จริงหรือไม่? ที่ ติดเครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

September 18, 2020


ติดเครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน คำพูดนี้เป็นความจริงหรือไม่ หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าติดเครดิตบูโร อาจจะกู้เงินไม่ผ่าน ไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจ จริงหรือไม่? ที่ติด เครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน 

จริงหรือไม่? ที่ ติดเครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน

ติดเครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน

อ่านเพิ่มเติม : 5 เหตุผลที่ต้องตรวจเครดิตบูโร 

ทำไมจึงควรตรวจเครดิตบูโร

การตรวจข้อมูลเครดิตของตัวเอง นอกจากจะเป็นการตรวจเช็กข้อมูลตัวเองในเรื่องประวัติการชำระสินเชื่อทั้งหมดที่เรามีว่าเป็นอย่างไรแล้ว ยังช่วยตรวจสอบให้กับตัวเองอีกด้วยว่าเอกสารสำคัญส่วนตัวของเรานั้น มีใครนำไปแอบอ้างทำอะไรหรือไม่ เช่น ปลอมแปลงสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารการเงินต่างๆ ไปสมัครสินเชื่อโดยใช้ชื่อเรานั่นเอง 

อันที่จริงแล้วการตรวจเครดิตบูโรเป็นสิ่งที่ผู้ที่จะขอสินเชื่อควรทำการขอก่อน เพื่อที่จะรู้สถานะทางการเงินของตัวเอง เพราะทุกสถาบันย่อมตรวจสอบประวัติการเงินของผู้ขอสินเชื่อเป็นปกติอยู่แล้ว 

ทำไมถึงขอสินเชื่อไม่ผ่าน 

การพิจารณาสินเชื่อเป็นดุลยพินิจของสถาบันการเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ หรือ นโยบายสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินในขณะนั้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ข้อมูลเครดิตเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการนำไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเท่านั้น นอกเหนือจากข้อมูลจากแหล่งอื่น ที่สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณา เช่น รายได้ รายจ่าย อาชีพ ประวัติการออม อายุงาน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ หากปรากฎว่าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัทได้ปฏิเสธสินเชื่อแก่ลูกค้าโดยเหตุเพราะการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัท สถาบันการเงินแห่งนั้นจะต้องมีหนังสือปฏิเสธสินเชื่อให้แก่ลูกค้า พร้อมแจ้งที่อยู่ของบริษัทข้อมูลเครดิตที่เป็นสถาบันการเงินที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล และท่านสามารถนำหนังสือปฏิเสธสินเชื่อที่ได้จากสถาบันการเงินไปขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สินเชื่อบุคคล ซิตี้ บริการทางการเงินดีๆ จาก CITI

ถูกปฏิเสธสินเชื่อโดยอ้างว่าติดเครดิตบูโร ต้องทำอย่างไร

ถ้าคุณกู้ไม่ผ่านหรือถูกปฏิเสธสินเชื่อ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินให้เหตุผลว่าเป็นเพราะข้อมูลในเครดิตบูโรหรือเกี่ยวข้องกับเครดิตบูโร ธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องออกหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่ให้กู้หรือปฏิเสธให้สินเชื่อโดยชัดเจนว่า ไม่ให้กู้เพราะข้อมูลของท่านในเครดิตบูโรเป็นอย่างไร เช่น มีข้อมูลแสดงว่ามีหนี้ค้าง มีหนี้หรือวงเงินสินเชื่อมากเกินไป เป็นต้น ให้แก่ท่าน เพื่อที่ท่านจะได้นำหนังสือดังกล่าวพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง มายื่นขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตบูโรได้ฟรี ณ ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ในกรณีที่ท่านเห็นว่า ข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านอาจยื่นคำขอพร้อมแสดงหลักฐานประกอบเพื่อให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินพิจารณาแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง และหรือขอให้ธนาคารหรือสถาบันเงินพิจารณาคำขอกู้ให้แก่ท่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้

ที่มา : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 

การที่จะบอกว่าติดเครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน นั้นไม่เสมอไป เพราะสถาบันการเงินก็พิจารณาสินเชื่อของผู้กู้ในเกณฑ์ที่แตกต่างกัน บางคนมีประวัติการติดเครดิตบูโรก็ยังได้รับอนุมัติสินเชื่อ นั่นอาจเป็นเพราะจำนวนเงินที่ติดบูโรไม่มากนัก หรือมีทรัพย์สินอื่นที่เป็นหลักประกันได้ อย่างไรก็ตามทางที่ดีที่สุดคือ ผู้ที่จะกู้สินเชื่อควรที่จะไปตรวจเครดิตบูโรก่อน และเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น 

ใครที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน