ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

May 22, 2020


 

ธนาคารดัง หั่นดอกเบี้ยกู้ ตรึงเงินฝาธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ ตามมติกนง. เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนให้กลุ่มลูกค้า ประชาชน สามารถฟื้นตัวของฐานะการเงิน จากทางด้านภาคประชาชน และภาคธุรกิจ แต่ยังคงดอกเบี่้ยเงินฝากไว้ เพื่อช่วยลูกหนี้

 

ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

 

ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% จากระดับ 0.75% เหลือแค่ 0.50%  ทำให้เหล่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยตาม โดยเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงขาเดียว ขณะที่ฝั่งดอกเบี้ยเงินฝากยังคงที่ โดยในเวลานี้มี 5 ธนาคารดังที่ขานรับนโยบาย ดังนี้

 

อัพเดท…ธนาคาร ธอส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% – 0.250% ต่อปีเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเกิดการฟื้นตัวและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)3 ประเภททั้ง  MLR MOR และ MRR ลดลงดังนี้

 • MLR ลดลง 0.125% เหลือ 5.750%
 • MOR ลดลง 0.250% เหลือ 5.900%
 • MRR ลดลง 0.125% เหลือ 6.150%

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ธนาคารกสิกรไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

 • MLR ลดลง 0.13% เหลือ 5.47%
 • MOR ลดลง 0.38% เหลือ 5.84%
 • MRR ลดลง 0.13% เหลือ 5.97%

โดยนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เพื่อช่วยประคับประคองสภาพคล่องและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของธนาคาร พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจให้ค่อย ๆ ฟื้นตัว มีผลตั้งแต่วันที่22พ.ค.นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

 • MLR ลดลง 5.375% เหลือ 5.25%
 • MOR ลดลง 6.095 % เหลือ 5.845%
 • MRR ลดลง 6.345 % เหลือ 5.995 %

โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า จากมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มทยอยเข้าสู่ช่วงสภาวะปกติ เพื่อเร่งการฟื้นตัวของฐานะการเงินในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนให้กลับมาโดยเร็ว ธนาคารได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท เพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยให้ลุกค้าอย่างเร่งด่วน ซึ่งปรับลดลงมากที่สุดในระบบธนาคาร มีผล 22 พ.ค.นี้

 

ธนาคารกรุงเทพ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

โดยนายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ได้กล่าวว่า ธนาคารได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงทั้ง 3 ประเภททั้ง  MLR MOR และ MRR ลดลงดังนี้

 • MLR ลดลง 0.225% เหลือ 5.25%
 • MOR ลดลง 0.22% เหลือ 5.875%
 • MRR ลดลง 0.35% เหลือ 5.75%

โดยจะมีผล 21พ.ค.เป็นต้นไป

 

เปรียบเทียบบัตรเครดิตครบทุกธนาคาร

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

โดยนายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ลดดอกเบี้ยไปแล้ว 3 ครั้ง เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งครั้งนี้กรุงศรี ฯ โดยปรับลดดอกเบี้ย MLR  MOR  และ MRR ลดลงดังนี้

 • MLR ลดลง 5.83% เหลือ 5.58%
 • MOR ลดลง 6.30% เหลือ 5.95%
 • MRR ลดลง 6.30% เหลือ 6.05%

โดยมีผลตั้แต่ 21 พ.ค.เป็นต้นไป

 

ธนาคารกรุงไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR  และ MRR ลดลงดังนี้

 • MLR ลดลง 0.125% เหลือ 5.25%
 • MOR ลดลง 0.40% เหลือ 5.82%
 • MRR ลดลง 0.125% เหลือ 6.22%

โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

 

ธนาคารออมสิน ปรับลดดอกเบี้ย

ธนาคารออมสิน ลดดอกเบี้ยสอดคล้องทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของ กนง. ร่วมบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 พร้อมดูแลลูกค้ารายย่อย ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.25% ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR  และ MRR ลดลงดังนี้

 • MLR ลดลง 0.125% เหลือ 6.150%
 • MOR ลดลง 0.250% เหลือ 5.995%
 • MRR ลดลง 0.125% เหลือ 6.245%

มีผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากไม่ปรับลดเพราะมุ่งส่งเสริมการออมต่อเนื่อง

 

ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • MLR ลดลง 0.125%
 • MOR ลดลง 0.125%
 • MRR ลดลง 0.35%

การลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ นอกจากเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทแล้ว ธนาคารได้มีการปรับลดดอกเบี้ย MRR ลงมากกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยและลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ต้องประสบปัญหาสภาพคล่องอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้ ให้ใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจต่อไปได้และเพื่อเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19

มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

ธนาคารพาณิชย์ เร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ภายใต้สมาคมธนาคารไทย ได้ทำการเร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ โดยสามารถเร่งช่วยลูกค้าไปแล้วเกือบ 14ล้านราย อาทิ

 • การปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าทุกกลุ่ม และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย อาทิ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย การขยายเวลาการชำระหนี้ การลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ  โดยสามารถเร่งช่วยลูกค้าไป 13.8 ล้านราย ยอดหนี้ 6.12 ล้านล้านบาท
 • การปล่อยสินเชื่อโครงการ บสย.SMEs สร้างไทย 1.4 หมื่นราย วงเงิน 3.4 หมื่นล้านบาท
 • มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่านธออมสิน ช่วยลูกค้าแล้ว 5.5 หมื่นล้านบาท
 • ซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติสินเชื่อแล้ว 49,804 ล้านบาท กว่า28,722 ราย

 

สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอแนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน