ดอกเบี้ยบ้าน

สำหรับท่านไหนที่เวลานี้กำลังมองหาสินเชื่อบ้านวันนี้ทาง Moneyguru จะมา อัปเดตอัตรา ดอกเบี้ยบ้าน รับเดือนเมษายน 65 โดยในเดือนนี้จะมีแบงก์ไหนทำการปรับดอกเบี้ยบ้านบ้างและธนาคารไหนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

อัปเดตอัตรา ดอกเบี้ยบ้าน เดือนเมษายน 65

ดอกเบี้ยบ้าน

อ้างอิงข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 เม.ย.65  *** อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เฉลี่ย 3 ปีแรก เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและเป็นการคำนวณทางค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์เท่านั้น***  **** อัตราดอกเบี้ย MRR ที่แต่ละธนาคารเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรมี 2 ตัว ได้แก่

 • สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 7.72%
 • สินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 8.22%

ด้านอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในเงื่อนไขของการทำประกัน โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้งหมด สำหรับพนักงานบริษัท และผู้ประกอบการ มีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน นอกจากนั้น ธนาคารกสิกรไทย ยังมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทย บ้าน ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 3.39%

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต

สำหรับสินเชื่อบ้านทหารไทยธนชาตมีอัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปี โดยต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.75% มีเงื่อนไข คือ โครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่ธนาคารกำหนด (Top Selective Developers) และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภทอาทิ

 • โครงการบ้านและคอนโดจากแสนสิริ,
 • โครงการบ้านและคอนโดจากอนันดาฯ
 • โครงการบ้านและคอนโดจากเอพี (ไทยแลนด์)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย สำหรับการขอสินเชื่อบ้านใหม่ จะแบบออกเป็น 2 กรณีดังนี้

 • กรณีขอสินเชื่อบ้านใหม่ แบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.77% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรกเท่ากัน = MRR – 3.45%
 • กรณีการขอสินเชื่อบ้านใหม่ แบบไม่ได้ทำประกัน ของ ธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.87% ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอด 3 ปีแรกเท่ากัน = MRR – 3.35% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.22%

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จะแบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 2 ทางเลือก ได้แก่

 • สำหรับทั่วไปให้วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน
 • กรณีลูกค้าโครงการ/ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือประเภทองค์กร

โดยผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ของธนาคารจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยเช่นกัน คือ

 • แบบที่ 1 (ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.95%
 • แบบที่ 2 (ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.995%

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ มาพร้อมทางเลือกที่หลากหลาย โดยแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

กรณีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน จะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.70% ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีแรก = MRR-4.25% ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR-2.75% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR-5.9500% และสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุดที่ 2.70% ของ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้าน คือ ผู้กู้สินเชื่อต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ คือ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบิน หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท และต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.)

สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายโดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ที่ 1.99% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก จากสินเชื่อนโยบายรัฐ โดยมีระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี ผ่อนเดือนละ 5,000 บาท เงินงวดคงที่ 84 งวด (7 ปีแรก) และมีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน มีกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 และจะไปสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ธนาคาร ธ.อ.ส.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.55% สำหรับคอนโด ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโด ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ (แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, ผู้พิพากษา และนักบินพาณิชย์) และ ลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ (สำหรับผู้มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกับธนาคาร 5 ล้านบาทขึ้นไป) โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดมีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย รวมไปถึงสิทธิพิเศษจากธนาคาร คือ ดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อปี นาน 1 ปี ฟรีค่าประเมินหลักประกัน และฟรีค่าจดจำนองเมื่อซื้อ MRTA / MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


วิธีคิดคำนวนค่าดอกเบี้ยในแต่ละเดือน

หากท่านผู้อ่านต้องการเงินกู้ซื้อบ้าน 2 ล้านบาท ธนาคารให้ผ่อนเดือนละ 13,500 บาท (ระยะเวลาผ่อน 30 ปี) ได้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น 0.60% นาน 8 เดือน (สมมติให้ 1 เดือนเท่ากับ 30 วัน)

ดอกเบี้ยบ้านเดือนที่ 1 จะอยู่ที่ [2,000,000 X 0.60% = 12,000] X [30 / 365 = 0.082] = 986.30 บาท ดังนั้นเมื่อเราทำการชำระค่าผ่อนบ้าน 13,500 บาท ก็จะนำไปชำระดอกเบี้ยก่อน 986.30 บาท

ดังนั้นเงินส่วนที่เหลือหลังหักดอกเบี้ยแล้ว 12,513.7 บาท จึงค่อยนำไปชำระเงินต้น เท่ากับว่าเงินต้นคงเหลือจะอยู่ที่ 1,999,013.7 บาท (2,000,000 – 986.30 ) โดยเงินต้นส่วนนี้ก็จะถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยในเดือนถัดไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากท่านผู้อ่านจ่ายมีการเพิ่มเงินสำหรับจ่ายค่าผ่อนบ้านในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนหรือจ่ายแบบลดต้นลดดอก จะทำให้ท่านได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำลง นั้นก็ยิ่งทำให้เงินต้นลดลงได้มากขึ้นช่วยประหยัดเงินในการจ่ายดอกเบี้ยแล้ว ยังช่วยให้ภาระหนี้บ้านหมดได้เร็วขึ้นนั้นเอง

วิธีเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรก

วิธีนี้สำหรับท่านผู้อ่านที่มีแผนจะรีไฟแนนซ์ในอนาคต แนะนำให้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรก เพราะธนาคารแรกที่ผู้อ่านทำเรื่องกู้มักกำหนดระยะเวลาที่สามารถรีไฟแนนซ์ได้โดยไม่เสียค่าปรับเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 3 ปี โดยจะการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น 3 ปีแรกจะมีวิธีคิดดังนี้

 • ปีที่ 1 เดือนที่ 1-8 อยู่ที่ 0.60% ต่อปี และเดือนที่ 9-12 อยู่ที่ 4.10% ต่อปีปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.10% ต่อปีปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา อยู่ที่ MRR-1.5% ต่อปี

หลักการคิดดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยปีที่ 1 จะเท่ากับ [(0.60 / 12) X 8] + [(4.10 / 12) X 4] = 1.77% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี จะเท่ากับ (1.77 + 4.10 + 4.10) / 3 = 3.32% ต่อปี

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

อ้างอิงข้อมูลบ้างส่วนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความแนะนำ