ย้ายงานก่อน รีไฟแนนซ์บ้าน ได้หรือไม่?

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "Banking & Finance,สินเชื่อส่วนบุคคล"

May 23, 2018


รีไฟแนนซ์บ้าน
หากใครที่กำลังอยากจะรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ติดปัญหาเรื่องว่ากำลังจะย้ายงานใหม่อยู่พอดี ก็ตามเรามาดูทางนี้ครับ เพราะวันนี้ MoneyGuru.co.th ได้รวบรวมข้อมูลในส่วนของ ย้ายงานก่อน รีไฟแนนซ์บ้าน ได้ไหม? มาฝากพวกเรากัน เพื่อไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนและการตัดสินใจครับ และสำหรับคนที่สนใจก็สามารถอ่านไว้เป็นความรู้ได้นะครับ เผื่อถึงเวลาของตัวเราจะได้นำมาใช้ครับ

ย้ายงานก่อน รีไฟแนนซ์บ้าน ได้หรือไม่?

เราขอแนะนำว่า หากใครต้องการที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน ก็ขอให้ทำก่อนที่จะออกจากงานหรือย้ายงานจะเป็นการดีกว่าครับ  เพราะเมื่อทางสถาบันการเงินเห็นว่าเรายังมีรายได้และมีอายุงานที่เหมาะสม ทางสถาบันการเงินก็มีโอกาสที่จะอนุญาตให้เราทำการรีไฟแนนซ์ได้มากขึ้น  ทางที่ดีนั้นควรทำการรีไฟแนนซ์เสียก่อนที่เราจะย้ายงานจะเป็นการดีกว่าครับ หรืออาจจะลองติดต่อสอบถามกับทางสถาบันการเงินที่เราสนใจจะรีไฟแนนซ์ด้วยก็ได้ครับ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องในส่วนนี้ครับ
และใครที่กำลังสงสัยหรืออยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการ รีไฟแนนซ์ (Refinance) นี้เพิ่มเติม ก็ตามมาดูรายละเอียดทางนี้ได้เลยครับ

รีไฟแนนซ์ คืออะไร? ช่วยอะไรเราได้บ้าง?

รีไฟแนนซ์ (Refinance)

หมายถึง การชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดของเรา ด้วยเงินกู้ใหม่ที่เรานั้นได้ทำการขอกู้เงินมาจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน
ส่วนใหญ่การรีไฟแนนซ์มักจะเกิดในกรณีที่เราผ่อนบ้าน คอนโด หรือรถยนต์ไม่ไหว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น หมุนเงินไม่ทัน ดอกเบี้ยของหนี้เดิมที่มีอยู่ค่อนข้างสูง จ่ายเงินค่างวดต่อเดือนสูง เป็นต้น ด้วยสารพัดเหตุผลที่เราว่ามานี้ ทำให้เราไปขอกู้จากสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อมาจ่ายหนี้เก่าที่เรามีอยู่ให้หมดไปนั่นเอง

เป้าหมายของการรีไฟแนนซ์

เป้าหมายของการรีไฟแนนซ์ ก็เช่น เพื่อให้เราได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ระยะเวลาในการชำระหนี้นานขึ้น ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง เป็นต้น การรีไฟแนนซ์ที่ถูกต้องนั้น จะต้องเป็นการกู้เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กู้มากที่สุด หรือเข้าใจได้ง่ายๆ ว่า เมื่อเราทำการรีไฟแนนซ์มาแล้วหนี้สินสามารถลดลงจากของเดิมนั่นเอง
เมื่อทำความรู้จักกับเรื่องการ รีไฟแนนซ์ (Refinance) เพิ่มเติมกันไปแล้ว ก็ย้อนกลับมาดูในส่วนของการรีไฟแนนซ์บ้านกันต่อว่า เอกสารที่เราต้องเตรียมไว้สำหรับใช้ในการขอรีไฟแนนซ์บ้านมีอะไรบ้างมาดูกัน

เอกสารที่เราต้องเตรียมไว้สำหรับใช้ในการขอรีไฟแนนซ์บ้าน

เอกสารในการขอ รีไฟแนนซ์บ้าน ที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้

1.เอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารส่วนนี้จะเป็นเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา (ผู้กู้) ที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนของเรากับทางสถาบันการเงิน ว่าเราเป็นตัวจริงไม่ใช่บุคคลอื่นมาแอบอ้าง โดยเอกสารส่วนนี้จะประกอบไปด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่มี)
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (กรณีที่มี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่มี) / หย่า (กรณีที่มี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)
** หากกรณีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคลมาด้วยเช่นกัน **

2.เอกสารแสดงรายได้

เอกสารส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทางสถาบันการเงินจะใช้พิจารณาว่าเรานั้น ตรงตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินระบุไว้หรือไม่ เนื่องจากเป็นส่วนที่จะแสดงให้เห็นถึงรายได้และประวัติการเดินบัญชี รวมถึงสถานะการเงินของเรา (ผู้กู้) นั่นเอง โดยเอกสารส่วนนี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
 • 2.1. กรณีบุคคลที่มีรายได้ประจำ
  • สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ (กรณีที่มี)
  • สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (สำหรับในบางสถาบันการเงิน)
 • 2.2. กรณีบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ใบทะเบียนการค้า
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
  • สำเนา ภ.พ. 30 (กรณีที่มี) หรือ ภงด. 50/51 ย้อนหลัง 5 เดือน (กรณีที่มี)
** หากกรณีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงรายได้มาด้วยเช่นกัน **
** เอกสารแสดงรายได้นี้ จะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงิน ว่าจะขอมากหรือน้อยอย่างไร **

3. เอกสารด้านหลักประกัน

จะเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกันที่จะนำมารีไฟแนนซ์ โดยเอกสารส่วนนี้จะประกอบไปด้วย
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2 เป็นต้น
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือ สัญญาให้ที่ดิน ทด.14 หรือ สัญญาซื้อขายห้องชุด
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาจำนองห้องชุด
 • สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดบ้าน หรือ ถ้าผ่อนชำระแบบตัดค่างวดอัตโนมัติ ให้ใช้ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน
(ขอบคุณข้อมูลจาก:krungsri , financialsamurai , refinn)
อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม : วิธี กู้เงิน มาปิดหนี้บัตรเครดิต หรือ รีไฟแนนซ์
อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม : โอนหนี้บัตรเครดิต ช่วยได้จริงหรือ?
หวังว่าที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังสนใจจะรีไฟแนนซ์บ้านนะครับ หากมีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากแนะนำกับเราก็สามารถคอมเม้นท์ไว้ที่ด้านล่างบทความนี้เลยครับ ส่วนคราวหน้าเราจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ

เคล็ดลับการเงิน

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน