บาท

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มพนักงานประจำ : อัตราดอกเบี้ยตามรายได้

 • รายได้ 20,000 – 29,999 บาท : 24.99%
 • รายได้ 30,000 – 49,999 บาท : 21.99% – 24.99%
 • รายได้ 50,000 – 69,000 บาท : 19.99% – 23.99%
 • รายได้ 70,000 – 99,000 บาท : 15.99% – 20.99%
 • รายได้ 100,000 – 200,000 บาท : 12.99% – 18.99%
 • รายได้ตั้งแต่ 200,001 บาท ขึ้นไป : 9.99% – 18.99%

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • ผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 • ผู้สมัครที่มีอายุการทำงานปัจจุบัน พนักงานรายเดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ท่านที่สนใจสามารถดูวิธีสมัครได้ที่นี้ : สมัครสินเชื่อเกียรตินาคินภัทร


เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

สินเชื่อกู้ง่ายจากซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ

วงเงินกู้ 20,000 -1,500,000 บาท

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินกู้

 • วงเงินอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท : 21.99% – 24.99%
 • วงเงินอนุมัติ 100,000 – 149,999 บาท : 21.99% – 24.99%
 • วงเงินอนุมัติ 150,000 – 199,999 บาท : 21.99% – 23.99%
 • วงเงินอนุมัติ 200,000 – 249,999 บาท : 20.99%
 • วงเงินอนุมัติ 250,000 – 299,999 บาท : 19.99%
 • วงเงินอนุมัติ 300,000 – 399,999 บาท : 18.99%
 • วงเงินอนุมัติ 400,000 – 599,999 บาท : 17.99%
 • วงเงินอนุมัติ 600,000 – 999,999 บาท : 16.99%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป : 15.99%

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

 • ผู้กู้ต้องมีจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (สำหรับพนักงานบริษัท)
 • ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • ผู้กู้ต้องมีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • ผู้กู้ต้องที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
 • ผู้กู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

ท่านที่สนใจสามารถดูวิธีสมัครได้ที่นี้ : สมัครสินเชื่อซิตี้แบงก์


สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH (บัตรกรุงไทย)

วงเงินกู้ 15,000 – 3,000,000 บาท

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

 • รายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จึงสามารถสมัครผลิตภัณฑ์นี้ได้ และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฯที่ 25% ต่อปี

เงื่อนไขการสมัคร ของผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan)เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (ธนาคาร กสิกรไทย)

วงเงินกู้ 10,000 – 100,000,000 บาท

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย: ปีที่ 1-2 : 2% ต่อปี
 • ปีที่ 3-7 : อัตราดอกเบี้ยรอง (อัตราดอกเบี้ยรอง = MRR+3%)

เงื่อนไขการสมัคร สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

 • ต้องเป็นสินเชื่อใหม่ และไม่สามารถนำวงเงินในโครงการไปชำระหนี้ เดิมของธนาคาร หรือ ให้ ธนาคารออกเช็คเงินสดเพื่อไปชำระหนี้ ของตนเองที่มีอยู่กับธนาคารอื่น/สถาบันการเงินอื่นได้ หรือให้ธนาคารโอนบาทเนตไปเข้าบัญชีของผู้กู้ที่ธนาคารอื่น/สถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Personal Credit) (กรุงศรีอยุธยา)

วงเงินกู้ 30,000 -2,000,000 บาท

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 30,000 – 99,999 บาท : 25%
 • สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 100,000 – 149,999 บาท : 24%
 • สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 150,000 – 299,999 บาท : 23%
 • สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป : 19.99%

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 30,000 – 299,999 บาท : 25%
 • สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป : 22.99%

เงื่อนไขการสมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Personal Credit)

 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น และรายได้ขั้นต่ำสำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัว เป็นไปตามเงื่อนไขและประกาศของธนาคาร
 • กรณีลูกค้าสินเชื่อบุคคลใหม่ และรายได้ < 30,000 บาท จะต้องมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น (หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ที่มิใช่สถาบันการเงิน) ไม่เกิน 3 แห่ง

moneyguruwebboard


สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card (ธนาคาร ออมสิน)

วงเงินกู้ 20,000 -1,500,000 บาท

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย ผู้มีรายได้ประจำ ตามรายได้- 15,000 บาท : 24%
 • อัตราดอกเบี้ย ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ตามรายได้- 15,000 บาท : 24%

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

 • ผู้กู้ต้องมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำ
 • ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี อายุงาน
 • กำหนดรายได้รวมขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ท่านที่สนใจสามารถดูวิธีสมัครได้ที่นี้ : สมัครสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card


สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ (ธนาคาร กรุงไทย)

วงเงินกู้ 20,000 – 1,000,000 บาท

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจที่หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อเป็นสวัสดิการ

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

 • อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.22% ณ วันที่ 28 ส.ค. 2563
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว MRR+3.00% ต่อปี = 9.22% ต่อปี

เงื่อนไขการสมัคร

 • เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการรวมทั้งหนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • มีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน สินเชื่อบุคคลบัวหลวงสุขใจ (ธนาคาร กรุงเทพ)

วงเงินกู้ 15,000 -1,000,000 บาท

เงื่อนไขการสมัคร ของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลบัวหลวงอุ่นใจ (เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และทำงานกับกิจการนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด)

 • ต้องมีบัญชีเงินเดือน (payroll) กับธนาคาร
 • ทำงานกับกิจการนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล ด้วยการหักบัญชีเงินเดือนที่มีกับธนาคาร
 • สมัครใช้บริการครั้งแรกได้ 1 ผลิตภัณฑ์ และสมัครผลิตภัณฑ์ที่ 2 ได้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แรก 6 เดือนขึ้นไป
 • รายได้ < 30,000 บาท ได้วงเงินสินเชื่อบุคคลรวมทุกประเภทสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและมีวงเงินสินเชื่อบุคคลได้ไม่เกิน 3 สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจ

เงื่อนไขการสมัคร

 • ต้องมีบัญชีเงินเดือน (payroll) กับธนาคาร
 • ทำงานกับกิจการนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล ด้วยการหักบัญชีเงินเดือนที่มีกับธนาคาร
 • สมัครใช้บริการครั้งแรกได้ 1 ผลิตภัณฑ์ และสมัครผลิตภัณฑ์ที่ 2 ได้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แรก 6 เดือนขึ้นไป
 • รายได้ < 30,000 บาท ได้วงเงินสินเชื่อบุคคลรวมทุกประเภทสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและมีวงเงินสินเชื่อบุคคลได้ไม่เกิน 3 สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจ

พิเศษสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

พิเศษ…!! ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10% ❗ เพียงแค่ท่านลงทะเบียนซื้อประกันกับ MoneyGuru ที่ลิงค์นี้ : http://bit.ly/3p4wf1l เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน