มาตรการธนาคารช่วยโควิดอุ้มลูกหนี้รายย่อย เฟส 2

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

July 8, 2020


หลังจากประเทศไทยผ่านช่วงเวลาสถานการณ์โควิต-19 ที่ผ่านมา ย่อมส่งผลกระทบต่อการเงินในกระเป๋าแน่นอนของท่านผู้อ่านทำให้ภาคธุรกิจโดยรวมสะดุด ในขณะที่บางคนรายได้น้อยลงเพราะไม่ได้มีการจ้างงาน ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาลูกหนี้ในช่วงที่โควิด-19 ที่ในเวลานี้ยังไม่มียารักษาบวกกัยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยบทความนี้มัดรวมอัพเดท มาตรการธนาคารช่วยโควิดอุ้มลูกหนี้รายย่อย เฟส 2 มาดูกันว่ามีธนาคารไหนบ้างไปดูกันเลย…


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเดือนกรกฎาคม 2563


มาตรการธนาคารช่วยโควิดอุ้มลูกหนี้รายย่อย เฟส 2

มาตรการธนาคารช่วยโควิดอุ้มลูกหนี้รายย่อย-เฟส-2

ในเวลานี้ ธนาคารพาณิชย์และแบงก์รัฐบาลรวมจนถึงน็อนแบงก์ ได้ทยอยประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 เพิ่มเติม ปรับดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิต-บุคคลทั้งเพดานเป็นการทั่วไป ลดค่างวด-ขยายเทอมชำระหนี้สูงสุดนาน 90 เดือน หวังต่อลมหายใจลูกค้า ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือหลักๆ จะเป็นการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือ 16% จาก 18% และสินเชื่อส่วนบุคคลเหลือ 25% จาก 28% รวมถึงขยายเวลาการพักชำระหนี้และยืดระยะเวลาการชำระหนี้ โดย มาตรการธนาคารช่วยโควิดอุ้มลูกหนี้รายย่อย เฟส 2 มีดังต่อไปนี้

มาตรการธนาคารช่วยโควิดอุ้มลูกหนี้รายย่อย-เฟส-21

ธนาคารกสิกรไทย

 • ธนาคารกสิกรไทย ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 2 บนหน้าเว็บไซต์ธนาคาร โดยปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือ 16% บัตรเงินด่วน สินเชื่อเงินด่วน เหลือ 25% จาก 28% สินเชื่อรถ 24% จาก 28%
 • ลูกค้าสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต บัตรเงินด่วน สามารถพักหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยได้ต่อยาวถึง 6 เดือน หรือเลือกเปลี่ยนเป็นผ่อนชำระ 48 เดือนดอกเบี้ย 12 เดือน หรือลดค่างวด3% เป็นเวลา 6 รอบบิล ดอกเบี้ย 22%
 • สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย และลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1% เป็นเวลา 3 เดือน หรือ ลดค่างวด 50% เป็นเวลา 3 เดือน และพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
 • สินเชื่อรถ ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% สินเชื่อรถช่วยได้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน หรือลดค่างวดลง 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6และขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน

 

ธนาคารกรุงเทพ

ประกาศมาตรการเพิ่มเติมระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย โดยครอบคลุมลูกค้าบัตรเครดิต ลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อที่มีหลักประกัน โดย

 • เน้นการปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป การเพิ่มวงเงินและมาตรการขั้นต่ำเพิ่มเติม เช่น การลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ การเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะยาว การลดค่างวด การเลื่อนชำระค่างวดหรือเงินต้น เป็นต้น
 • บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเหลือ 16% สินเชื่อส่วนบุคคลเหลือ 25% และขยายวงเงินให้ลูกหนี้ดี ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือน เป็น 2 เท่าเป็นการชั่วคราว และขยายมาตรการขั้นต่ำ เช่น เปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นเทอมโลน 48 งวด โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% และยังมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
 • สินเชื่อบ้าน พักหนี้ได้ 3 เดือน และสามารถเลือกลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • มาตรการระยะที่ 2 สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในส่วนของสินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคล โดยพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 30% และเปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียนเป็นผ่อนชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 48 เดือน (สินเชื่อส่วนบุคคล)
 • ด้านบริษัทกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องภายหลังจากมาตรการระยะที่ 1 ทยอยครบกำหนด โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งในส่วนของบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และยืดระยะเวลาชำระหนี้ ให้เงินเพิ่มเติม โดยให้ผ่อนยาวสุดเป็น 90 งวด คิดอัตราดอกเบี้ย 12%

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ ออกสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลาและนำไปชำระในงวดสุดท้าย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย-อเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย
 • ลูกหนี้ยังสามารถเลือกพักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาและปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง 0.25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL และพักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ
 • สินเชื่อรถยนต์พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน และขยายระยะเวลา 3 เดือน และขยายระยะเวลาหนี้ 6 เดือน และเฉลี่ยค่างวดใหม่ตามระยะเวลา

 

บัตรเคทีซี

 • บัตรกรุงไทย หรือ KTC ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 2 สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD โดยลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ
 • เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 48 เดือน
 • ผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสด เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 22% ต่อปี นาน 48 เดือน
 • สมาชิกสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH ลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี เป็นเวลา 6 รอบบัญชีหรืองวด
 • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC  ลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี เป็นเวลา 6 รอบบัญชีหรืองวด

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน